Průvodce k výběru pneumatického motoru

Stanovení optimálních technických dat v šesti krocích

1. Jaký druh pohonu je vhodný pro Vaše použití?

Pneumatické motory jsou v nabídce v mnoha variantách provedení. Rozhodující význam pro výběr má předpokládaná doba provozu a Vaše aplikace.

Pneumatický lamelový motor je vhodný pro pravidelné cykly. Pro trvalý provoz (24 hodin non-stop) jsou ideální zubové motory nebo turbíny.

Bezmazný provoz je možný u všech tří základních principů . U pneumatického lamelového motoru je možný bezmazný provoz za zohlednění ztráty výkonu 10 - 20 %.

Pneumatické lamelové motory jsou v nabídce pro malé otáčky – např. 16 1/min a otáčky do cca. 60.000 1/min. Zubové motory se pohybují v rozsahu otáček do cca. 100.000 1/min.

Turbíny jsou pohony v rozsahu otáček do 120.000 1/min.

Vhodný princip pohonu

Vyberte si vhodný princip pohonu. Náš online průvodce Vás automaticky nasměruje do dalšího kroku.

Pro moji aplikaci je vhodný

Další informace:

Technické informace: PDF produktové informace D 6000
PDF – Průvodce výběru pneumatického pohonu