Ruční pracoviště

plně vybavené a procesně zabezpečené
 • procení jistota
 • hospodárnost
 • ergonomičnost
 • flexibilita
 • vysoký stupeň opakovatelnosti

"Smart Work Benches" spojuje lidskou ruční práci s procesním zabezpečením, která se vyrovná automatizované výrobě. 

DEPRAG disponuje rozsáhlým sortimentem standardních modulů, se kterými lze vybavit ruční pracoviště efektivně, ergonomicky a s procesním zabezpečením. Tyto osvědčené moduly jsou spojeny do jednoho systému s vysokým procesním zabezpečením, umožňují flexibilní personální změny bez ztráty kvality.

Příklad použití:

Součástka spotřební elektroniky je pečlivě zašroubována v předem určeném pořadí.

Procesně inteligentní ruční pracoviště je proto vybaveno:

 • ergonomické pracoviště s: pracovním stolem
 • držák obrobku s integrovanou senzorikou pro kontrolu správného pořadí vybavení dílů
 • šroubovací šablona s přidržovací funkcí,  pro montáž šetřící součástky
 • šroubovák, zkonstruovaný dle použadavků zákazníka, např. MINIMAT®-EC šroubovák,na kterém lze naprogramovat krouticí momenty, úhly otočení, otáčky, časy údržby a směr otáčení
 • šroubovací řízení AST11 s integrovanou výkonnou senzorikou a již vloženými šroubovacími postupy
 • řídicí systém DCOS (DEPRAG CONTROLLER SYSTEM) se standardním softwarovým balíkem s rozsáhlými možnostmi dokumentace, příprava k "Traceability" ve výrobě je rychle přestavitelná
 • zařízení na přívod šroubů a dílů série 6 s RFID-Interface,u kterého se může přihlásit až 10 různých pracovníků. Pomocí čipu obsluhy aktivuje každý pracovník svá osobní data a může vykonávat šroubovací úkol ve svém vlastním pracovním tempu.
 • pozičně kontrolní stojan, ke kontrole pořadí šroubování, šroubovák lze jednoduše spustit, pokud je dodrženo pořadí.

Stoupají-li výrobní dávky, mohou být provedeny jednotlivé pracovní kroky s pomocí kompaktního standardního montážního modulu DCAM. Inteligentní ruční pracoviště dovoluje flexibilní práci nebo rozšíření pomocí dodatečných modulů vysoké úrovně procesního zabezpečení.

Flyer D 3390 Ruční pracoviště

Flyer D 0058 Inteligentní ruční pracoviště

Další informace:

Vybavení pracoviště, příslušenství: PDF Produktkatalog D 3340
Pozičně kontrolní stojan: PDF Produktkatalog D 3345
Procesní zabezpečení na ručním pracovišti: Souhra manuálních a automatizačních montážních procesů
Flexibilita díky ručnímu pracovišti: Smart Work Benches