Skip to main content

Správný pohon jako garant vysoké procesní bezpečnosti

| Pneumatické motory

Automatizované procesy jsou standardem v potravinářském průmyslu. Přitom nejde jenom o výrobní efektivnost. Hygiena hraje v potravinářském průmyslu kličovou roli. Jak muže být dosažen soulad a jak musi proveden pohon pro soulad požadavků, jsme diskutovali v interview s produktovou manažerkou DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. Dagmar Dübbelde.

 

Jak zajistí DEPRAG u svých pohonů tyto vysoké hygienické požádavky?

Aby byly zajištěny tyto hygienické požádavky v potravinářském průmyslu doporučujeme použití naší ADVANCED LINE pneumatického lamelového motoru, kde jsou vyrobeny všechny vnější díly z vysoce kvalitni ušlechtilé oceli. Ty jsou odolné proti obvyklým čistícím prostředkům. Hladký povrch těchto pneumatických motorů se lehce čistí. Tyto pohony jsou velmi dobře utěsněny těsnicími kroužky tak, že nemuže proniknout do motoru nečistota, voda nebo čistící prostředky. Ani obvykle použiváné čistící prostředky nezpůsobí proniknutí vody do motoru. Mokré prostředí není problem pro tento motor o mohl by také pracovat, pod vodou’’, jak tomu je při mnoha aplikacích na míchání. Všechny naše motory z ADVANCED LINE jsou z nerezové oceli mazány potravinářským mazivem USDA-H1 a lze je provozovat bez oleje. Pro bezolejový provoz je nutné zohlednit při návrhu pohonů se sniženim výkonu o ca 10-20%, ve vztahu k technickým údajům uvedeným v katalogu produktů.

 

Existuji dálší vlastnosti,které musi mít pneumatický motor pro tyto aplikace?

Ano. U mnoho použití se může tvořit konndenzace vody v potrubí přivodu vzduchu. Proto je potřeba činit odpovídající opatření, aby motor nebyl nejnižším bodem v systému a byl vypláchnut vodou. Mnoho uživatelů činí preventivní opatření nejen při uspořádání motoru v sytému, ale také u odlučovačů vody, nebo sušičů před pohonem.  Pokud toto všechno není možné, pak doporučujeme speciální nátěr na všechny vnitřní části motoru, které jsou vyrobeny z oceli. Pro vysoké zatížení, vysokorychlostní vnitřní díly muže být použivána v omezené míře ušlechtilá ocel. Tento tak zvaný CWL- povlak zajišťuje ochranu proti korozi.

 

Máte pro nás přiklady použití, jak jsou používány vaše motory v potravinářském průmyslu?

Míchání těsta, transport a krájení kroužků těsta, obracení špízu z bůčku, michání masa pro výrobu uzenin, nebo omotání uzeninového střivka, početné aplika použiváné v potravinářském průmysl. Dovolte i podrobněji vysvětlit několik aplikací, jako např. nasazení našeho ADVANCED LINE pneumatického motoru v aplikaci pro výrobu džusu. Náš pneumatický motor s výkonem 300 W pohání čerpadlo s otáčkami 700 otáček / minutu. Máme také v nabídce správné pohony pro požadavky vysokého kroutícího momentu: naše motory z řady ADVANCED LINE s vysokým momentem disponují ohromující silou na malém prostoru. Motor 900 W s jmenovitými otáčkami 22 otáček / minutu překonává startovací moment od 585 Nm a má maximální průměr od 63 mm.
Další použití najdeme v mlýnských aplikacích a systémech u zpracování obilí. Zde je velká pozornost věnována ochraně proti výbuchu v prašném prostředí. Všechny naše motory ADVANCED LINE mají certifikaci ATEX na ochranu proti výbuchu.


Ale také u zpracování masa najdete naše motory, jako např. v poloautomatické montážní lince k vyrobě šašlikových špizů.
Jednotku na špizy jsou poháněny dvěmi pneumatickými motory. Na špíz působí tlaková síla od 38 kg a proto je tento výkonný pneumatický motor s kompaktní stavebni technologií ideální pro tuto aplikaci.

 

Jakou výhodu má pneumatický motor oproti elektrickému motoru v této aplikaci?

Existuje mnoho argumentů ve prospěch použití pneumatického motoru: Jednou z hlavních výhod je jeho velká výkonová nabídka. Podle provedení má pneumatický motor jen pětinu hmotnosti, jako elektrický motor, nebo třetinu jeho velikost. To je především důležité u použití v ručních přistrojích, ale samozřejmě také v robotických systémech u který se pohon pohybuje s robotickým ramenem.
Také horko nevadí pneumatickému motoru. Pneumatický vzduch je přesně v kritickém prostředi neproblematický nosič energie – nevznikne žádné elektrické nebezpečí.
Předaný výkon je u pneumatického motoru stabilní. Pneumatický motor může být provozován bezproblémově v široké oblasti při změnách zatížení. Pneumatický motor snese bezproblémově zatiženi do zastavení bez škody. Po snížení zatížení se okamžitě znovu rozběhne a to často za sebou. Výkon motoru lze snadno upravit změnou provozního tlaku. Otáčky lze měnit škrcením přiváděného množství vzuchu. Škrcení přiváděného vzduchu je ideální, pokud má být kroutící moment take výrazně snížen. Škrcení odpadního vzduche se volí vždy, když mají být sníženy otáčky tak, aniž by to výrazně ovlivnilo kroutící moment.

 

Pneumatické motory jsou často zmiňovány jako neefektivný, když jsou s porovnávány s elektrickými motory, mužete to potvrdit?

Pneumatické a elektrické motory nelze porovnat jedna ku jedné. Účinnost pohonu je zavislá na provozních podminkách. Chtěla bych Vám ukázat přiklad:  motor v balícím stroji  má dosáhnout  450 otaček / min. K uzavření balící pásky je používán po delši dobu krouticí moment 25 Nm se sníženými otáčkami. Elektrický motory nemohou být delší dobu přetěžovány aniž by hrozilo riziko přehřátí. Proto musi být elektrický motor pro tento stroj dimenzován na krouticí moment a potřeboval by výkon 1170 W. Úplně jinak je to u pneumatického motoru. Vzhledem k příznivé křivce kroutícího momentu u pneumatického motoru stači méně výkonný pohon.
Zde bychom zvolili pneumatický motor s jmenovitým krouticím momentem 15 Nm při otáčkách 275 otaček / minutu. Potřebný výkon pneumatického motoru je tedy pouze 430W.


Pokud stačí motoru na stlačený vzduch pro tento balící stroj pouze třetinový výkon elektromotoru, tak se energetická bilance pneumatického motoru představuje ve zcela jiném světle.

 

DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO těží z desítky let zkušeností v oblasti pneumatických motorů. Nabizí širokou paletu vysoce kvalitních, celosvětově ověřených řešení pro pohony v průmyslu. Jsou ADVANCED LINE motory speciální řešení pro použivání v potravinářském průmyslu?

Naši inženýři po roky optimalizovali naše pneumatické motory a náš standardní program byl stále více přizpůsobován potřebám našich zákazniků. ADVANCED LINE motory patři ke katalogovému programu DEPRAG, naše zákaznici profitují z dlouhodobě osvědčených, spolehlivých řešení pohonů pro potravinářský a lékařský průmysl. Nabizíme tyto motory ve velké výkonnostní oblasti od 20 W do 1.6 kW, v kombinaci s velkým početem od integrovaných planetových předvodů z vlastní výroby od 7 do 24.000 otáček / minutu. Takto velké spektrum motorů z nerezové oceli z nás dělá lídra na trhu v tomto segmentu. Pro každý požadavek na výkon najdeme ideální řešeni. Dik našim odborným znalostem a vlastní výrobou mužeme velmi flexibilně reagovat na přání zakazniků, když speciální požadavek není v v katalogu, jako specifický spojení přirobu, nebo zvláštni přání pro vřeteno. Až 85% nášich vyrobených pohonů jsou přizpůsobená řešení pro zákazníky na zakladě standardnich komponentů.

Vývoj a konstrukce vysoce kvalitnich pneumatických motorů na stlačený vzduch je jedna z hlavních kompentencí firmy DEPRAG. Specialista pro pneumatické motory, šroubovací techniku, podávací techniku, automatizaci, pneumatické nářadí a Green Energy turbiny pracuje s cca. 760 zaměstnancí ve víc než 50 zemích. DEPRAG je jedním z předních výrobců pneumatických motorů s nejvědším nabídkou od kvalitních nerezových pohonů a inovativních turbin. Rodinná firma vedená majiteli nabizí vedle svého standardního programu pneumatických motorů velké množství variant, ze kterých lze vyvinout a vyrobit podle principu stavebnice individuální řešení pohonů pro požadovanou aplikaci za atraktivní cenu / výkon.

 

x

Otázky k našim produktům?