Instalace pneumatických motorů

Kontrolní seznam pro používání pneumatického motoru:

1. Připojení

Pokud chcete připojit pneumatický motor, nevyužité připojení přívodu vzduchu u reverzačního pneumatického motoru a připojení výfukového vzduchu nebude uzavřeno. Tak může být pneumatický motor bez problémů spuštěn.

Případně mohou být použity osvědčené tlumiče hluku firmy DEPRAG k redukci akustického tlaku.


2. Připojovací armatury a provozní tlak:

Připojovací armatury jako rozdělovače, ventily, rychlospojky, tlakové hadice příliš malé průřezy přívodního vedení (pro průchod stlačeného vzduchu). Toto má přímý vliv na výkon Vašeho pneumatického motoru: Pokles tlaku o 1 bar způsobí snížení výkonu o 23%. Aby byl dosažen výkon dle technických dat produktu, měl by být pracovní přetlak stlačeného vzduchu 6 barů (přímo u přívodního připojení motoru). Minimální požadovaná vnitřní světlost hadice pro každý pneumatický motor je uvedena v produktovém katalogu.

Příklad:
BASIC LINE pneumatický motor o výkonu  900 W  (viz PDF produktový katalog D 6200):
Minimální požadovaná světlost pro všechny připojovací armatury činí 13 mm.


3. Kvalita stlačeného vzduchu

Dodržení doporučené kvality stlačeného vzduchu: Suchý, bez částic.

Optimální životnost a maximální výkon dodržíte díky odpovídajícímu přimazávání pneumatického motoru doporučeným olejem (neobsahující kyseliny a pryskyřice).

1-2 kapky oleje na 1 m³ spotřeby vzduchu jsou pro Váš pneumatický motor dostačující.

DEPRAG pneumatické motory řady BASIC LINE a ADVANCED LINE jsou také vhodné pro bezmazný provoz. Zde je třeba zohlednnit ztrátu výkonu o cca. 15%.


4.  Schéma zapojení k řízení pneumatického motoru

K řízení pneumatických motorů, které jsou poháněny ve směru otáčení, se používají jednoduchý 2/2 cestný ventil. Pneumatické motory, které jsou reverzační (poháněny v obou směrech - vpravo/vlevo), mohou být rovněž řízeny jednoduchým průchozím ventilem, pokud pneumatický motor obsahuje integrované ruční řízení (Příklad: POWER LINE výkonné motory). Jinak jsou vyžadovány 5/3 cestné ventily nebo alternativně dva 3/2 cestné ventily, aby mohl být odvětráváno nevyužité připojení přiváděného vzduchu.

Při použití ventilů pozor na minimální požadovanou světlost hadice respektive dostatečný průtok vzduchu, který je vždy uveden v produktových katalozích – u každého typu pneumatického motoru.

Pneumatický motor je poháněn pouze v jedním směru s 2/2 cestným ventilem:

Pneumatický motor je reverzační s 5/3 cestným ventilem:

Pneumatický motor je reverzační se dvěma 3/2 cestnými ventily: