Skip to main content

Nový krokový podávací systém DEPRAG: eacy step feed

| Technika na přívod dílů

Až budou na výstavišti ve Stuttgartu od 7. do 10. října 2019 otevřeny brány mezinárodního odborného veletrhu výrobní a montážní automatizace MOTEK, představí se zde kapacity oboru. Konstruktéři a uživatelé zde naleznou mezioborová řešení, od detailních řešení až po systémová řešení na klíč. Jako jedinečná platforma oboru představuje velké množství inovativních řešení a nových trendů pro optimalizaci montážních procesů. Odborné publikum má možnost podrobně se informovat o novinkách společnosti DEPRAG u stánku 5302 v hale 5.

Důraz je přitom kladen na včasné poskytování montovaných součástí a potřebných spojovacích prvků. To je základní složka produktivity a dostupnosti montážních procesů. Podavače poskytují efektivně a s přesným taktem jak součásti, tak i jejich spojovací prvky v požadovaném počtu a orientaci. Kromě šroubů mohou být nejčastěji automaticky podávaným materiálem další komponenty jako nýty, stavěcí šrouby, O-kroužky nebo štítky.

DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG nabízí optimální podávací techniku pro téměř každý případ použití. „Nyní máme řešení i ve speciálním případě, kdy jsou podávaným materiálem dlouhé šrouby, které jsou příliš dlouhé pro podávací systém se zdvižnou lištou nebo pro podávací systém s vibrační spirálou. S novým krokovým podávacím systémem DEPRAG eacy step feed je možné podávat šrouby tohoto druhu efektivně, inteligentně a s technickou čistotou“, tolik produktový manažer Daniel Guttenberger.

Kompletní systém sestávající ze zásobníkového kontejneru, podávací mechaniky, lineární dráhy, separátoru, skříně a ovládání – speciálně navržených pro dlouhé šrouby – nabízí bezporuchový a bezpečný provoz díky 24V technice, nezávislé na napětí a frekvenci v síti. Krokové podávací systémy DEPRAG spojují všechny výhody krokového podavače a energeticky úsporné vibrační a regulační techniky DEPRAG.

 

Způsob funkce DEPRAG eacy step feed

Podávaný materiál je bezhlučně postupně dopravován z kontejnerového zásobníku, ve směru podávací kolejnice lineárními pohyblivými podávacími deskami. Pohon podávacích desek je ovládán bezkartáčovým elektromotorem, který je ovládán citlivým a energeticky úsporným DEPRAG eacy feed Controller PFC100. Tím je možné přímo regulovat rychlost podávání a materiál je podáván šetrně.

U provedení -EP a 11911-x ve spojení s ručně vedenými šroubováky je kompletní proces podávání plně regulován integrovanou řídící jednotkou PFC100. Každý další cyklus je vyvolán spouštěcím impulzem. Integrace do nadřazených ovládání zařízení je tak značně snížena. Alternativně lze systém ovládat také pomocí externího ovladače Controller PLC/IPC. PFCi100 umožňuje přímou integraci do prostředí IPC.

V kolejnici podavače probíhá geometrické vyrovnání podávaného materiálu. Podávané díly jsou přepravovány lineárním podavačem ve směru separátoru. Snímače stavu naplnění v zásobníku a podávací kolejnici zachycují a regulují pohon podávání. V separátoru je podávaný materiál oddělen a napolohován pro přistřelení hadicí podavače nebo pro odebrání vakouvým nástrojem či zachycovačem.

 

Šetrná manipulace se součástmi a koncept CleanFeed

Podávací systém se vyznačuje obzvlášť šetrnou manipulací s podávaným materiálem. Vibrace působí na podávaný materiál pouze v oblasti lineární kolejnice podavače. Pohon podávacích desek je ovládán bezkartáčovým elektromotorem, čímž je zaručen šetrný a tichý chod podávacích desek. Rychlost podavače může být navíc ovlivněna přímo inteligentním a energeticky úsporným ovladačem DEPRAG eacy feed Controller.

Šetrné a bezotěrové podávání součástí zajišťuje nízkou tvorbu částic. Volitelně lze pro podporu technické čistoty na určených rozhraních namontovat doplňková odsávací zařízení. Koncept DEPRAG CleanFeed umožňuje zabránění, snížení a odstranění otěru i s krokovým podávacím systémem eacy step feed ve všech krocích procesu – od manipulace se součástmi přes podávání až k sešroubování.  

 

Kompatibilní s dalšími komponenty DEPRAG

Volitelně lze krokový podavač kombinovat také se zásobníkovými systémy DEPRAG. Jsou ideálním doplňkem pro optimalizaci procesu stálým množstvím náplně a prodloužením intervalů doplňování. Eacy step feed je samozřejmě kompatibilní s dalšími automatizačními komponenty firmy DEPRAG, např. s DEPRAG Feed Module DFM, modulům se šroubovací funkcí DEPRAG a i s DCOS, kontrolním systémem DEPRAG.

Guttenberger dále dodává: „Vysoký výkon podávání, dlouhá životnost a kompaktní konstrukční technologie – zejména u dlouhých podávaných dílů – tak představuje alternativu podavače s vibrační spirálou a podavače se zdvižnou lištou“.

V kombinaci s automatizačními komponenty DEPRAG představuje krokový podávací systém další atraktivní celkové řešení pro mnohá použití při montáži. Všechny podstatné klíčové technologie pocházejí z jednoho zdroje a jsou dokonale koordinovány.

Kromě mnoha komponentů společnost představuje také další přednosti pro podporu digitální továrny propojené sítí: trendové inteligentní nástroje, s výhledem do budoucnosti, které je možné propojit s nově vyvinutým softwarovým řešením DEPRAG Cockpit. Tím je umožněno sledování a analýza všech montážních úloh a poskytuje nástroje analýzy pro nepřetržitou optimalizaci procesu a rozpoznávání trendů.

Další atrakcí pro návštěvníky je live show na téma „Výhled do budoucnosti šroubovací techniky“ – denně od 10 a 14 hodin, přímo ve veletržním stánku DEPRAG. Návštěva stojí za to!

 

 

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny. 

x

Otázky k našim produktům?