Funkce – zubový motor

Konstrukce a funkce zubového motoru

Konstrukce a funkce zubového motoru

Zubové motory se skládají ze dvou ozubených kol, které obíhají v tělese. Jedno kolo je pevně spojeno s hřídelí a slouží k vytvoření krouticího momentu. Dvě hrany jsou ve směru otáčení a jedna proti směru otáčení. Vyfukovaný vzduch je v komorách, které jsou tvořeny hranou zubu a stěnou tělesa, a je veden ke straně výfuku vzduchu – vzniká otáčivý pohyb.

Konstrukce zubového motoru

Zubové motory jsou bezmazné.

Další informace:

Technické informace: PDF produktové informace D 6000
Zde naleznete některé příklady použití pneumatických motorů.