Regulace pneumatických motorů

Plynulá změna otáček díky provoznímu tlaku nebo množství vzduchu

Plynulá změna otáček díky provoznímu tlaku nebo množství vzduchu

Váš pneumatický motor je flexibilní: Otáčky lze plynule přizpůsobit Vašim požadavkům!

Regulace otáček může být dosažena změnou provozního tlaku nebo změnou množství vzduchu nebo jak je v praxi velice běžné úpravou tlaku a množstvím vzduchu.

Změna otáček díky změně zátěže:

Pneumatické motory jsou charakteristické tím, že se přizpůsobí otáčky při změně zátěže zcela automaticky: Bez zatížení pracuje pneumatický motor naprázdno (při otáčkách naprázdno). S menším zatížením (nízký krouticí moment) jsou jmenovité otáčky blízko otáčkám naprázdno.

Zvýší-li se krouticí moment (zátěž), sníží se jmenovité otáčky.

Úspora energie:

Čím blíže je motor poháněn u jmenovitých otáček (50% otáček naprázdno), tzn. že je dosažen maximální výkon motoru, tím efektivněji je využit stlačený vzduch!

Pro všechny naše pneumatické motory je k dispozici teoretická křivka. Jednoduše si ji u nás vyžádejte.


Úprava otáček množstvím vzduchu:

Přiškrcením vyfukového vzduchu snížíte otáčky motoru aniž by klesl výkon respektive se značně snížil krouticí moment pneumatického motoru.

Chcete li dodatečně k otáčkám motoru snížit i výkon resp. krouticí moment, doporučujeme přiškrcení přiváděného vzduchu.


Úprava otáček provozním tlakem

Technická data pneumatických motorů DEPRAG jsou udávána při pracovním přetlaku stlačeného vzduchu 6 barů.

Můžete změnit provozní tlak libovolně mezi 4 a 6,3 bary a přizpůsobit tak plynule otáčky, výkon, krouticí moment a spotřebu vzduchu pneumatického motoru.

Pro přizpůsobení platí následující opravné faktory:


Potřebujete podporu v případě dotazů ohledně regulace Vašeho pneumatického motoru?
Naši odborní poradci jsou Vám rádi k dispozici ohledně jakýchkoliv dotazů na pneumatické motory.