Skip to main content

Automatizované šroubování pomocí cobotů

| Šroubovací technika

DEPRAG představuje lehké SFM pro lehké roboty

Narůstající varianty, menší množství výrobních dávek a kratší životní cykly výrobku staví montáž před nové výzvy. Automatizované pracovní kroky nejsou často pro malé a střední společnosti hospodárné, protože jsou spojeny s vysokými náklady. S vývojem robotů lehkých konstrukcí se probudila naděje na technickou podporu ruční montáže s přiměřenými náklady a tím využít potenciál automatizace, který dříve nebyl téměř přístupný.

Použitím robotů lehké konstrukce při montáži nastávají zcela nové možnosti. Nízké investiční náklady umožňují rychlou hospodárnou proměnu aplikace: Roboty s nízkou nosností jsou významně levnější a menším robotem lze také značně minimalizovat celkovou velikost zařízení nebo stroje. Pro takové použití jsou zapotřebí odpovídající lehké montážní nástroje. Firma DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG, s desítkami let zkušeností se šroubovací technikou, vyvinula inovativní šroubovací modul lehké konstrukce, který splňuje všechny požadavky pro spojení s roboty lehké konstrukce. Pro šroubovák není důležité, od kterého výrobce robot pochází. Šroubovák DEPRAG lze připojit k robotům Kuka, Universal Robots (UR), Stäubli, ABB, Fanuc, Yaskawa a dalším běžným robotům.

 

Šroubovací funkční modul v a pro lehké konstrukce

SFM lehké konstrukce boduje především svou nízkou hmotností pouhých cca. 1,5 kg při maximálním krouticím momentu 4,2 Nm. A to již včetně hubice a čelisťového pouzdra pro spolehlivou montáž šroubů. Pro dosažení této hmotnosti je bezpodmínečně nutné používání lehkých konstrukčních materiálů. U součástí z kompozitních materiálů jako je uhlík, hliníkových dílů z 3D tiskárny nebo lehkých umělohmotných dílů jde o každý gram.

Prostřednictvím aditivních výrobních postupů je tak například možné požadované uchycení šroubováku z hliníku nebo hubice z kalené nástrojové oceli levně vytisknout. Vodící trubky CFK nebo desky CFK dovolují i při nízké hmotnosti extrémní zatížení. Zajímavé je rovněž integrované specifické připojení robota: Sestává z lepeného spojení hliníkového základního tělesa a desky CFK – současně odpadá zakoupení doplňkového adaptéru.

Pro ještě větší snížení hmotnosti byly i při montáži šroubovacího modulu použity spojovací prvky z hliníku a spoje lepením u jednotlivých dílů. Se všemi hmotnostně optimalizovanými prvky je DEPRAG SFM lehké konstrukce nejvhodnější pro roboty s nízkou nosností a odolá vysokému zatížení.

Cobot a šroubovák - nepřekonatelná kombinace

Pokud je šroubovací modul vybaven vestavným šroubovákem DEPRAG, otevírají se všechny možnosti pro plynulý záznam procesních dat a pro vytvoření až 1000 šroubovacích programů. Je tak volná cesta pro výrobu, která přihlíží ke všem složkám spolehlivé montáže šroubováním – a to i pro šroubové spoje, vyhovující z hlediska bezpečnosti. V kombinaci se systémem podávání šroubů DEPRAG je tak k mání šroubovací jednotka z jednoho zdroje, testovaná na kompletní funkci.

SFM lehké konstrukce je přitom možné kombinovat s jakýmkoli libovolným podávacím systémem DEPRAG: Poskytují efektivně spojovací prvky v požadovaném rytmu a s přesným umístěním. Včasné poskytování je výraznou složkou produktivity a dostupnosti montážních procesů. Integrace je obzvlášť snadná a pohodlná. Do sortimentu patří krokové podavače, podavače se zdvižnou lištou, podavače s vibrační spirálou a dávkovače šroubů. SFM lehké konstrukce umožňují šroubování spojovacích prvků s hlavou i bez hlavy.

 

Spolehlivost procesu díky volitelným doplňkovým funkcím

Ale i samotný šroubovací modul je možné dovybavit volitelnými doplňkovými funkcemi. Senzor hloubky šroubů může být používán například jako parametr pro vypnutí během šroubování podle hloubky, např. u stavěcích šroubů. Výsledkem je vysoká míra spolehlivosti procesu v příslušném výrobním úseku.

Spolehlivost procesu dále zvyšují vhodné procesy utahování. U přímých šroubových spojů často dochází k výkyvům, například změnou geometrie šroubů a/nebo otvorů, struktury materiálu součásti, změnami povrchové jakosti závitu šroubu, odpruženými prvky nebo jevem usedání. Šroubovacím systémem je možné zrealizovat ideální postup, podle použití a měnících se okrajových podmínek: Na výběr je postup šroubování řízený krouticím momentem nebo úhlem otočení, postup založený na hodnotě tření nebo Clamp Force Control pro rozpoznání dosednutí hlavy a tím vylepšení stálosti předpětí.

SFM lehké konstrukce nabízí obecně platný a flexibilní koncept i vzhledem k průmyslu 4.0 a komunikaci zařízení. „Smart Tool“ je podporován softwarovým řešením DEPRAG Cockpit a je nejvhodnější v digitální továrně, propojené sítí. Software shromažďuje všechna výrobní data týkající se montáže a poskytuje je strukturovaná a příznivá pro uživatele. Všechny šroubovací úkoly mohou parametrizovat, vizualizovat, dokumentovat, analyzovat a optimalizovat. Cíl: enormní úspora nákladů a času během montáže.

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny. 

 

x

Otázky k našim produktům?