Green Energy Turbine – GET®... budoucnost

Produkt

DEPRAG GET® turbínový generátor je optimálním decentralizovaným systémem pro zpětné získání energie pro rozsah výkonu 1 - 175 kW, vhodné např. pro plynovody při transformaci tlaku k ušetření v regionálních sítích, u chlazení v tavicích pecích v hutích nebo ve velkých bioplynových zařízeních. 

Nespočet možností aplikací: Přímé využití k získání elektřiny z procesních plynů v otevřených systémech nebo ve spojení s dalšími dodatečnými komponenty např. s výměniky tepla, čerpadly, k využití odpadního tepla v uzavřených systémech (ORC).

Zde naleznete podrobnější technické informace k našemu GET® turbínovému generátoru:

PDF produktový katalog D 6100

Váš užitek:

I nejmenší množství zbytkové energie lze levně přeměnit totou novou technologií v elektřinu. Ekologický užitek je další nespornou výhodou (zákon o obnovitelných energiích).

Vynikající vlastnosti celkového systému:

  • Využití malého množství zbytkové energie
    I malé množství zbytkové energie může být díky této inovativní jednotce – turbíny s generátorem – zhodnoceno. Turbínový generátor přemění zbytkovou energii v elektřinu – v rozsahu výkonu od 1 do 120 Kilowatt.
  • Malá, kompaktní jednotka
    Bez příslušné elektrické rozvodné skříně není turbínový generátor větší než krabice od bot.
  • Plug & Earn: Podle principu Plug & Earn se používá decentralizovaně tam, kde opouští nevyužitý plyn průmyslový proces nebo je použita vyšší tlakové úroveň na nižší. Přičemž uvolněná tlaková energie byla doposud použita v několika málo případech k získání proudu, ekologicky cenný energetický potenciál byl tím nesmyslně vyplýtván.
  • Nízké náklady na údržbu
    Turbínový generátor je bez převodovky mezi turbínou a generátorem. To minimalizuje náklady a údržbu.

Technická data:

Rozsah výkonu: 1 - 175 kW (elektricky)

Velikost zástavby - výkon: 5 kW, 30 kW, 60 kW (ATEX), 120 kW, 175 kW

Procesy:

- otevřený proces
- uzavřený proces

Média: Stlačený vzduch, zemní plyn, CO2,vodní pára, zemní plyn, R245fa, R1336mzz, R134a, NOVEC 649, Siloxany, Cyclopentan atd.

Vstupní teplota: max. 150°C (závislá na médiu)

Předpoklady:

- suchý
- bez nečistot

PDF produktový katalog D6100