Tisková zpráva Červenec

Pneumatické motory

 

(Tisková zpráva Červenec 2008)

PYROTAK


Konkurence a tlak na náklady, zejména na pozadí slabého US-dolaru, již nejsou při výrobě letadel cizím pojmem, ačkoliv bezpečnost a technická spolehlivost zůstávají stále nejvyšší prioritou. Stále více rostoucí požadavky na hospodárnost a ochranu životního prostředí velkoprostorových letadel naší doby vyžadují vývoj a inovaci ve všech možných oblastech. Bavorské sdružení vědy a průmyslu jde při konstrukci dveří letadel a jejich nouzových otevíracích systémů novým směrem.

Při konstrukci tryskových motorů je kladen velký důraz především na snížení hmotnosti. U dveří a vrat letadel tvoří otevírací systémy s ohledem na hmotnost důležitou položku. Přitom nouzové otevírací systémy pro dveře, které jsou zařazené jako bezpečnostně-kritické, tvoří oblast vysokých nároků na specifické hmotnosti a náklady.

Zde se prosazuje ctižádostivý výzkumný projekt PYROTAK - sdružení - výzkumných projektů bavorských firem a vysokých škol, který se nyní úspěšně rozběhl. Zúčastněné firmy a vysoké školy chtějí pod vedením konsorčního leadera Eurocopter Deutschland GmbH, Donauwörth, vyvinout novodobé pyrotechnické ovládání dveří, které v nouzovém případě otevře dveře velkoprostorových letadel. Kromě toho nabízí tento inovační koncept potenciál na dodatečné vybavení stávajících letadel, např. v oblasti ovládacích prvků, které mají podobný profil požadavků, jako nouzové otevírání dveří cestujících. Proto jsou očekávány pozitivní reakce na vývojové centrum v Bavorsku nejen co se týká vývoje a výroby nouzových otevíracích systémů pro dveře letadel, ale také pro celou oblast leteckého průmyslu.

Výzkumný projekt PYROTAK, v rozsahu 2 milionů euro, by měl být dokončen na konci roku 2010. Bavorská nadace pro výzkum tento projekt z 50% dotuje. Díky výzkumu a testování novodobého dveřního systému pro cestující je očekáváno posílení leteckého provozu v Bavorsku, a zajištění stávajících i nových pracovních míst v dalších firmách zapojených do projektu.

V současné době v průmyslu známé postupy pro nouzové otevírání dveří letadel pro cestující, elektricky nebo pneumaticky, nepředstavují vzhledem k hmotnosti, nákladům na údržbu, komplexnosti elektrického systému a koncentrace ještě žádné optimum.

Pyrotechnické pohonné látky nebyly doposud v oblasti letecké dopravy ještě dostatečně vyvíjeny, ekonomický potenciál této možnosti pohonu nebyl doposud využit. Cílem PYROTAK je proto vývoj pyrotechnického rotačního pohonného systému na otevírání dveří pro cestující, pokud musí být dveře v nouzovém případě spolehlivě automaticky otevřeny.

Zavedení zcela novodobé technologie, jako je pyrotechnika pro rotační ovládací prvky, vyžaduje spolupráci vědy, výzkumu a průmyslu v mimořádném rozsahu. Firma Eurocopter Deutschland GmbH, Donauwörth, je v Evropě leader ve výrobě dveří dopravních letadel, především značky airbus. Na vývoji pyrotechnického ovladače dveří se podílejí známé univerzity a firmy.

Vývoj pyrotechnického pohonu je v kompetenci firmy HS Product Engineering v Allingu. Zvláštní výzvou je, získat poznatky ohledně využití pyrotechniky pro pomalu operující systémy.

Další vědeckou podporou projektu je Prof. Johann Höcherl (celková validace) Prof. Dr. rer. nat. Michael Pfitzner (termodynamika), oba z univerzity Bundeswehr Neubiberg.

Prof. Dr.-Ing. Bernhard Frenzel a Prof. Dr. Peter Kurzweil, oba z vysoké školy pro aplikované vědy Amberg-Weiden, jsou zodpovědní za koncepci a návrh zápalného zařízení. Zápalným zařízením aktivovaný pyrotechnický pohon poskytuje potřebné množství pracovního plynu pro správnou funkci motoru. Rotující akční člen přenese svou práci na dveře letadla.

V plánu sdruženého výzkumu budou sledovány dvě různé koncepce pohonu: přímý plynový motor a nepřímý plynový motor, který je vybaven doplňkovou redukční převodovkou.

Koncepci mechanického proudění plynového motoru přebírá Prof. Dr.-Ing. Andreas P. Weiß z vysoké školdy pro aplikované vědy Amberg-Weiden.

Inženýry bavorské firmy HS Product Engineering bude vypracován návrh přímého plynového motoru.

Pyrotechnicky zapalovaný nepřímý motor s redukční převodovkou vzniká naproti tomu ve vývojových laboratořích firmy DEPRAG SCHULZ GMBH & CO. KG, která vyrábí více jak 75 let pneumatické nářadí všeho druhu. Centrálním prvkem veškerého tohoto nářadí je pneumatický motor jako pohonná jednotka. Podle aplikace je používán pneumatický lamelový motor, zubový motor nebo turbínový pohon. Pro výzkumný projekt má hlavní význam turbínový pohon, který umožňuje nejvyšší poměr výkon/hmotnost a bezmazný provoz.

Prostřednictvím vhodných turbínových motorů je možné v co nejmenší zástavbě s nízkou hmotností dosáhnout vysokých výkonů. Motor o hmotnosti 2 kg může mít výkon až 4 kW. DEPRAG-turbíny se doposud používají například v ručních pneumatických bruskách.

Nízká hmotnost a vysoký výkon - dělají DEPRAG-turbínový motor pro použití v PYROTAK-nouzovém systému otevírání dveří zajímavým. Inženýři firmy DEPRAG pracují pod vysokým tlakem na projektu, aby vyvinuli pyrotechnicky zápalný plynový motor s redukční převodovkou, napojený přímo na pohon otevírání dveří.

Nakonec převezme bavorská společnost ELEKTRO-METALL z Ingolstadtu konstrukční realizaci ovládací jednotky.

Díky nenáročné údržbě, spolehlivosti a snížené hmotnosti nouzového otevíracího systému PYROTAK vidí výzkumné konsorcium šanci zajistit si na expandujícím trhu vedoucí pozici. Výrobci letadel budou v budoucnu stále více zlepšovat svou situaci z hlediska nákladů  tím, že budou zadávat komplexní systémy preferovaným dodavatelům se systémovou pravomocí. Tudíž lze očekávat, že při vypsání veřejné soutěže na dveře letadel, bude nouzový systém, kontrola dveří a nouzová skluzavka již součástí "celé sady". S perspektivními technologiemi, jako PYROTAK může nejen Eurocopter Deutschland GmbH, nýbrž také zúčastnění průmysloví partneři posílit svoji pozici na trhu.

Kontakt:

Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

 

 

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.