Tiskové zprávy Září

Production

 

(Tiskové zprávy Září 2010)

Technika tepelného zpracování zajišťuje vysoce zatíženým strojním dílům větší odolnost

 

11.000 krát za minutu se při zátěži otočí rotor jednoho 120 W pneumatického lamelového motoru. Neochvějně nechá točit vzduch v excentrickém statoru. Dlouhá životnost, odolnost a robustnost jsou hlavními znaky kvality výkonného pneumatického motoru nejmodernější zástavby. Pokud se např. po 1.000 hodinách v provozu vymění poprvé lamely v pohonu, otočil se rotor již 660 milionů krát okolo vlastní osy. Ocel pro tyto vysoce zatížené díly musí být obzvlášť odolná. Speciální postupy kalení zlepšují mikrostrukturu oceli a zvyšují její mechanickou odolnost.

Mezinárodně renomovaný specialista na pneumatické motory, automatizaci, šroubovací techniku a pneumatické nářadí - firma DEPRAG SCHULZ GMBH & CO. KG v Ambergu (Bavorsko). Díky desetiletým zkušenostem s ocelí jakožto zpracovávaným materiálem vyvíjí DEPRAG produkty pro procesy tepelného zpracování. Nejenom díly pro vlastní výrobu jsou tepelně zpracovávány v Ambergu speciálním postupem kalení, k servisním službám DEPRAGU patří dodatečně i tepelné zpracování pro externí zadavatele.

Dříve než si naleznou své místo v motorech, jsou ocelové rotory v pneumatických lamelových motorech z různých produktových řad DEPRAGU tepelně zpracovávány. Odborníci na technologie kalení používají kombinovaný postup - kalení po cementování. Toto se používá především u vysoce zatížených dílů převodovky, u hřídelí, lišt a jiných součástek nářadí.

Pneumatický lamelový motor pracuje na základě jednoduchého principu: Rotor obíhá díky komprimovanému vzduchu v excentricky osazeném otvoru ve statoru. V drážkách jsou zastrčené lamely, které jsou tlačeny odstředivou silou směrem ven proti stěně válce. Díky této expanzi utěsněného vzduchu se tlaková energie mění na kinetickou a tím dochází k otáčení rotoru. 

Nezničitelný rotor v pneumatickém lamelovém motoru je předpokladem pro dlouhodobou funkčnost motoru. Rotory upnuté na nejmodernějších automatických soustruzích se kompletně soustruží a frézují a vytváří se ozubení rotoru. Po kalení jsou upraveny rotory bruskami na konečnou míru. Drážky pro lamely jsou vyřezány na speciálním pro DEPRAG koncipovaném výrobním stroji, tím je garantována nejvyšší životnost lamel.

DEPRAG Amberg pracuje s postupem kalení v solné lázni. Rotory pro pneumatické motory jsou obohaceny např. v solné lázni při teplotách do 950 stupňů u povrchové vrstvy rotoru difusí uhlíkem - to je předpoklad pro pozdější kalení. Při cementování v solné lázni se dá obsah uhlíku dobře regulovat a tím také dobře předurčit v obrobku. Běžné hloubky kalení jsou dle součásti a požadavku zákazníka mezi 0,05 a 1,5 milimetrů.

Po cíleném obohacení uhlíkem jsou obrobky kaleny a znovu popouštěny. Při kalení je ocel ve fázi austenitizace (teplota přes 723 °C) rychle ochlazena a v perlitové nebo feritové fázi dosáhne tzn. martenzitického vytvrzení. Po postupu kalení následuje uvolnění a popouštění (regulované opětovné zahřátí), aby se ocel vrátila do známého stupně tuhosti.

Kalení v solné lázni zvyšuje mechanické vlastnosti oceli. Výsledkem je vyšší pevnost dílu, odolnost proti otěru a opotřebení díky zesílenému povrchu kalení, lepší viskozita, zvýšená zatížitelnost, vylepšená pevnost opačného prohnutí vodiče a tolerance přetížení, stejně tak je zlepšena dlouhodobá pevnost. Kalení v solné lázni se doporučuje u precizních součástek jemné techniky, u dílů zpracovávaných za tepla/chladu a u jiných vysoce zatížených součástí strojů, jako např. u rotorů pneumatických motorů.

Zvláštní tepelné zpracování po postupu kalení je zušlechťování, popouštění při vysokých teplotách (až do 700°C). Cílem je, aby ocel měla co možná největší pevnost při současně vysoké tuhosti. Strojní součásti, na které jsou vyvíjeny určité síly, a také bezpečnostní součástky, které musí odolávat tvarování - to jsou favorité této technologie kalení.

Žíhání oceli je další technikou tepelného zpracování, díky pevně definovanému zpracování se docílí nezbytných vlastností zpracovávaného materiálu. Normální žíhání, měkké žíhání, žíhání ke snížení pnutí a BG-žíhání patří k používaným technologiím DEPRAGU. Plynové kalení oceli je hospodárné při větších výrobních dávkách - je realizováno v kalírně DEPRAGU v Lázních Bělohrad v České republice

Tvarově stálé kalení součástí není možné změnou mikrostruktury oceli. Na základě mnohaletých zkušeností je tým DEPRAGU schopný snížit možnost zkřivení nebo zbourcení na minimum. Technika tepelného zpracování, certifikovaná dle DIN EN ISO 9001, podléhá přísným kontrolám kvality. Součásti jsou s certifikátem kvality, podle kterého je prováděn postup kalení dle tvrdosti podle Rockwella, Brinella a Vickerse. Jako se vytvoří poddajnost oceli nebo hloubka nauhličení pod mikroskopem, tak se dá zprostředkovat digitální nebo tištěný obraz, přičemž tuto destruktivní zkoušku lze provést u větších zakázek. 

K výkonům tepelného zpracování v Ambergu se počítají konzultace o výběru techniky a technických předpisů kalení. Servis uzavírají metalografické zkoušky a analýza škod. Všechny běžně použitelné oceli, oceli k zušlechťování a u malých výrobních dávek též oceli legované chrómem a rychlořezné oceli do 1300 stupňů Celsia se dají o velikosti obrobku 280 mm a max. délce 450 mm zpracovávat v kalírně DEPRAGU. Cenná je především flexibilita a krátké dodací lhůty po objednání.

DEPRAG SCHULZ GMBH & CO. KG se svými 600 zaměstnanci ve více než 50 zemích je známý výrobce pneumatických motorů, automatizace, šroubovací techniky a pneumatického nářadí. Tepelné zpracování zasahuje i do ochrany životního prostředí. Odsávací zařízení a filtrovací systémy udržují postupem podmíněné emise pod mezní hodnotou spolkového zákona o imisích. DEPRAG bere v úvahu i ekologický postup vedle výrobního procesu kvalitních součástí.

Kontakt:

Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

 

 

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.