Výhody a vlastnosti pneumatických motorů

Řešení, kdy nemohou být použity běžné pohonné systémy

Pneumatické motory jsou bezpečnými a robustními pohonnými systémy, které jsou použity, pokud je potřeba výkonný pohon, u kterého nehrozí přetížení.

Vlastnosti pneumatických motorů jsou zřetelné v případě použití při sanaci kanálu.

Robustní pneumatický motor pohání frézovací hlavu sanačního robota. Za nepříznivých podmínek (prach, voda atd.) nabízí robustní pneumatický motor vysoký výkon a spolehlivost. Při přetížení zůstává pneumatický motor stát a nedochází k žádnému poškození. Po ukončení zátěže se pneumatický motor znovu rozeběhne, nesčetněkrát za sebou. Otáčky lze regulovat plynule tlakem a množstvím vzduchu. Pneumatický motor pracuje v širokém rozsahu otáček.

Výhody pneumatického motoru – přehledně:

bezpečnost
pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

utěsnění
pro použití pod vodou

odolnost vůči kyselinám

sterilizace
pro vícenásobné použití v čistém prostoru

odolnost vůči čisticím prostředkům
vhodné pro použití v potravinářském průmyslu

nízká hmotnost a kompaktnost
pouze 1/5 hmotnosti 1/3
zástavby stejně výkonného elektromotoru

odolnost vůči vibracím

odolnost vůči vysokým teplotám

odolnost vůči prachu

odolnost proti přetížení
zatížitelné až do klidového stavu

reverzace
použitelné pro oba směry (vpravo/vlevo)

snadná regulace
plynulá regulace změnou tlaku či množství vzduchu (přiškrcení)