Tisková zpráva Srpen

Pneumatické motory

 

(Tisková zpráva Srpen 2008)

Frézovací robot pro opravy kanalizací


Výzvou pro odborníky z oboru podzemních staveb jsou opravy kanalizací. Zatímco dříve byly obrázkem těchto oprav vystresovaní bagristé, roztrpčení obyvatelé a netrpěliví řidiči automobilů, je možné dnes díky moderním sanačním konceptům na podobně rozkopané povrchy vozovek zapomenout. Tuto špinavou práci v kanalizačních trubkách přebírá nezničitelný frézovací robot. Malý jako skřítek avšak silný jako obr se prokouše v síti kanálů skrz každou překážku.

Bagr může zůstat v depu a po celé dny trvající výkopové práce nejsou potřeba. Poškozená kanalizační trubka se nevyměňuje, nýbrž sanuje. Frézovací robot, který používá firma Bodenbender GmbH z Hessenu pro svůj PL - Inliner kanalizační systém, je typ EU Robot 150 vyrobený firmou BRM GmbH in Biebergemünd. Přes kanálovou šachtu se vloží do poškozené trubky. Následují přípravné práce pro dokonalou sanaci: usazeniny jsou odstraněny, vyrovnány přechody ve spojovacích částích, zanesená hrdla jsou odfrézována a vrostlé kořeny odstraněny. Veškeré práce jsou kontrolovány vestavěnou kamerou a dokumentovány na DVD.

Co je to za motor, který za těchto extrémních podmínek pracuje s maximálním výkonem? Firma DEPRAG SCHULZ GMBH & CO. KG v Ambergu je přední prodejce pneumatických motorů. Pro frézovacího robota byla vyvinuta speciální sada pneumatických motorů, která ani v kontaktu s největší špínou nepřestane pracovat. Již na základě své konstrukce jsou pneumatické motory vhodné pro použití v extrémních podmínkách. Jsou velmi robustné, úsporné při vysokém poměru výkonu/hmotnosti a nabízejí nejvyšší spolehlivost.

Pneumatický motor, který pohání frézovací hlavu ve frézovacím robotu od firmy Bodenbender GmbH, měří pouze 118mm na délku a 57mm na šířku. Při výkonu 600W, krouticím momentu 0,95Nm a počtu otáček 12.000ot/min je tento pohon ideální pro použití i v těch nejmenších prostorech. Tento motor má pouze třetinovou velikost a pětinovou hmotnost oproti srovnatelnému elektromotoru.

Pneumatický motor pracuje dle jednoduchého principu:
kompresorem stlačený vzduch přivede motor do pohybu. U lamelového motoru se to děje následujícím způsobem: Pneumatické motory lamelové pracují na objemovém principu s využitím tlakové energie stlačeného vzduchu v měnících se objemech pracovních prostorů motoru tvořených rotorem, statorem a lamelami. V radiálních drážkách rotoru jsou umístěny volně posuvné lamely, které jsou vlivem odstředivé síly vysouvány směrem k plášti statoru a tvoří tak pracovní komory, jejichž objem se zvětšuje ve směru otáčení a ve výfukové výseči se znovu zmenšuje - vzniká otáčivý pohyb.

Odevzdávaný výkon je u pneumatického motoru přes velké rozsahy otáček téměř konstantní. Proto je také možné jej optimálně používat v širokém rozmezí střídajících se zátěží. Výkon motoru je účelné upravovat změnou pracovního tlaku, otáčky lze plynule regulovat škrcením vzduchu.

Hlavním plusovým bodem při použití ve frézovacích robotech je vysoký poměr výkon/hmotnost pohonu. Jeho použití je možné i v potrubí o malé světlosti!
Pneumatické motory jsou až do zastavení zatížitelné! Narazí-li frézovací hlava na zdánlivě nepřekonatelnou překážku a zastaví se, nepředstavuje to pro pneumatický pohon žádný problém. Při přetížení zůstane stát a neutrpí přitom žádnou škodu. Jakmile se zatížení opět sníží, ihned se znovu rozeběhne, nezávisle na počtu těchto cyklů. Nestává se, aby byla přerušena stavba z důvodu přetížení nebo poškození pneumatického motoru.

Helmut Pfeifer, technik firmy Bodenbender GmbH, je s DEPRAG-lamelovým pneumatickým motorem spokojen: "výkonnost za extrémních podmínek v kanalizacích je nepřekonatelná". K tomu patří ještě další přednost: stlačený vzduch je bezproblémový nosič energie. Nevznikají žádná nebezpečí způsobená elektrickým vedením, zkrat je vyloučen. Proti nepříznivým poměrům ve vlhku, agresivním nečistotám v kanálech je opatřen antikorozní vrstvou. Ještě jedno plus: Předtím, než se frézovací robot ponoří do kanalizace, je pneumatický motor ofouknut stlačeným vzduchem. Prostřednictvím vnitřního přetlaku není šance, aby pronikla vlhkost a částice nečistot, motor se sám "uzavře".

Jsou-li veškeré práce ukončeny a kanál vyčištěn, následuje další postup v moderní sanaci kanalizací. U PL-Inliner systému firmy Bodenbender GmbH dojde nejdříve k odříznutí kousku Inliner hadice v délce úseku kanálu vyžadující sanaci. Tato hadice má uvnitř plstěnou tkaninu, vně je potažena PVC-folií. Na stavbě je část hadice naplněna CombiTec EP-pryskyřicí a protéká skrz napouštěcí zařízení, které pryskyřici rovnoměrně rozděluje.

Následně je vypreparovaná vložka navinuta do inverzního bubnu. S pomocí přesné podložky je konec hadice pevně upnut na buben a během inverzního procesu je do poškozené trubky vpouštěn tlak 0,4bar. Nyní je epoxidovou pryskyřicí napuštěná plstěná tkanina vně a potažená strana inlineru uvnitř. Dále je inverzní inliner naplněn horkou vodou a pryskyřice začne reagovat. O 90 minut později je možné Inliner-hadici odpojit od bubnu a sanace ukončit. Frézovací robot otevře s pomocí frézy s kulovou hlavou zalepené vstupy v trubce.

Firma Bodenbender GmbH, jež se nachází v oblasti Hessen ve městě Biedenkopf-Breidenstein, je již 30 let činná v oblasti údržby kanalizací. Čištění kanálů a TV-prohlídky patří jak do nabídky rozsáhlé palety služeb, stejně tak i inovativní sanační techniky jako PL-Inliner systém. Silně zničené trubky, ztížené přechody a oblá místa je možné opravit v co nejkratší době bez použití výkopových prací a tím ušetřit náklady.

Všechny používané materiály a výrobky "byly koncipovány na základě zkušeností a jsou stále zlepšovány " vysvětluje Helmut Pfeifer. "Proto je pro nás spolupráce s příslušnými partnery jako je DEPRAG nepostradatelná". Hledat inovativní řešení dle přání zákazníka je také součást programu firmy DEPRAG v bavorském Ambergu: "85 procent ze všech projektů u nás jsou speciální řešení. Nabízíme standardní motory, jakož i speciální motory na přání zákazníka až po plně automatické výrobní systémy", vysvětluje produktová manažerka Dagmar Dübbelde.

Standardní motory jsou kombinovány s řadou různých typů převodovek: planetové převodovky, čelní ozubené převodovky nebo šnekové převodovky. Kromě sortimentu z katalogu nabízí společnost zakázková řešení motorů, jako neželezné provedení motorů z kompozitních materiálů či plastických hmot.

Hlavní mezinárodní dodavatel pneumatických motorů, automatizace, šroubovací techniky a pneumatického nářadí nabízí, se svými 600 zaměstnanci celosvětově, kompletní servisní služby pro téměř všechna průmyslová odvětví. Jednou z oblastí je i výroba pneumatických motorů pro všechny možné oblasti použití. Inženýři firmy DEPRAG jsou svým zákazníkům při konstruování motorů a speciálních úprav k dispozici se svými letitými zkušenostmi.

Kontakt:

Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

 

 

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.