Tiskové zprávy Červenec

Šroubovací technika

 

(Tiskové zprávy Červenec 2010)

Nové šroubovací řízení fc20 bylo představeno na veletrhu AUTOMATICA

Funkční mnohotvárnost a vysoká optimální obsluha

Sedm sekvencí - lze uskutečnit až 99 šroubovacích programů

Flexibilitu, funkčnost, vysokou procesní jistotu při nízkých investičních nákladech si přeje průmysl pro ovládání komplexních řídících úkolů ve šroubovací a montážní technice. Uvedením nového funkčního řízení fc20 pro pneumatické a elektrické ruční šroubováky na veletrhu AUTOMATICA v Mnichově splňuje DEPRAG SCHULZ GMBH & CO. KG všechny požadavky. Veškeré odborné znalosti specialistů na automatizaci byly využity při dalším vývoji řízení fc10. Nové řízení fc20 přesvědčuje svojí enormní optimální obsluhou, vysokou flexibilitou a rozmanitými možnostmi individuálního šroubovacího procesu. Zavedením fc20 pokračuje DEPRAG ve své úspěšné politice - osvědčené stále vylepšovat a inovací uvést novou značku. 

Nové funkční řízení fc20 bylo vyvinuto pro použití s pneumatickými šroubováky DEPRAG - MICROMAT®-F, MINIMAT®-F a elektrickými ručními šroubováky DEPRAG série 341. Pro maximálně sedm sekvencí skládající se až z 99 programů mohou být individuálně vytvořeny šroubovací procesy. Vezmeme si za příklad šroubování elektrosoučástky. První šroubovací úlohou je šroubování transformátoru čtyřmi šrouby M4 na elektrosoučástce, jako druhý krok je upevnění platiny dvěma šrouby M2. Na závěr montáže je třetí krok - upevnění čtyřmi šrouby M6. Použitím nového fc20, který může seřídit až tři šroubováky nejrůznějších typů, lze dosáhnout nejvyšší flexibility při různých požadavcích šroubování na součástce. Všechny tři šroubovací postupy „montáže trafostanice“, „montáže platiny“ a „montáže skříně“ jsou prováděny kontrolovaně za sebou. 

S vysokou funkčností na malém prostoru řídí fc20 inteligentní pneumatické šroubováky DEPRAG - MICROMAT®-F, MINIMAT®-F a elektrické ruční šroubováky DEPRAG. Tak probíhá pracovní postup: Po rozpoznání startovního signálu šroubováku bude uvolněn přívod vzduchu přes nové řízení fc20, které komunikuje u pneumatického šroubováku s pneumatickou řídící jednotkou pc10. Správný kroutící moment pro případ použití je správně přednastaven na šroubováku. Při dosažení této hodnoty se ihned vypne šroubovák přesnou dělící a automatickou spojkou. Fc20 dostane na konci šroubovacího postupu signalizaci, zda je pneumatické řízení u pneumatického šroubováku nebo předřadný box u elektrického šroubováku. Srovnává potřebné časy šroubování s minimálním a maximálním stanoveným časem.

Pokud jsou šroubovací časy v toleranci a šroubovací postup nebyl předčasně ukončen, následuje hlášení „v pořádku“ (IO - in Ordnung) - šroubování proběhlo v pořádku, tzn. nebylo přerušeno z důvodu vady materiálu šroubu nebo součásti, předčasného snímání šroubováku z šroubovacího místa, kvůli opakovanému utažení téhož šroubu nebo překroucením šroubu. Fc20 kontroluje počet šroubovacích postupů na součástce: Na žádné šrouby se nezapomene!

Vynikající je flexibilita nového řízení. Maximálně sedm sekvencí lze smontovat - až 99 programů. Zpět k našemu případu. Při naší montáži trafostanice se musí první šroub M4 zašroubovat za 1 sekundu, druhý za 1,2 sekundy, časové okno pro oba šrouby je stanoveno individuálně: Pro šroub 1 je to mezi min. 0,9 sek. do max. 1,1 sek., pro šroub 2 mezi min. 1,1 sek. a max. 1,3 sek. Teprve když jsou všechna čtyři zašroubování na montáži trafostanice v pořádku (IO), začíná další pracovní krok - montáž platiny.

Nové fc20 disponuje volně použitelnými výkonovými výstupy. Tak lze integrovat blokování dílů v průběhu procesu. To znamená: Vyrobená součástka může být odebrána teprve z přejímky, pokud jsou všechny tři montážní úlohy provedeny v pořádku - trafostanice, platina, skříň (hlášení IO - v pořádku). Toto dodatečné zabezpečení procesu může být naprogramováno flexibilně uživatelem. Správné sešroubování se podaří pouze, pokud jsou komponenty součástek při přejímce ve správné šroubovací pozici. Nové funkční řízení rozezná až tři senzory dílů a umožní přesnou kontrolu pozice a přítomnosti vícepatrových součástek.

Všestranné jsou možnosti dokumentace. Každé součásti lze zřetelně přidělit následné šroubování. Správně napojená čtečka čárového kódu přečte čárový kód existující součástky, konečné hodnoty každého jednotlivého šroubování jsou uloženy spolu s tímto čárovým kódem. Tyto konečné hodnoty se uloží po dobu posledních sedmi dnů a mohou být přeneseny sekvenčním rozhraním u PC. Každý programový krok lze tímto způsobem statisticky zachovat. Počet dobrých a chybných zašroubování stejně tak průměrná doba šroubování dovolují kontrolu a optimalizaci výrobního procesu.

Komunikace s nadřazeným řízením (SPS nebo průmyslový počítač) je prováděna pomocí 24V E/A-rozhraní. Fc20 nabízí pět výkonových výstupů. Dva jsou pro signály „in Ordnung“(IO) - šroubování v pořádku nebo „nicht in Ordnung“ (NIO) - šroubování není v pořádku, připojený světelný indikátor může úspěch či neúspěch šroubování zviditelnit. Ostatní tři výkonové výstupy jsou volně použity v sekvencích - event. pro blokování dílů. Také zařízení na přívod šroubů je integrovatelné do výroby.

Četné možnosti diagnózy patří do širokého spektra použití nových šroubovacích řízení. Se snímačem kroutícího momentu má pracovník možnost kontrolovat přímo na šroubováku nastavený kroutící moment u šroubované součásti, enormní ulehčení údržby a managementu kvality. Vestavěné diagnózní funkce jsou schopné testovat všechny vstupy a výstupy řízení a ukazovat jejich stav. Interní kontrola zaručuje postupné zajištění funkčnosti fc20.

Zajištěné rozhraní - Human Machine Interface (HMI) zvyšuje kvalitu montáže. Již desetiletí se zabývá DEPRAG šroubovací a přívodní technikou, plánováním a zhotovením montážních zařízení a k procesnímu zabezpečení nutné měřící techniky. Inženýři DEPRAGU znají veškeré problémy ve výrobě. Integrovaná grafická dotyková obrazovka s přehlednou strukturou a dobře čitelnými údaji - texty a symboly stejně tak barevným rozlišením výsledků (v zelené nebo červené) ulehčují pracovníkům obsluhu. Pouze jedním prstem se otevře menu pro volbu funkcí fc20. Jasně rozčleněné menu Vás bez problémů dovede k tomu, co potřebujete - ke stanovení sekvencí a programů nebo volbě diagnózních funkcí. 

Vývojový pracovník DEPRAGU v oblasti mechatroniky - Bernd März je přesvědčen, že nové fc20 řízení spojuje to, co očekává konstruktér zařízení a specialisté na montáž. Nabízí četné funkce na malém prostoru a umožňuje vysoké procesní zabezpečení za malé investiční náklady.

DEPRAG SCHULZ GMBH & CO. KG se sídlem firmy v Ambergu v Bavorsku se zabývá již desetiletí inovativními koncepty na automatizaci. S 600 zaměstnanci ve více než 50 zemích nabízí kompletní servis pro téměř všechna průmyslová odvětví. DEPRAG vybavuje systémové integrátory nejmodernější šroubovací a přívodní technikou, čímž si ve světě udělal své jméno jako „One Stop Shop“ - pro řešení automatizace, která se osvědčuje nejenom díky výborné funkčnosti zařízení. Od 8. do 11. června má odborná veřejnost příležitost se o tom přesvědčit a získat podrobnější informace o novinkách - na veletrhu AUTOMATICA na stánku 311 (hala A1).

Kontakt:

Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

 

 

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.