Skip to main content

Jednoduché zasíťování šroubovacího systému – s DEPRAG Cockpit

| Šroubovací technika

Až bude od 7. do 10. října 2019 na veletrhu ve Stuttgartu probíhat MOTEK, mezinárodní odborný veletrh výrobní a montážní automatizace, představí se velká jména oboru. Konstruktéři a uživatelé zde naleznou náznaky přístupů k řešení napříč oblastmi, počínaje detailními řešeními až po systémová řešení, vyrobená na klíč. Jako jedinečná platforma v oboru předvádí množství inovativních řešení a nové trendy pro optimalizaci montážních procesů. V hale 5, u stánku 5302 má odborné publikum možnost získat podrobné informace o novinkách DEPRAG.

Vedle osvědčených komponent představuje DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG nový zlatý hřeb pro podporu zasíťované, digitální továrny: „Smart Tools“ určující budoucnost, které lze propojit s nově vyvinutým softwarovým řešením DEPRAG Cockpit. Všechny úkoly montáže je možné centrálně sledovat, analyzovat a optimalizovat.

 

Platforma digitální komunikace

DEPRAG Cockpit je název nového digitálního servisu, který umožňuje jednoduchý přístup do zasíťované továrny. S DEPRAG Cockpit si uživatel zachovává přehled o libovolném počtu mnoha, i odlišných, ovládacích prvků šroubovací techniky – bez ohledu na výrobce. „ Software shromažďuje všechny výrobní data vztahující se k montáži a poskytuje je strukturované a příznivé pro uživatele. Nikdy to nebylo tak jednoduché“, projevuje radost Stefan Müller, vedoucí vývoje softwaru ve firmě DEPRAG.

Data z několika výrobců firmy včetně jejich výrobních linek s připojeným zařízením společně jdou centrálně na jedno místo, DEPRAG Cockpit. Výrobní zařízení přitom mohou být rozmístěna po celém světě. Pomocí „Internet der Dinge“ lze DEPRAG Cockpit decentralizovaně konfigurovat a vyvolat aktuální provozní data. Software pomáhá zaměstnancům sledovat výrobní data různých montážních linek. Během okamžiku můžete spatřit, zda vše ve výrobě hladce běží nebo kde je nezbytný zásah.

Vzájemně jsou propojeny téměř všechny ovládací prvky, které hrají ve výrobním procesu roli. Je tak zajištěno spolehlivé zaznamenání provozních údajů a umožněno podrobnější vyhodnocení. Uživatel si může prohlížet statistiky využití a použití, porovnat je, rozeznat trendy a optimalizovat procesy.

 

Jedno softwarové řešení – mnoho funkcí

Software umožňuje sledování a vyhodnocení ovládacích prvků a výsledků šroubování
a poskytuje nástroje analýzy pro stálou optimalizaci procesu a rozeznání trendů. Ukládání referenčních křivek a inteligentních algoritmů umožňuje uživateli včas rozeznat potenciál a reagovat na změny v co nejkratší době. Díky nejrychlejší možné optimalizaci šroubovacího procesu je zapotřebí méně dodělávek, zkracuje se doba výroby a může být zajištěna nebo dokonce zvýšena kvalita výroby a výrobků. 

DEPRAG Cockpit nabízí perfektní předpoklady pro udržení kontroly procesů šroubování v každodenní výrobě. Jednotlivé výsledky šroubováku (trvání, úhel otočení, krouticí moment) i měřené veličiny a tolerance křivek šroubování jsou znázorněny strukturovaně. Sledování rychle odhalí kritické případy použití. Uživatel je může pozorovat speciálně, analyzovat je a omezit jejich příčiny: Týkají se vždy stejného pracoviště? Dojde-li k chybě pouze v určitém období, např. při výměně zaměstnanců obsluhy nebo výrobních šarží? Tím lze rychleji rozeznat a změnit problémy při montáži a nezbytné činnosti.

Pro posouzení šroubových spojů lze jednotlivé šroubovací programy přesně prohlížet. Křivky šroubování mohou být graficky položeny přímo na sebe. Různá zařízení, stanice nebo dokonce jednotlivé pracovní směny lze vzájemně porovnat, aby bylo vyhodnoceno jejich využití. Navíc je možné filtrovat NIO - nesprávně provedené šroubové spoje, aby byla lehko nalezena chyba při procesu montáže. Pokud se zobrazí chybová hlášení, jsou přehledně zobrazena – nástroj zobrazí navrhovaná řešení a podporuje tak rychlé rozhodování.

 

Sledování, dokumentace procesu a oznámení

Pro každý šroubovací program lze jednotlivě konfigurovat sledované parametry. Pokud se odchylují od nastavené tolerance, je uživatel automaticky informován – e-mailem a vizuálním zobrazením v kokpitu. Oznámení lze nastavit pro každého uživatele a pro každé zařízení zvlášť.

Obsáhlá dokumentace procesu je stále důležitější. V DEPRAG Cockpit jsou uloženy všechny parametry jednotlivých šroubovacích programů. Změny jsou ukládány. Dále je možné uložit návod k obsluze a důležité dokumenty pro zařízení nebo skupinu zařízení. Provedené údržbářské práce, mohou být přesně zdokumentovány. Je tak rychle patrné, kdy a kým byl proveden jaký zásah.

Stefan Müller zdůrazňuje: „DEPRAG Cockpit je důmyslná a nejvýše efektivní inovace, s níž získá uživatel kdykoli přehled o všech ovládacích prvcích DEPRAG“.

Zákazníci, kteří se chtějí přesněji zblízka podívat na to, jak DEPRAG Cockpit funguje, mohou tak učinit na výstavním stánku MOTEK. Kromě elegantního systémového řešení bude, mimo jiné, představen nový podávací systém eacy step feed a šroubovací systém DEPRAG Plus. Další atrakcí pro návštěvníky je Liveshow na téma „Budoucnost šroubovací techniky“ – denně od 10 a 14 hodin přímo u výstavního stánku DEPRAG. Návštěva stojí za to!

 

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny. 

x

Otázky k našim produktům?