Skip to main content

Digitální návod k montáži a navádění obsluhy pomocí DEPRG Operator Guidance

| Automatizace

Téměř všude, kde probíhá výroba, existují malé, nenápadné zdroje chyb. Každý výrobce se při své montáži těchto chyb obává, neboť následky mohou být velké. Pokud ještě dojde ke stažení výrobku, mohou vzniknout obrovské náklady a značné poškození pověsti. Pro zajištění spolehlivého procesu během výrobních postupů, hraje, vedle volby optimálního montážního nástroje, použití kvalitních materiálů a určení procesních parametrů, rozhodující roli bezchybná montáž. Současně je při montáži vyžadována maximální flexibilita.

Společnosti musí rychle reagovat na změny množství, variant nebo stupně automatizace. I když jsou zařízení v krátkém časovém období připravena pro provoz, nejprve musí být do výrobního procesu implementovány nové postupy a zaměstnanci musí být znova vyškoleni. Přitom se ne zřídka jedná o chyby při montáži – špatné pochopení – kromě jiného nedostatečnými nebo špatně pochopenými pokyny pro montáž – nebo nepozorností. I velmi zkušení zaměstnanci mohou rychle přehlédnout změny v pracovním postupu.

S novým softwarem DEPRAG Operator Guidance přináší expert na automatizaci DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG na trh optimální řešení, pro účinné zabránění mnoha závad ve výrobním procesu. Software podporuje zaměstnance během montáže – je snadno srozumitelný a bezpečný. Především zabraňuje „lidským“ chybám. Zatímco dříve musel každý pracovník disponovat rozsáhlým know-how, pro zaručení hladkého procesu montáže, nyní je možné komplexní procesy zprostředkovat snadno. Aplikace vede pracovníka procesem montáže krok za krokem – dokonce i noví pracovníci bez odpovídajících předchozích znalostí se mohou zapracovat ve velmi krátké době.

 

Intuitivní navádění – rychlé a spolehlivé smontování

Software umožňuje vytváření libovolného počtu montážních pokynů. DEPRAG Operator Guidance je naistalován na vhodném hardwaru s operačním systémem (od Windows 7). Dále je nezbytný program PowerPoint a zobrazovací zařízení na ručním pracovišti. Pro každý konstrukční díl je nejprve prostřednictvím aplikace PowerPoint vytvořena pracovní instrukce s jednotlivými montážními kroky. Díky flexibilitě poskytuje PowerPoint mnohostranné možnosti vizualizace – snadno lze integrovat texty, obrázky, videa nebo audio soubory. „Naši zákazníci mohou sami nakonfigurovat libovolný počet konstrukčních dílů a výrobních skupin, a to bez znalosti programování!“, je potěšen Daniel Guttenberger, produktový manažer DEPRAG šroubovací techniky. Odpadnou časově náročné konzultace mezi výrobcem a zákazníkem. „V případě potřeby může přirozeně zákazník své pracovní pokyny kdykoli upravit nebo rozšířit. Přitom může snadno zohlednit interní procesy a směrnice, které je třeba dodržovat“, tolik dále Guttenberger.

V konfigurátoru konstrukčních dílů DEPRAG Operator Guidance jsou samostatně vytvořené pracovní pokyny jednoduše spojeny s různými šroubovacími programy a pravidly – bez nadřazeného PLC. Pro každé místo šroubování je uložen samostatný program šroubování. Jakmile proces dospěje k místu šroubování, je v DEPRAG řídící jednotce aktivován odpovídající šroubovací program. Přenos mezi ovládáním šroubováku a PC přitom probíhá přímým kabelovým spojením nebo nepřímo běžnou zákaznickou sítí Ethernet. Automatickým sledováním každého místa šroubování, je určeno, zda došlo k výsledku OK (IO) nebo NOK (NIO). V závislosti na výsledku šroubováku a nakonfigurovaném pravidle se pracovníkovi zobrazí jiný pracovní krok. Vynikající navádění pracovníka umožňuje rychlou, bezchybnou montáž a maximální spolehlivost procesu.

Ještě větší spolehlivost procesu je vytvořena kombinací s DEPRAG stojanem s kontrolou polohy (PKS), který je standardně k dispozici. Systémy kontroly polohy přitom koordinují a optimalizují celý výrobní postup a zajišťují, aby byl ve správnou dobu, na správném místě, správným krouticím momentem, zašroubován správný spojovací prvek. Při šroubování více šroubů na jednom konstrukčním dílu hraje někdy důležitou roli pro spolehlivý proces pořadí, v němž jsou jednotlivé šrouby utahovány. Tento postup řídí systémy kontroly polohy: Šroub lze utáhnout pouze tehdy, pokud pracovník dodržel správné pořadí.

Software není vhodný jen pro jednoduché vedení obsluhy a rychlé zapracování nových zaměstnanců, ale umožňuje také automatickou dokumentaci procesních dat.

 

Automatické archivování a dokumentování procesních dat

Úplná dokumentace výrobních dat je vždy důležitá. S DEPRAG Operator Guidance lze centrálně ukládat a zálohovat procesní data každého konstrukčního dílu: na disku nebo v DEPRAG Cockpit. Odpadá ruční shromažďování dat. Procesní data a výsledky šroubování jsou automaticky provázány se sériovým číslem konstrukčního dílu. Pro každé sériové číslo jsou ukládány pozice šroubů s příslušnými konečnými hodnotami. To umožňuje úplnou srozumitelnost a transparentnost.

Software dále umožňuje integraci rozšíření specifikovaných zákazníkem (tzv pluginů). Zákazník může integrovat vlastní postupy a programy pro definované události (např. úspěšně sešroubovaný konstrukční díl, úspěšně sešroubované místo šroubování). Možné jsou např. komunikace s individuálním zákaznickým MES systémem, převod konečných hodnot, zobrazení dalších pracovních pokynů a tak podobně.

 

Vynikající a nenákladné řešení pro praxi

Právě u jednoduchých ručních pracovišť bez PLC je software DEPRAG Operator Guidance ideálním řešením pro účinné zvýšení spolehlivosti procesu. Dále je možné použití na opravárenských pracovištích. Pracovník například na obrázku výrobku zvolí, které místo šroubování musí být opraveno. Software automaticky rozezná správný šroubovací program. Kromě sešroubování jsou umožněny i další montážní procesy, jako např. lepení, lisování, atd.

Pokud chce zákazník implementovat nový montážní proces, musí být nejprve definovány všechny požadavky, jako např. následující: musí být dodržena správná posloupnost šroubování, pro jednotlivé pozice šroubů jsou požadovány různé krouticí momenty a samozřejmě musí být zajištěno, aby se nezapomnělo na žádný šroub. Současně by měla být všechna procesní data, jako např. krouticí moment, úhel otočení, stav, poloha šroubu a sériové číslo, přiřazena každému konstrukčnímu dílu a automaticky uložena.

Díky DEPRAG Operator Guidance bylo nalezeno rychlé a levné řešení. Zákazník nejprve vytvoří všechny pracovní kroky a příslušné parametry procesu. Jednou nakonfigurovaný software provede pracovníka montážním procesem krok za krokem. Na ručním pracovišti se všechny pokyny názorně zobrazí pracovníkovi na obrazovce. Pracovník musí nejprve naskenovat nebo ručně zadat sériové číslo konstrukčního dílu, aby mohla být procesní data od začátku propojena s konstrukčním dílem. Podle konstrukčního dílu software okamžitě automaticky poskytne příslušné digitální pracovní pokyny a zobrazí pracovníkovi následující montážní krok. Pro další podporu se zaměstnanci zobrazí obrázek, text nebo krátké video např. přesné vyobrazení, ze kterého místa lze odebrat požadované komponenty. Podle předem zadaného pořadí nyní šroubuje každou polohu šroubu. Je přitom automaticky sledováno, zda došlo k výsledku OK (IO) nebo NOK (NIO). V závislosti na výsledku šroubování a nakonfigurovaném pravidle se pracovníkovi zobrazí další pracovní krok. Pokud není omylem proveden jednotlivý pracovní krok, nebo je proveden špatně, zablokuje systém nový pracovní krok, dokud není předcházející proveden správně. Některá hlášení musí obsluha dodatečně potvrdit – další bezpečnostní funkce. Složité pracovní kroky mohou být názorně vysvětleny např. i podrobnějším videem.

„Výrobní společnosti chtějí zajistit svoji kvalitu, pokud možno, nejmenším úsilím a s nízkými náklady. Pokud je chybám zabráněno již během výroby, nebo pokud jsou rozeznány a napraveny, lze zabránit nákladnému předělávání a vadným výrobkům. Náš nový software DEPRAG Operator Guidance je ideálně vhodný pro zlepšení kvality výroby a zvýšení produktivity v automatizované výrobě nebo i v průmyslových dodělávkách,“ objasňuje výrobní manažer Guttenberger.

DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG zaměstnává 760 zaměstnanců ve více než 50 zemích. Expert si vytvořil jméno v oblasti náročné šroubovací a montážní techniky jak ručně ovládané, tak i pro stacionární použití. Daniel Guttenberger, výrobní manažer DEPRAG šroubovací techniky: „Naše zákazníky podporujeme při volbě vhodného šroubovacího systému a nástroje a ty chráníme před stažením výrobku, způsobeným chybným šroubovým spojením. Kromě promyšlených standardních modulů nabízíme vhodná softwarová řešení, pro jejich levnou realizaci“.

 

 

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny. 

x

Otázky k našim produktům?