Skip to main content

Pružný šroubovák pro malé montáže: DEPRAG NANOMAT s pohonem na stlačený vzduch nebo EC

| Šroubovací technika

Elektronické součástky v počítačích a chytrých telefonech, v technice domácností, v zábavné nebo automobilové technice jsou nepostradatelné pro inovace ve všech moderních technologických oblastech. Elektronické systémy, které jsou obvykle skryté pod povrchem výrobku a nejsou vidět, musí být komplexně navrženy, vyrobeny a uvedeny na trh v extrémně krátkém čase za přijatelnou cenu a musí fungovat absolutně spolehlivě a efektivně. Rychle rostoucí výkonnost a neustálá miniaturizace charakterizují již několik desetiletí vývoj v elektronice.

Firma DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG je známá svojí neustálou optimalizací všech výrobků a rozhodujícím vývojem nových výrobků pro montáž miniaturních konstrukčních prvků. Specialista na šroubovací techniku uvádí na trh inovativní šroubovák pro montáž nejmenších dílů v programu - NANOMAT. Tento šroubovák dosahuje extrémně nízkých krouticích momentů od 8 Nmm do 300 Nmm při otáčkách do 1700 1/min – a to ve čtyřech různých rozsazích otáček. Díky tomu patří šroubovák DEPRAG NANOMAT ke šroubovákům s nejnižšími krouticími momenty na trhu a lze ho použít pro ruční i stacionární montážní práce.

Šroubovák NANOMAT má širokou oblast použití: Ať už jde o lékařskou techniku
při spolehlivé montáži naslouchátek nebo kardiostimulátorů, v hodinářském průmyslu nebo v přesném strojírenství pro výrobu měřících přístrojů. Další oblast použití představuje optický průmysl – montáž objektivů, kamer a mikroskopů, které jsou přišroubovány s nepatrnými spojovacími prvky. Velkou roli při miniaturizaci montáže hraje rovněž zhotovení elektronických výrobků a součástí, jako jsou chytré telefony, herní konzole a počítače.

 

Flexibilní EC-šroubováky pro nejvyšší požadavky

Maximální spolehlivost při průmyslové montáži nabízí vestavný EC-šroubovák NANOMAT. Je poháněn bezúdržbovým a spolehlivým bezkartáčovým EC-motorem. Díky špičkovým krouticím momentům a výborné dynamice je ideální pro utahování šroubů. Integrovaná evidence krouticího momentu – zakládající se na přesném měření motorového proudu a vyhodnocení dalších dynamických ovlivňujících faktorů – jako měření úhlu otočení umožňuje přesné řízení vícestupňových šroubovacích procesů a dokumentaci výsledných hodnot. 

Šroubovák DEPRAG na bázi EC-techniky umožňuje přesnost krouticího momentu < 2 % standardní odchylky, která je dodržena i při miliónech sepnutí. Tím je dosažen index strojní způsobilosti ≥1,67 při zadané toleranci ±10 % s ohledem na 6 sigma. Hodnota Cmk 1,67 znamená, že podíl chyby leží pod 0,6 na jeden milión sešroubování.

 

Nejvyšší spolehlivost a maximální flexibilita s řízením šroubování AST6

Řízení šroubování AST6 je ideální řídící jednotkou pro stacionární šroubování s ověřeným šroubovákem NANOMAT-EC. Nabízí nejvyšší přesnost při malých krouticích momentech, vysoký uživatelský komfort a umožňuje přesnou kontrolu úhlu otáčení a krouticího momentu. Obsahuje již standardní šroubovací programy pro sešroubování na krouticí moment a povolování na úhel otočení. Parametry lze přizpůsobit úloze šroubování přímo přes dotykovou obrazovku. Dále je možné volné naprogramování průběhů šroubování.

 

Pneumatický šroubovák jako základní řešení

Pneumaticky poháněný NANOMATje k dispozici jako ruční šroubovák nebo jako vestavné vřeteno pro stacionární použití.

Díky osvědčenému principu mechanické odpojovací a vypínací spojky dosahuje miniaturní šroubovák vysokou přesnost při kontrole krouticího momentu. Tato vysoce přesná vypínací spojka umožňuje přesnosti krouticího momentu < ±3 % standardní odchylky, která je zachována i při miliónech sepnutí. Pneumatický šroubovák DEPRAG s vypínací spojkou splňuje ve vhodných okolních podmínkách hodnotu ≥1,67 při toleranci ±10 % s ohledem 6 sigma podle ISO 5393. Hodnota Cmk 1,67 vyjadřuje podíl chyby 0,6 na jeden milión sešroubování. Požadovaný krouticí moment pneumatického šroubováku se nechá nastavit během velmi krátké doby zvenčí, bez použití speciálního nářadí.

Další předností šroubováku DEPRAG NANOMAT je ergonomické provedení rukojeti,
které umožňuje citlivé a přesné vedení šroubů. Integrované rychloupínací pouzdro podporuje rychlou a pohodlnou výměnu dříku bez použití nářadí a lze používat standardní dříky s připojením A3 podle DIN ISO 1173. Podstatnou výhodou je vakuové přisávání prostřednictvím integrovaného vakuového provedení – lze tak zcela upustit od použití rušivých hadic v oblasti uchopení nebo v místě šroubování.

Vestavná vřetena NANOMAT lze bezproblémově zabudovat a jsou mimořádně malá. K dispozici je šroubovák s chodem vpravo, vlevo a reverzační, se spouštěním přítlakem nebo se vzdáleným spouštěním. Mimořádně úzký design vestavného šroubováku NANOMAT má průměr pouhých 12 milimetrů a umožňuje tak nejužší odstupy šroubů
ve stacionárním použití.

Samozřejmostí u vestavného šroubováku je i osvědčený vodicí systém DEPRAG, díky kterému lze regulovat optimální přítlačnou sílu na šroub přes sílu pružiny.

Jako poskytovatel kompletních řešení splňuje DEPRAG trvale vysoké nároky i v oblasti miniaturních montáží. Ke šroubováku NANOMAT samozřejmě náleží veškeré periferní přístroje, jako např. automatické systémy pro podávání šroubů, přesné přístroje pro měření krouticího momentu nebo spolehlivé vodící stojany pro ruční montáž.

 

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny. 

x

Otázky k našim produktům?