použití v automobilovém průmyslu

DEPRAG – One Stop Shop pro Vaši automatizovanou výrobu

Montážní zařízení pro opěrky hlavy v osobních automobilech

Zadání úkolu:

Montážní zařízení pro magnetickou vypínací jednotku pro opěrky hlavy osobních automobilů s osmi pracovišti. Vedle stlačení, šroubování, vycentrování, nejrůznějších systémů pro manipulaci dílů, je do zařízení vestavěna i kontrola pomocí kamerového systému.

Stanice 1:
Místo pro zakládání základní části, krytu a magnetu, stejně tak ruční kontakt s napájecím kabelem

Stanice 2:
Poziční kontrola součástky; stejně tak automatický přívod a zatlačení válcového kolíku

Stanice 3:
Automatický přívod a zásobení pružinou a zajišťovací západkou

Stanice 4:
Automatický přívod a zásobení regulační západkou

Stanice 5:
Automatické odebrání a nasazení na kryt tělesa

Stanice 6:
Kontrola zpětné síly a měření času zmačknutí uzavírací západky (< 10 ms)

Stanice 7:
Automatický tisk a připevnění štítku

Stanice 8:
Připravené prázdné místo s centrálním zařízením, které je pro pozdější automatické odebrání dílu.