Funkčnost turbíny

Konstrukce a funkce turbíny

Konstrukce a funkce turbíny

Turbíny jsou vysoce výkonné nářadí – jedno či více stupňové provedení.

Přeměna tlakové energie na kinectickou probíhá v parciálním ostřiku. V prvním oběžném kole se přemění směr proudu vzduchu a předaná energie se mění na rotační pohyb.

Turbína zaručuje vysokou efektivitu (optimální využití energie) a výkon vysokým počtem otáček. Spotřeba vzduchu oproti pneumatickému lamelovému motoru je snížena o třetinu. Je umožněn provoz bez oleje, neboť nedochází v pracovním prostoru k žádnému tření (oproti lamelovému motoru). Žádné díly podléhající opotřebení. Poměr výkonu ku hmotnosti [kg/kW] je poloviční.

Další informace:

Technické informace: PDF produktové informace D 6000
Zde naleznete některé příklady použití pneumatických motorů