Aplikace – spotřebiče do domácnosti

DEPRAG – One Stop Shop pro Vaši automatizovanou výrobu

Montáž jednotek motoru a převodovky - kartáče vysavačů

Úkol:

Automatická stanice určená k zářezům a vložení adaptéru během montáže vakuového čističe do jednotky motor/převodovka. Tato stanice je součástí montážního systému, u kterého jsou všechny stanice propojeny celkovým dopravním systémem. Komunikace v celkovém dopravním systému je zajištěna zvláštním systémem pro čtení a zapisování. Jsou zde po každém pracovním dni aktualizovány kroky práce u součástky, které jsou na stanici vyvolatelné.

S 8-taktovým otočným stolem může být se 6 stanicemi realizován celkový proces za méně než 10 sekund.

V montážním zařízení jsou integrovány vibrační dopravníky ze standardního sortimentu firmy DEPRAG, které jsou vybaveny kamerovým systémem ke kontrole dílu (pro správné vytřídění). Dva pásové zásobníky s objemem plnění 10 l se postarají o optimální zásobení díly.

Stanice 1: Předání

Jednotka - motor/převodovka - je odebráná automaticky ze zakládacího přípravku a vložena do objímky u otočeného stolu.

Stanice 2: Zářezy dole

Hřídel je umístěna v řezném nástroji a 4 x zdola zaříznuta. Hloubka řezu je nastavena pomocí dorazů na řezném nástroji.

Stanice 3: Zářezy nahoře

Hřídel je umístěna v řezném nástroji a 4 x shora zaříznuta. Hloubka řezu je nastavena pomocí dorazů na řezném nástroji.

Stanice 4: Vytažení unašeče dole

Unašeče jsou přiváděny v každé stanici pomocí vibračního dopravníku. Kamerovým systémem se kontroluje, zda je unašeč správně orientován. Unašeč, který je chybně orientován, je automaticky vyřazen.

S pomocí vakua jsou ovladače umístěny do vytahovací jednotky.

Postup vytažení unašeče na hřídel je kontrolován měřicím systémem (Digiforce 9310) a náběh křivky je graficky znázorněn na displeji.

Stanice 5: Vytažení unašeče nahoru

Náběh viz stanice 4

Popis obrázku:

Postup utažení unašeče na hřídel je kontrolován měřicím systémem (Digiforce 9310) a náběh křivky je graficky ukázán na displeji.

Stanice 6: Odebrání

Jednotka motor/převodovka je automaticky odebrána z otočného stolu a umístěna do zakládacího přípravku. Veškerá procesní data jsou dokumentována. Chybné díly jsou automaticky předány do pracoviště oprav integrovaném v pásovém systému.

Další informace k vysavači naleznete zde: www.vorwerk.de