Tiskové zprávy Květen

Automatizace

 

(Tiskové zprávy Květen 2010)

Inteligentní ruční pracoviště se vyplatí

Flexibilita a procesní jistota je cestou k úspěchu

Souhra manuálních a automatizačních montážních procesů

Výrobní sféra se nachází v nevídané recesi. Díky hospodářské krizi jsou ve výrobních halách velká zařízení nedostatečně vytížená nebo nejsou vůbec v provozu. Pozitivní bilance v montáži má pouze ten, kdo se přizpůsobí měnící se výrobě. Specialistům ve výrobě chybí střednědobá jistota plánování, prognózy prodeje jsou nepřesné a spekulativní. Flexibilita je tím správným řešením. U techniky zařízení se množí poptávky po „inteligentních pracovních místech, které umožňují stejnou měrou souhru manuální montáže a automatizační výroby. 

Rychle se přizpůsobit nečekaně stoupajícím počtům kusů je většinou možné pomocí dodatečného personálu. Osvědčená zařízení, která jsou sdružena do jednoho systému s vysokým procesním zabezpečením, dovolují flexibilní složení pracovníků bez ztráty kvality. Již desetiletí se zabývá firma DEPRAG SCHULZ GMBH & CO. KG v Bavorsku komplexními požadavky na procesní výrobu. Specialista na šroubovací techniku a automatizaci disponuje řadou vykonstruovaných standardních modulů, pomocí nichž se dají vytvořit ergonomicky a hospodárně ruční pracoviště. Se stoupající poptávkou byly tyto poloautomatické nebo plně automatické výrobní řady ještě vylepšeny. Také při manuální výrobě dosahuje procesní jistota vysoké úrovně automatizačního montážního zařízení. Během odborného veletrhu „AUTOMATICA“ od 8 do 11 června v Mnichově Vám jsou k dispozici specialisté na automatizaci z amberského tradičního podniku - v případě otázek kolem procesního zabezpečení a inteligentních pracovních míst. 

Pro následující montážní úlohu je „inteligentní pracovní místo“ ideálním řešením: Součástka ze spotřební elektroniky je vyrobena v šesti krocích. Základní spodní díl skříně se vloží do upínacího přípravku s integrovanou senzorikou (1). Poté se vybaví dolní polovina deskou s plošnými spoji (2) a dalšími komponenty (3), přiloží se příslušný vrchní díl (4) a poté se upevní šesti šrouby na spodním dílu (5). Nakonec se odebere hotový kus (6). Z nejrůznějších součástek sestaví specialisté na výrobu montážní jednotku, u které lze přizpůsobit měnící se počty kusů a při zvýšení kapacity se proškolenými pracovníky zajistí nejvyšší kvalita.

Při vývoji „inteligentního pracovního místa“ pro tento případ použití sáhl DEPRAG opět po standardních komponentech ze svého programu, které se již osvědčily a umožňují individuální koncepci montážního zařízení při optimálním srovnání ceny a výkonu. Veškeré moduly pochází z vlastní firmy. Šroubováky, zařízení na přívod šroubů, řízení a procesní kontrola jsou dokonale sladěny, zákazník profituje z vysoké kompetence specialistů na šroubovací techniku a jejich několikaleté zkušenosti. 

Plánovaný případ montáže je stanoven nejdříve po vložení základního spodního dílu do upínacího přípravku. Již zde je základ pro všechny součásti DEPRAG s vlastním vysokým procesním zabezpečením. Upínací přípravek je vybaven integrovanou senzorikou, s jejíž pomocí je kontrolováno a zajištěno správné pořadí osazení součástkami. Do základního spodního dílu vloží pracovník desku s plošnými spoji a přidá další komponenty. Také tento manipulační proces je kontrolován. Poté následuje sešroubování skříňového vrchního dílu se spodním dílem.

Rýhy na tělese by byly pro konečného spotřebitele oprávněným důvodem k reklamaci. Z tohoto důvodu se musí vyřešit šroubovací úloha, která bude šetrná k součástce. Specialisté na montáž použili šroubovací šablonu s přidržovací funkcí - ulehčuje šroubování a zabraňuje poškození povrchu během montáže. Osm šroubů šroubuje pracovník na součástce, pořadí je přesně stanoveno.

Od „inteligentního pracovního místa“ se očekává, že se přizpůsobí rychle bez velkých nákladů navýšení kapacit - pro toto je nejvhodnější nové zařízení DEPRAGU pro přívod šroubů série 6. Zařízení se přizpůsobuje pracovnímu tempu pracovníka. Během rozšíření výroby zkušený pracovník montuje ve svém tempu, nový kolega, kterého je třeba zapracovat pro práci na montáži, může pracovat pomaleji. Se systémem RFID-Interface je v řízení evidováno až 10 nejrůznějších pracovníků. Své specifické, osobní parametry na displeji se zadají pouze jednou a jsou při výměně směny ihned vyvolatelné. S čipem obsluhy si aktivuje pracovník svá osobní data a může pracovat ve svém individuálním tempu. Takový výrobní proces je velmi populární - nikdo se necítí být přetěžován nebo naopak brzděn.

Díky novému zařízení DEPRAG série 6 je šroubování spolehlivé a taktně zcela v pořádku. Vibrační amplituda ve vibračním hrnci je kontrolována měřicí technikou a samostatně regulována. Výkyvy ve vibrační rychlosti, které vznikají díky změnám rozměrů ve vibračním hrnci, se nevyskytují.

„Inteligentní pracovní místa“ spojují manuální práci s procesním zabezpečením automatizované výroby. Při montáži součásti ze spotřební elektroniky se upevní osm šroubů v zadaném sledu. DEPRAG používá pro své šroubování svůj poziční stojan (pro kontrolu pozice) a šroubováky MINIMAT®-EC. U šroubování více šroubů na součástce hraje často správné pořadí významnou roli především pro kvalitu montáže, např. pro těsnost. S pozičním stojanem pro kontrolu polohy obdrží zákazník účinný prostředek pro koordinaci průběhu. Šroubovák lze potom spustit, pokud je dodrženo vybrané pořadí. 

Také použité šroubováky MINIMAT®-EC jsou seřízeny na optimální procesní jistotu. V rozsahu výkonu každého vřetene lze volně programovat krouticí momenty, otáčky, časy na údržbu, směr otáčení a přizpůsobovat je individuálně šroubovacímu případu. Bezkartáčové EC-motory garantují provoz nenáročný na údržbu a starají se o dlouhou životnost šroubováku. Vynikající dynamikou a vysokými špičkovými kroutícími momenty je lze ideálně šroubovat. Získaná evidence krouticího momentu a úhlu otočení zaručuje přesné řízení šroubování stejně tak dokumentaci důležitých procesních parametrů.

K šroubovákům MINIMAT®-EC se používá programové řízení DEPRAG - AST10 s integrovanou výkonovou elektronikou. V programovém řízení je vložen standardní postup šroubování, jehož parametry mohou být přizpůsobeny přímo přes klávesnici řízení šroubovací úloze. Pokud se změní zakázka, je flexibilita „inteligentního pracovního místa“ obzvlášť zřetelná. Nový postup šroubování lze sestavit rychle a pohodlně při použití postupu šroubování v základním programu.

Ještě více flexibility a hospodárnosti pro výrobce a uživatele zajistí web-server, který je integrovaný do programového řízení. Je jedno, který provozní systém zákazník používá, komunikace s programovým řízením je pomocí běžného prohlížecího web-programu (např. MS-Explorer) a ethernet-rozhraní. AST10 - web-server umožňuje stanovit a určit parametry šroubovacích programů pomocí provozního systému Linus. Vytvoření parametrů a nastavení se děje rovněž po internetu statickými a dynamickými webovými stránkami. Web-plocha AST10 komunikuje s řízením DCOS přes http.

Nová řízení DCOS (DEPRAG CONTROLLER SYSTEM) nabízí optimální řízení „inteligentního pracovního místa“. Tato kombinace řízení a průmyslového PC odkrývá uživateli oproti obvyklým SPS nespočet dalších možností. Systém se skládá z komponentů hardwaru DPU100 (DEPRAG PROCESSING UNIT), dále z periferních zařízení, vhodných pro každý případ použití DSEC (DEPRAG SECURITY CABINET) 20, 30 nebo 40 a softwaru - optimálně přizpůsobeným požadavkům šroubovací, přívodní a montážní techniky. Ve standardním softwaru DCOS CLASSIC, CLASSICplus, ADVANCED a PROFESSIONAL shrnuli odborníci na automatizaci všechna řešení problémů - díky desetiletým zkušenostem v oblasti šroubovací, přívodní a montážní techniky. S těmito standarizovanými řešeními lze v krátké době realizovat funkční a cenná řešení pracovního místa. K tomu připočteme rovněž optimální obsluhu, četné možnosti dokumentace a zajištění funkčnosti. Příprava „patrnosti“ výroby a procesní zabezpečení „inteligentního pracovního místa“ je tím excelentně realizováno.

Jednotlivé kroky výroby jako šroubování, štítkování, paletování, popis laserem, sváření a lepení součástí lze automatizovat použitím manuální montážní skříně ze známé řady DCAM (DEPRAG COMPACT ASSEMBLY MODULE). Plně automatizované systémy jsou většinou „nehybné“, u nízkých výrobních dávek vznikají drahé překapacity. Vyšší potřeba kapacity zařízení připouští oproti tomu nedostatky dodávky, nespokojené zákazníky a vysoké náklady. Flexibilita je zde rozhodující pro výsledek. DCAM lze rychle přestavět dle nových požadavků. Přívodní systémy a procesní moduly se mohou vyměnit a znovu přizpůsobit.

DCAM nabízí kompaktní pracovní platformu. Modulárním a flexibilním konceptem platformy je použitelný ve spojení s volně naprogramovatelnými osami pro nejrůznější úkoly montáže a výroby. Celosvětově je v provozu stovka montážních buněk DCAM - např. použití v montáži mobilních telefonů. Zásobení díly je buď manuálně operátorem nebo pomocí automatického přívodního systému.

DCAM spojuje efektivitu s největší možnou procesní jistotou. Provozní náklady jsou lineární ke stavu zakázek. Stoupá-li objem zakázek, stoupá produktivita využitím dalších obsluh. Bez kompromisů při procesním zabezpečení vznikají „inteligentní pracovní místa“ - složené z osvědčených montážních modulů nebo z montážního automatu DCAM, což se jeví jako skutečně dobrá volba. 

DEPRAG SCHULZ GMBH & CO. KG se sídlem firmy v Ambergu (Bavorsko) je zastoupen 600 zaměstnanci ve více než 50 zemích. Již desetiletí se zabývají inženýři DEPRAGU inovativními koncepty na automatizaci a nabízí kompletní servis pro všechna průmyslová odvětví. Přičemž DEPRAG nevybavuje pouze systémové integrátory inovativní šroubovací a přívodní technikou, nýbrž nabízí kompletní automatizační řešení.

Kontakt:

Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

 

 

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.