Funkce – pneumatický lamelový motor

Konstrukce a funkce lamelového motoru

Všechny lamelové motory se v zásadě skládají z rotoru, který obíhá v excentricky uloženém statoru. Lamely jsou vlivem odstředivé síly vysouvány směrem k plášti statoru a tvoří tak pracovní komory, jejichž objem se zvětšuje ve směru otáčení a ve výfukové výseči se znovu zmenšuje – díky expanzi utěsněného vzduchu se tlaková energie mění na kinetickou energii a tím dojde k otáčení rotoru.

 

U pneumatických motorů, které jsou konstruovány pro jeden směr otáčení, je k dispozici více úhlů otočení pro uvolnění vzduchu. Dosahují tím vyššího výkonu a otáček jako reverzační – pneumatické motory.