Aplikace – spotřebiče do domácnosti

DEPRAG – One Stop Shop pro automatizovanou výrobu

Montáž těles vysavačů

Úkol:

Automatizové montážní a zkušební zařízení - tělesa vysavačů

Šroubování spodních i vrchních částí vysavače stejně tak různé integrované kontroly ke zvýšení procesního zabezpečení.

Do automatizovaného výrobního procesu je integrováno u transportního pásu pracoviště oprav. Zde rozhoduje pracovník, zda je možná oprava součástky nebo je součástku třeba vyřadit.

Manuální došroubování je kontrolováno integrovanou senzorikou: Bez dodatečného vylepšení neuvolní zařízení požadovaný díl pro následné procesy.

Krok 1:
Automatický přívod předmontované skupiny součástek přes transportní pás.

Krok 2:
Po startovním signálu pásové komunikace je součástka fixována s pomocí flexibilních, pružinových posuvníku a držáku.

Krok 3:
Poziční kontrola a kontrola těsnosti (vakuový test). Pokud se objeví netěsnost, je skupina součástek automaticky vyřazena a transportována na pracoviště oprav, které je integrováno do zařízení.

Krok 4:
Kontrola přítomnosti kabelového háku.

Krok 5:
Upravení spínače spotřebiče (který později reguluje výkon sání vysavače) do pozice 3. toto přejímá šroubovací funkční modul, který je vybaven vestavným šroubovákem MINIMAT®-C. Při dosažení krouticího momentu 1 Nm se šroubovák automaticky vypne. Chybné díly jsou transportovány na pracoviště oprav.

Krok 6:
Po kontrole pozice přepínače šroubuje (na krouticí moment) současně 9 šroubováků MINIMAT®-C dva různé typy šroubů. Kontrola správného krouticího momentu je pomocí DMS měřidla - ve šroubováku integrován. Dodatečné procesní zabezpečení nabízí kompaktní šroubovací jednotka integrované dvojité snímání hloubky.  Chybné díly jsou směrovány do pracoviště oprav.

Krok 7:
Správně namontovaná skupina součástek je uvolněna a transportním systémem přepravena z nářadí během současného automatického přívodu dalších 9 šroubů pomocí vibračního dopravníku.