FAQ

FAQ - Der 6-Phasen-Check

Můj pneumatický motor má potíže při náběhu (spuštění). Jakmile se rozběhne, pracuje pneumatický motor zcela bezproblémově. Co mám dělat?

KONTROLA V 6 KROCÍCH

HODÍ SE PNEUMATICKÝ MOTOR PRO VAŠI APLIKACI?

Je-li pneumatický motor použit non-stop 24 hodin denně, jsou jako ideální motory buď turbíny nebo zubové motory.
Lamelové motory se hodí oproti tomu pro pravidelné cykly zapínání.

Pro jaké prostředí výroby je pneumatický motor vhodný?

BASIC LINE pneumatické motory se hodí pro použití v čistém, normálním prostředí výroby.

Pro použití v extrémních podmínkách – pod vodou nebo v prašném prostředí, jsou ideální motory řady ADVANCED LINE.  Pro individuální případy použití jsou tyto motory přizpůsobeny, např. v případě použití ve slané vodě – jsou použity speciální materiály tělesa a těsnění, v případě použití v potravinářství – motory jsou odolné čisticím prostředkům, sterilizaci v lékařství – použití speciálních lamel atd.


JAKÁ KVALITA VZDUCHU JE K DISPOZICI?

Příváděný vzduch by měl být suchý a bez částic prachu, protože kondenzovaná voda, prach či cizí částice v přiváděné vzduchu poškozují pneumatický motor nebo převodovku.

Optimální životnost a maximální výkon motoru je dosažena díky odpovídajícímu přimazávání – olejem bez pryskyřice a kyselin, použije-li se špatný olej, lamely se "slepí" a vzniknou znatelné potíže při spuštění (náběhu) motoru.


JE K DISPOZICI DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ VZDUCHU?

Nejsou zde místa, která přiškrcují přívod či odvod vzduchu? Např. ventily, připojovací komponenty, konektory atd.?

Mají použité tlakové hadice minimální požadavanou světlost hadice a je dodržena maximální délka hadice 3 m a nejsou zde žádné jiné překážky? Každý metr mezi kompresorem a pneumatickým motorem vede k poklesu tlaku a nižšímu výkonu motoru.


JE K DISPOZICI DOSTATEČNÝ TLAK VZDUCHU?

Často je k dispozici vynikající tlak vzduchu z kompresoru, neplatí to však u pneumatického motoru. Otestujte si tlak vzduchu přímo u motoru. Je to dostatečný tlak pro Vaši aplikaci?


JE PROVÁDĚNA PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA PNEUMATICKÉHO MOTORU?

Jak dlouho (kolik cyklů) je pneumatický motor používán? Jak často musí být u pneumatického motoru prováděna údržba, závisí na aplikaci a místě použití a přirozeně i podmínkách pro uživatele. Rovněž je důležité, jak velká je použitá převodovka a jaký je rozsah otáček pneumatického motoru.


TECHNICKÁ PODPORA PŘI SPUŠTĚNÍ PNEUMATICKÉHO MOTORU

Test funkce: Slyšíte, že vzduch proudí pneumatickým motorem, zatímco motor ještě není spuštěn?

Pokud ano, jedná se o to, že lamely nemigrují směrem ven, netvoří se pracovní komory. Nemusí-li být Váš pneumatický motor spuštěn při zátěži, může startovní integrace pružinami podpořených lamel výrazně zlepšit výkon motoru při spuštění. "


Pokud nebyla zjištěna příčina chyby, rádi Vám pomohou naši specialisté na aplikace.

To top