Skip to main content

Pneumatické motory – odolné proti přetížení, výkonné a robustní

Co je to pneumatický motor?

Pneumatické motory jsou bezpečnými a robustními pohonnými systémy, lze je využít v oblastech, kde je zapotřebí mít výkonné motory, u kterých nedochází k přetížení a kde ostatní techniky pohonu selhávají. Podle Vaší individuální aplikace Vám nabídneme pneumatické motory přizpůsobené přímo Vaší aplikaci:

 • jako např. motory bezmazné, utěsněné či odolné čisticím prostředkům v potravinářství.
 • sterilizované pneumatické motory pro lékařství.
 • pneumatické motory pro speciální podmínky použití – např. jako pohon kanalizačního robota.
 • naše celkové systémy s pneumatickým motorem, brzdou a převodovkou s certifikací ATEX – pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Hledáme hospodárné a bezpečné řešení pohonu pro Vaše použití, přičemž se může jednat buď o vzduchový motor z našeho standardního katalogového programu nebo o komplexní systémové řešení.

TIP: Náš průvodce výběrem pneumatických motorů

Automatizace je určena efektivností a tlakem na snížení nákladů. Inženýři a konstruktéři nářadí a zařízení si před samotnou konstrukcí pokládají mnoho otázek. Důležitá je volba správného pohonu pro požadovaný systém. Pneumatické motory jsou bezproblémové, robustní pohony, které mohou být použity v různých oblastech použití. Průvodce Vám nabízí rozsáhlé technické informace, které Vám mohou pomoci při volbě druhu pohonu nebo materiálu, při volbě motoru a při konstrukci zařízení.

Krok za krokem Vás tento průvodce provede všemi možnostmi, které mohou mít vliv na výkon, životnost nebo provoz Vašeho pneumatického motoru. Průvodce je koncipován tak, aby Vámi zadaná data byla shromážděna v jednom formuláři, který si v kroku 6 můžete vytisknout nebo nám ho můžete zaslat jako poptávku (máte-li zájem).

Pokud nechcete využít online průvodce, můžete tento průvodce získat jiným způsobem – stáhnout si ho jako pdf – samozřejmě se všemi technickými informacemi:

Oblasti použití pneumatických motorů

Pneumatické motory jsou fascinující a inovativní technologií, která přeměňuje tlak vzduchu na mechanickou energii. Jako ekologické řešení pohonu jsou v posledních letech stále populárnější a nabízejí širokou škálu výhod pro různé aplikace.

 

Často kladené dotazy a technické informace o pneumatickém motoru

Pneumatické motory pracují na jednoduchém principu. Stlačený vzduch generovaný kompresorem způsobuje otáčení motoru. Lopatkové motory, turbíny a převodové motory se liší svou konstrukcí a specifickými oblastmi použití.

Nespočet variant provedení, jednoduchá zástavba, nízká hmotnost, vysoký rozsah otáček, možnost použití v prostředí s nebezpečím výbuchu – to vše zajišťuje pneumatickým motorů široké spektrum použití. Naše pneumatické motory jsou vhodné pro všechna průmyslová odvětví. Vedle široké nabídky standardních motorů jsme schopni flexibilně vyrobit pneumatické motory pro Váš individuální případ použití – za velice atraktivní cenu k poměru k výkonu.

 • Automobilový průmysl
 • Potravinářský průmysl
 • Slévárny
 • Lékařství
 • Zdravotnictví
 • Chemický průmysl
 • Papírenský průmysl

Kromě mnoha standardních motorů vyrábíme pneumatické motory flexibilně a v atraktivním poměru cena/výkon pro vaše individuální aplikace.

Jaké jsou výhody a vlastnosti pneumatických motorů?

 

 • bezpečnost – pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • utěsnění – pro použití pod vodou
 • odolnost vůči čisticím prostředkům – vhodné pro použití v potravinářském průmyslu
 • sterilizace – pro vícenásobné použití v čistém prostoru
 • nízká hmotnost a kompaktnost – pouze 1/5 hmotnosti 1/3 zástavby stejně výkonného elektromotoru
 • odolnost proti přetížení – zatížitelné až do klidového stavu
 • reverzace – použitelné pro oba směry (vpravo/vlevo)
 • snadná regulace – plynulá regulace změnou tlaku či množství vzduchu (přiškrcení)
 • odolnost vůči kyselinám
 • odolnost vůči vibracím
 • odolnost vůči vysokým teplotám
 • odolnost vůči prachu

Připojení: Pokud chcete připojit pneumatický motor, nevyužité připojení přívodu vzduchu u reverzačního pneumatického motoru a připojení výfukového vzduchu nebude uzavřeno. Tak může být pneumatický motor bez problémů spuštěn.


Případně mohou být použity osvědčené tlumiče hluku firmy DEPRAG k redukci akustického tlaku.
 

Připojovací armatury a provozní tlak: Připojovací armatury jako rozdělovače, ventily, rychlospojky, tlakové hadice příliš malé průřezy přívodního vedení (pro průchod stlačeného vzduchu). Toto má přímý vliv na výkon Vašeho pneumatického motoru: Pokles tlaku o 1 bar způsobí snížení výkonu o 23%. Aby byl dosažen výkon dle technických dat produktu, měl by být pracovní přetlak stlačeného vzduchu 6 barů (přímo u přívodního připojení motoru). Minimální požadovaná vnitřní světlost hadice pro každý pneumatický motor je uvedena v produktovém katalogu.
 

Příklad:
BASIC LINE pneumatický motor o výkonu  900 W  (viz PDF produktový katalog D 6200):
Minimální požadovaná světlost pro všechny připojovací armatury činí 13 mm.
 

Kvalita stlačeného vzduchu: Dodržení doporučené kvality stlačeného vzduchu: Suchý, bez částic. Optimální životnost a maximální výkon dodržíte díky odpovídajícímu přimazávání pneumatického motoru doporučeným olejem (neobsahující kyseliny a pryskyřice).

1-2 kapky oleje na 1 m³ spotřeby vzduchu jsou pro Váš pneumatický motor dostačující.

DEPRAG pneumatické motory řady BASIC LINE a ADVANCED LINE jsou také vhodné pro bezmazný provoz. Zde je třeba zohlednnit ztrátu výkonu o cca. 15%.

Schéma zapojení k řízení pneumatického motoru: K řízení pneumatických motorů, které jsou poháněny ve směru otáčení, se používají jednoduchý 2/2 cestný ventil. Pneumatické motory, které jsou reverzační (poháněny v obou směrech - vpravo/vlevo), mohou být rovněž řízeny jednoduchým průchozím ventilem, pokud pneumatický motor obsahuje integrované ruční řízení (Příklad: POWER LINE výkonné motory). Jinak jsou vyžadovány 5/3 cestné ventily nebo alternativně dva 3/2 cestné ventily, aby mohl být odvětráváno nevyužité připojení přiváděného vzduchu.
 

Při použití ventilů pozor na minimální požadovanou světlost hadice respektive dostatečný průtok vzduchu, který je vždy uveden v produktových katalozích – u každého typu pneumatického motoru.

Pneumatický motor je poháněn pouze v jedním směru s 2/2 cestným ventilem:
 

Pneumatický motor je reverzační s 5/3 cestným ventilem:
 

Pneumatický motor je reverzační se dvěma 3/2 cestnými ventily:
 

Plynulá změna otáček díky provoznímu tlaku nebo množství vzduchu

Váš pneumatický motor je flexibilní: Otáčky lze plynule přizpůsobit Vašim požadavkům!

Regulace otáček může být dosažena změnou provozního tlaku nebo změnou množství vzduchu nebo jak je v praxi velice běžné úpravou tlaku a množstvím vzduchu.

Změna otáček díky změně zátěže: Pneumatické motory jsou charakteristické tím, že se přizpůsobí otáčky při změně zátěže zcela automaticky: Bez zatížení pracuje pneumatický motor naprázdno (při otáčkách naprázdno). S menším zatížením (nízký krouticí moment) jsou jmenovité otáčky blízko otáčkám naprázdno. Zvýší-li se krouticí moment (zátěž), sníží se jmenovité otáčky.
 

Úprava otáček množstvím vzduchu: Přiškrcením vyfukového vzduchu snížíte otáčky motoru aniž by klesl výkon respektive se značně snížil krouticí moment pneumatického motoru. Chcete li dodatečně k otáčkám motoru snížit i výkon resp. krouticí moment, doporučujeme přiškrcení přiváděného vzduchu.
 

Úprava otáček provozním tlakem: Technická data pneumatických motorů DEPRAG jsou udávána při pracovním přetlaku stlačeného vzduchu 6 barů. Můžete změnit provozní tlak libovolně mezi 4 a 6,3 bary a přizpůsobit tak plynule otáčky, výkon, krouticí moment a spotřebu vzduchu pneumatického motoru.
 

Pro přizpůsobení platí následující opravné faktory:
 

Úspora energie: Čím blíže je motor poháněn u jmenovitých otáček (50% otáček naprázdno), tzn. že je dosažen maximální výkon motoru, tím efektivněji je využit stlačený vzduch!
 

Servis pneumatických motorů

Našim zákazníkům nabízíme komplexní služby, počínaje optimálním návrhem vašeho pneumatického motoru a komplexním testováním výkonu stávajících pohonů. Rádi za vás převezmeme pravidelnou údržbu nebo opravu vašeho pneumatického motoru. V případě potřeby lze sjednat i speciální reakční dobu. Můžete také využít náš komplexní program školení.

x

Otázky k našim produktům?