Skip to main content

Snadná údržba: výměna lamel se pneumatickým motorem BASIC LINE

| Pneumatické motory

Revoluční výměna kotouče: pneumatický motory BASIC LINE šetří čas a peníze

Stálým problémem ve výrobě jsou prostoje zařízení neustálou potřebou údržby. Dobu údržby lze však významně snížit jednoduchým řešením. Inženýři společnosti DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG proto vyvinuli lamelový motor BASIC LINE, který nabízí mimořádně atraktivní poměr cena/výkon. S celosvětově unikátním systémem výměny lamel QuickVChange (V znamená vane) dochází k úspoře nadměrné doby na údržbu. Snadná výměna lamel je umožněna několika málo hmaty. Delší prostoje zařízení jsou vyloučeny, neboť výměna lamel u BASIC LINE pneumatického motoru se snadným servisem může být provedena přímo na stroji, bez demontáže.

Pomocí klíče s vnitřním šestihranem a pinzety je možné opotřebené lamely v co nejkratším čase nahradit novými – i neproškolenými zaměstnanci. Po uvolnění šroubů s válcovou hlavou na zadním čele a po odstranění kotouče lze provést nekomplikovanou výměnu. Celková údržba je ukončena během několika minut a je dokonce rychlejší, než kompletní výměna motoru u zařízení. S lamelovým systémem QuickVChange se v porovnání se všemi dříve známými pneumatickými motory podstatně snižují nejen náklady na údržbu, dochází i k úspoře vzácného výrobního času.

 

Opotřebení lamel pneumatických motory: příčiny a optimalizace

Opotřebení lamel je především důsledkem pracovního principu motoru: rotor, který excentricky obíhá ve statoru je uveden do pohybu. Lamely, nacházející se v drážkách rotoru, jsou na stěnu statoru přitlačovány odstředivou silou a vytvářejí pracovní, vzájemně utěsněné komory. V důsledku expanze utěsněného přiváděného vzduchu dochází k přeměně tlakové energie na energii kinetickou a motor se otáčí. Mezi lamelami a stěnou statoru vzniká tření – po delším provozu se lamely opotřebovávají.

Mazání olejovou mlhou podstatně zlepšuje také celkovou životnost pneumatických motorů. Optimálního výkonu a životnosti je dosaženo 1-2 kapkami oleje na 1 m3 spotřeby vzduchu. Kvalita přiváděného vzduchu musí odpovídat normě ISO 8573-1. Přesto lze všechny BASIC LINE motory provozovat i bez přimazávání. Při navrhování pneumatických motorů je třeba počítat vedle zkrácených intervalů údržby i se snížením výkonu o 10-20 %.

 

Všestranný a spolehlivý: Pneumatický motor BASIC LINE pro širokou škálu aplikací

Bezpečnost v prostředí s nebezpečím výbuchu

Svým způsobem funkce je pneumatický motor předurčen pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu: uvolnění tlakového vzduchu ochlazuje teplo vznikající třením – je vyloučeno přehřátí a tím vznícení plynů. Vhodnost pneumatického motoru pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu musí však být v souladu se směrnicí ČSN EN ISO 80079-36:2016 potvrzena. Osvědčení o přezkoušení nezávislým zkušebním orgánem zaručuje uživateli bezpečné použití konstrukční řady BASIC LINE podle ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb X a ATEX II 2D Ex h IIIC T130 °C Db X. 

Vzduchový motor je vhodný pro oblast „netěžební“ v kategorii zařízení 2. Tyto stroje konstrukčně zaručují vysokou úroveň bezpečnosti a mohou být používány v oblastech s příležitostným výskytem výbušné atmosféry, tvořené plyny, parami, mlhovinou (2G) nebo směsí vzduchu a prachu (2D). To odpovídá zónám 1 resp. 21 a jsou zde zahrnuty i zóny 2 a 22. Pokud souhlasí kvalita přiváděného vzduchu, mohou být tyto robustní motory bezproblémově používány i v prašném prostředí, aniž by byla ovlivněna jejich funkce. Vnitřní přetlak zabraňuje vnikání prachu a nečistot.

Flexibilní regulace rychlosti

Pneumatické motory se snadno ovládají a vzhledem ke svým rozmanitým vlastnostem nalézají široké spektrum použití. BASIC LINE lamelový motor se vyznačuje také měnícími se otáčkami, při změně zatížení. Pokud se jedná o úplné odlehčení, pneumatický motor pracuje na volnoběh. Při nízkém zatížení, tedy při nízkém krouticím momentu na vřeteni motoru, se pracovní otáčky motoru nacházejí blízko volnoběžným otáčkám – stoupá krouticí moment, snižují se pracovní otáčky. Maximálního výkonu dosáhne hnací motor při 50 % volnoběžných otáček. V tomto rozsahu pracuje obzvlášť energeticky úsporně.

V závislosti na použití je možné otáčky snižovat přiměřenou regulací množství vzduchu, přiškrcením vzduchu na vstupu nebo na výstupu. Přiškrcením výfukového vzduchu dojde ke snížení otáček bez výrazného snížení výkonu resp. krouticího momentu BASIC LINE pneumatického pohonu. Přiškrcení přívodního vzduchu se naopak používá, ke snížení otáček společně se snížením výkonu resp. krouticího momentu.

Otáčky lze regulovat také provozním tlakem. Technická data DEPRAG BASIC LINE pneumatického motoru vycházejí z provozního tlaku 6 barů. Každý z těchto motorů lze používat libovolně v rozmezí od 4 do 6,3 barů tak, aby velikost výkonu byla přizpůsobena příslušnému použití. Pokles provozního tlaku o 1 bar způsobí snížení krouticího momentu o 17 %. Je-li pneumatický motor provozován při 4 barech, sníží se krouticí moment o 33 %. Pokud se vzduchový motor otáčí příliš rychle nebo je příliš silný, pak lze otáčky upravit změnou množství vzduchu, provozním tlakem nebo kombinací obou. Má – li být pneumatický motor provozován při nižším provozním tlaku, je doporučeno používat lamely s nuceným náběhem.

Modulární konstrukce pneumatického motoru BASIC LINE pro individuální aplikace

Pneumatický motor konstrukční řady BASIC LINE je také reverzační, a je tak vhodný pro chod vlevo nebo vpravo. BASIC LINE pneumatický motor může být koneckonců použit všude tam, kde není prostředí výroby kritické a je tak postačující robustní těleso z šedé litiny. Zákazník má tak k dispozici široké spektrum nabídky BASIC LINE lamelových motorů, z nichž lze na stavebnicovém principu vyvinout a vyrobit individuální uplatnění. Konstrukční řada je k dispozici ve výkonnostních třídách 200 W, 400 W, 600 W, 900 W a 1,2 kW s velkým rozsahem otáček. Všechny BASIC LINE pneumatické motory jsou vybaveny hřídelí s těsným perem.

 

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny. 

x

Otázky k našim produktům?