Aplikace – lékařská technika

DEPRAG – One Stop Shop pro automatizovanou výrobu

Šroubování ústních sprch (irigátorů)

Úkol:

Šroubovací jednotka s automatickým přívodem šroubů ke šroubování těles ústních sprch k integraci do pásového systému.

Šroubují se - dle varianty součástky - tři nebo čtyři šrouby vertikálně shora a jeden šroub horizontálně. Rozpoznání součástky probíhá automaticky snímáním pomocí světelné závory.

Použité DEPRAG šroubovací funkční moduly ve vakuovém provedení prohlubují šroubovací místa v libovolné směru šroubování.

Automatický přívod šroubů pomocí dvou vibračních dopravníků s předzásobením šroubů  zásobníku B10 firmy DEPRAG.