Skip to main content

DEPRAG se rozšiřuje v Ambergu o novou firemní budovu

| Společnost

Na křižovatce ulic Schlachthausstraße a Gasfabrikstraße – nedaleko kruhového objezdu - se staví nová budova firmy DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG. Rozšíření sídla v Ambergu o 1100 m2 bylo nezbytné, protože mezinárodně úspěšná společnost se v posledních letech velmi dynamicky rozrůstá. Díky prozíravosti vedení společnosti se již nyní plánuje rozšíření o dvě nové stavební etapy. Slavnostní položení základního kamene první stavební fáze se uskutečnilo 27. července 2023 za účasti starosty města Michaela Cerneho, majoritní akcionářky společnosti DEPRAG paní Ingrid Schulz-Hallmann, jednatele Dr. Erika Hallmanna a jednatele a společníka Dr. Rolfa Pfeiffera.

Slavnostní položení základního kamene pro rozšíření firmy DEPRAG Logistik se konalo 27. července dopoledne. Slavnostního položení základního kamene se spolu s Ingrid Schulz-Hallmannovou a vedením společnosti zúčastnil i pan starosta Michael Cerny. "Jsme rádi, že DEPRAG jako místní podnik tímto stavebním projektem dále posiluje areál v Ambergu a investuje tak do budoucnosti pracovních míst v našem městě," řekl při této příležitosti starosta Michael Cerny.

Stavební projekt vzniká na koupeném pozemku na Schlachthausstrasse o rozloze přibližně  3100 m2. Předchozí budovy byly zbourány již v březnu letošního roku. V první fázi výstavby budou stávající logistické prostory rozšířeny o 1 100 m2 ."Důvodem rozšíření je potřeba dalších logistických prostor v důsledku dynamického růstu společnosti DEPRAG v posledních letech," říká Ingrid Schulz-Hallmann. "S objemem investic ve výši přibližně 5 mil. EUR významně přispíváme k rozvoji Ambergu jako lokality, kde se firma nachází," zdůrazňuje Dr. Erik Hallmann. Ve střednědobém horizontu tak budou v Ambergu zajištěna a rozšířena důležitá pracovní místa. V letošním roce má být dokončena hrubá stavba první fáze výstavby. Dokončení výstavby je plánováno na rok 2024.

Nové prostory skladů jsou vybaveny dusíkovým hasícím zařízením, které v případě požáru okamžitě a automaticky uhasí skladovací systém. V první fázi výstavby vznikne 38 000 nejmodernějších skladovacích prostor a 1 300 míst pro europalety. Tyto nově vytvořené logistické kapacity poskytnou zajištění potřebného základu na dalších 15 let. "Tím se dostáváme do pozice, která nám zajistí budoucnost," poznamenal Dr. Rolf Pfeiffer.

"Zvláštní pozornost jsme věnovali harmonickému stavebnímu začlenění do stávajícího prostředí," zdůrazňuje Ingrid Schulz-Hallmann. Nová budova přímo sousedí se školícím střediskem, které je rovněžnové. Akademie DEPRAG byla otevřena teprve před několika lety. Od té doby se zde v nejmodernější školicí místnosti připravuje na budoucí povolání přibližně 50 učňů současně v 8 různých učebních profesích. Ke komplexu budov se dojde pěšky z vlakového nádraží za pouhých 5 minut.

 

 

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny. 

x

Otázky k našim produktům?