Tiskové zprávy Duben

Šroubovací technika

 

(Tiskové zprávy Duben 2009)

Ruční pracoviště v době světové krize


Výroba nářadí a zařízení v Německu v době globální hospodářské krize silně trpí. 
Přes lehké vyjasnění v německém hospodářství, které se odráželo v Ifo-hospodářském indexu na počátku roku, je stav zakázek v investičním průmyslu velmi nejistý. Pesimisté nejenom že nečekají zlepšení exportu, nýbrž počítají i s poklesem prodeje strojů a zařízení v tuzemsku. Malé využití strojů a zařízení nám dělají velké starosti, pracovní místa jsou ohrožena. Také v krizi jsou jisté možnosti. V investiční technice je trend zřejmý, vede od plně automatických velkých zařízení až k variabilním manuálním systémům.

Mnichovský Ifo-institut pro hospodářský rozvoj pořádal v lednu anketu, oslovil 7000 podniků, dotazovaní se vyjadřovali k očekávání hospodaření - o trochu lepší než minulý měsíc, v časech hospodářské nejistoty se všichni vyvarují větších investicí. Místo toho se koncentruje průmysl na manuálně vybavená řešení nebo na „Smart Work Benches“. Také DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG z Ambergu, specialista na automatizaci, šroubovací techniku, pneumatické nářadí a motory, pozoruje vývoj. „Na funkční zařízení, spočívající v obsluze, zaznamenáváme stoupající poptávku“, potvrzuje vedoucí obchodu Jürgen Hierold.

„Smart Work Benches“- spojuje lidskou práci s procesním zajištěním, které se nevyrovná automatizované výrobě. Pokud je výroba důkladně promyšlena, není procesní jistota přes měnícího se uživatele žádný kouzlem. Příklad: Jedno ruční pracoviště je vybaveno šroubováky řady EC a EC-Servo a k tomu příslušným programovým řízením ze standardního DEPRAG-programu. Tyto EC-šroubováky umožňují volné naprogramování jednoho šroubovacího případu. Během rozsahu výkonu lze individuálně přizpůsobit krouticí momenty, otáčky, časy na údržbu a směr otáčení. U pojízdných vřeten mohou být v jednom cyklu realizovány rozdílné parametry pro různá šroubovací místa. Integrovaný kroutící moment a úhel otočení umožňují přesné řízení šroubovacího případu, jako dokumentaci důležitých procesních parametrů. Dodatečná procesní jistota tvoří kombinaci pozičního řízení DEPRAGU, která koordinuje a optimalizuje celkový průběh výroby. U šroubování více šroubů hraje někdy pořadí příchodu jednotlivých šroubů důležitou roli pro procesní jistotu. Inteligentní pozičně-kontrolní stativ řídí tento průběh: Šroub lze potom utáhnout, pokud se dodrží správné pořadí.

Poziční řízení je v poloze, ve které je třeba kontrolovat průběh ruční montáže. K tomu patří funkce jako např. zavírání součástí, automatický přívod spojovacích elementů a uvolnění měřících funkcí. Celkový postup následné montáže je zpracován včetně zprostředkovaných měřících dat v příslušném modulu řízení, jsou uvolněny pracovní kroky: Otevření upínacího zařízení k odběru dílu, aktivaci tlačítka nebo uvolnění dat dosažených výsledků montáže na systému pořizování dat.

Ruční pracoviště jako „Smart Work Benches“ se skládají ze standardních komponentů, přizpůsobených požadavkům zákazníků, zákazníci si mohou vybrat z širokého sortimentu. Rovněž je efektivní použití tzn. „jednoskříňového řešení“ - montážní skříně (buňky), které jsou manuálně naloženy operátorem nebo automatickým přívodním systémem. 
V časech nejistého stavu zakázek umožňují malé montážní skříně flexibilní přizpůsobení produkci. Plně automatické systémy jsou zatvrzelé. U nízkých výrobních dávek vznikají drahé nadměrné kapacity. U vyšší potřeby oproti tomu nestihne plně vytížené velkokapacitní zařízení požadovaný počet kusů. I zde je specialista na automatizaci DEPRAG SCHULZ GMBH & CO. KG připraven na měnící se požadavky trhu. Nejenom plně automatizované montážní systémy provádí výrobu, nýbrž vedle standardních ručních pracovišť také kompaktní, flexibilní montážní skříně produktové řady DCAM (DEPRAG COMPACT ASSEMBLY MODULE).


Na veletrhu Automatica 2008 vystavoval DEPRAG např. nový DCAM-XS z této osvědčené řady, inovační mikro-montážní automaty s malými rozměry (450 x 802 x 680 mm) a konkurenčně krátkými časy výměny modulů.

Celková produktová řada DCAM spojuje se svými „Stand-Alone-produkty“ nejvyšší efektivnost s nejvýše možným procesním zajištěním. Mnoho podniků, které montují elektronické díly, oceňují flexibilitu montážních automatů. Stovky těchto montážních systémů sešroubují všude ve světě za den deset tisíc mobilních telefonů. Montážní jednotka DCAM je zásobena buď operátorem nebo automatickým nakládacím zařízením. Jako vybavená montážní linka umožňuje toto zařízení nejrychlejší montážní časy s nejvyšší flexibilitou. 

Přívodní zařízení nebo procesní moduly se dají vyměnit bez zarovnání vyzvedávacího bodu (PICK-bodu). Také u výměny šroubovacího modulu vykazuje montážní automat krátké časy výměny. Bez velkých nákladů je provedeno přenastavení z přívodu „Pick & Place“ na „Blow-feeding-System“.

Nespočet malých jednotlivých dílů musí být smontováno, aby byl vyroben např. holící strojek, elektrický kartáček, digitální kamera, navigační systém, elektronika do auta nebo mobilní telefon. Osvědčené montážní skříně DCAM výrobců mobilních telefonů bazírují nejvíce na vícevřetenových konceptech. 4-vřetenový DCAM, SYZ-programovatelný a vybavený kulatým ovladačem, umožňuje čas taktu od 1,6 sek. na 4 šrouby. Pokud počítáme s telefonním přístrojem se 6 šrouby, je dovolena montáž 36.000 mobilních telefonů v třísměnné výrobě. Během toho, co systém montuje šrouby, jsou automaticky prověřeny všechny relevantní otázky kvality:
Přítomnost šroubu, hloubka šroubu, hodnoty kroutícího momentu a otáček. Chyby se ukáží na modulu interface a musí být uživatelem potvrzeny a opraveny, předtím než bude systém uvolněn pro další pracovní takt.

Vysoké investiční náklady a dlouhé amortizační doby mluví v časech nejistého plánování spíše pro plně automatizované velkokapacitní zařízení. Flexibilita může být rozhodující pro hospodářský úspěch v kritickém období. U malých, flexibilních montážních systémů přizpůsobí firma počet uživatelů svým zakázkám. Náklady jsou lineární, u inteligentních produktových systémů, jako jsou ruční pracoviště DEPRAG nebo montážní automaty DCAM netrpí kvalita produktu, požadované procesní zajištění zůstává nezměněné.

Už desetiletí se starají inženýři DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG s inovačními koncepty o automatizaci. Se 600 zaměstnanci a zastoupením v skoro 50 zemích nabízí firma kompletní služby pro všechny obory průmyslu. Odborníci DEPRAGU přizpůsobí standardní komponenty zařízení specifickým požadavkům zákazníků. Tak lze najít cenově výhodná řešení pro výrobu v těchto podnikatelsky těžších časech.

Kontakt:

Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

 

 

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.