Tiskové zprávy Prosinec

Šroubovací technika

 

(Tiskové zprávy Prosinec 2010)

Procesní jistota začíná volbou nářadí

Správný šroubovák je zárukou vysoké kvality

Základní informace pro použití šroubovací techniky

Ve světě techniky je šroubování nejčastěji používaný postup spojení dílů i jejich pozdějšího bezproblémového oddělení. Šrouby lze pevně utáhnout a znovu povolit, aniž by se poničily spojené komponenty. Dnes si lidé uvědomují, kolik „hodnotného materiálu“ se ukrývá v nefunkčním spotřebním zboží. Šroubový spoj si najde v moderním montážním procesu své místo. Pouze to, co je sešroubované, může člověk cíleně znovu zhodnotit. 

Co zní jednoduše, může být v montážním procesu velmi záludné. Od okamžiku sešroubování se chovají namontované součásti jako jeden díl. Úlohou šroubu je, aby k sobě díly pasovaly, tak aby je vnější síly nemohly nikterak oddělit. Dosažení této síly - tzn. napínací síly - jak ji nazývají konstruktéři, je v sériové montáži jen těžce a nákladně změřitelné. Velký problém to je hlavně pro bezchybnou montáž, o kterou každý usiluje. Jako náhradní hodnotu můžeme brát krouticí moment, kterým je šroub otáčen. Tato hodnota se dá vypočítat z požadované napínací síly a je důležitou hodnotou v procesu montáže.

Chyb při montáži se bojí každý výrobce. Dochází ke zpětným akcím kvůli chybějícím šroubovým spojům, dojde samozřejmě k velkým hospodářským škodám. Volba správného šroubováku pro správné použití hraje vedle školení personálu a použití kvalitních materiálů hlavní roli, aby byla dosažena vysoká procesní jistota v montážním postupu.

„Úlohu šroubování lze provést s procesní jistotou jen za předpokladu, pokud se bude pracovat s kvalitním nářadím“, zdůrazňuje na základě svých zkušeností odborník na šroubování firmy DEPRAG Rudolf Schmidbauer. Denně šroubuje v laboratoři firmy DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG se sídlem v Ambergu/Bavorsku a zpracovává analýzu šroubovacích případů. Postrádá kvalitu šroubových spojů, testuje konstrukci a materiál. „Důležité je, aby byl šroubovák optimálně přizpůsoben použití“.
Ve své laboratoři pracuje se šroubováky z vlastní firmy. A pracuje s nimi rád: „Naše šroubováky jsou nejenom spolehlivé a mají dlouhou životnost. Jejich pohony pracují tiše a jejich ergonomické provedení je opravdu dobře promyšlené. Jsou lehké a dobře se drží v ruce. Pracovník při použití v průmyslové sériové výrobě se neunaví.

Produktová řada firmy DEPRAG je široká, vedle vestavěných šroubováků pro průmyslová zařízení nabízí také ruční šroubováky pro průmyslovou sériovou výrobu. DEPRAG disponuje desetiletými zkušenostmi v oblasti šroubovací techniky. Šroubováky lze kombinovat s měřicí technikou firmy DEPRAG nebo se dají doplnit vybranými systémy na přívod šroubů jak jinak než firmy DEPRAG. Vedoucí obchodního oddělení Jürgen Hierold si je jistý: „Pro každý šroubovací případ můžeme nabídnout vhodný šroubovák za výhodného porovnání cena-výkon“.

Celé spektrum náročných šroubovacích úloh v průmyslu pokryje produktová paleta ručních šroubováků MINIMAT®/MICROMAT®. S krouticími momenty od 0,02 až 80 Nm, s provedením pro každé použití a nejmodernější technikou se dosáhne maximálního procesního zabezpečení v každém stupni výstavby. Dle případu použití má uživatel možnost vybrat si mezi přímou formou pro vertikální směry šroubování, pistolovým provedením pro horizontální případy šroubování nebo úhlovým provedením pro omezená místa nebo vysoké krouticí momenty. Vedle osvědčených pneumatických šroubováků, kterými si DEPRAG udělal ve světě jméno, zahrnuje četné portfolio řadu výborných elektrických šroubováků. Které nářadí se nejvíce hodí pro který případ šroubování?

Nejvyšší procesní jistotu pro průmyslovou výrobu na ručním pracovišti nabízí MINIMAT®-EC-Servo šroubovák, který je poháněn spolehlivým a bezúdržbovým bezkartáčovým EC-motorem. S takovouto pohonnou technikou a příslušným řízením AST30 se docílí maximální flexibility na ručním pracovišti. Všechny podstatné procesní parametry se nastaví na řízení, kontrolují a dokumentují. Lze realizovat více rozdílných krouticích momentů v jednom montážním taktu. Dodatečně shromažďují integrované DMS-snímače skutečně dosažené momenty nářadí. Tyto hodnoty jsou dokumentovány a vyhodnoceny při kontrole kvality.

Také MICROMAT®-EC pro malé krouticí momenty od 3 do 80 Nm stejně tak jeho větší bratr MINIMAT®-EC disponují bezkartáčovým elektropohonem a příslušným řízením AST10. Vložené procesní parametry pro případ montáže jsou zpracovány šroubovákem, dokumentovány a vyhodnoceny.
Obě skupiny šroubováků v EC a EC-Servo provedení dovolují spojení s nadřízeným systémem např. pro kontrolu statistických procesních údajů.

Jako flexibilní ruční všeuměl se osvědčuje nový digitální šroubovák MINIMAT®-ED, který nově vyvinula firma DEPRAG. Při dosažení kroutícího momentu, který je nastaven na šroubováku, vypíná spolehlivě a přesně pomocí elektromagnetické spojky. Potřebný kroutící moment zadá pracovník pohodlně tlačítkem přímo na šroubováku, kde se mu objeví na čitelném digitálním displeji a je lehce kontrolován. MINIMAT®-ED je nabízen především pro pracoviště s měnícími se parametry. Tak je představitelné jeho použití v řídící konstrukci nebo skříňovém rozvaděči stejně jako na průmyslovém pracovišti oprav v sériové montáži nebo na opravách.

Jako základní řešení pro všechny šroubovací úkoly se hodí pneumatické šroubováky DEPRAG - MINIMAT®/MICROMAT® s pneumatickým pohonem. Svoji speciálně konstruovanou vypínací spojkou umožňuje přesnost krouticího momentu s malou odchylkou ±3 %. Tyto hodnoty jsou zachovány také při milionu vypnutí. Speciální vypínací spojka firmy DEPRAG zabraňuje spolehlivě nekontrolovatelnému navýšení krouticího momentu, což je vytýkáno běžným šroubovákům s vypínací spojkou. Šroubováky DEPRAG lze přednastavit nezávisle na kolísání tlaku a šroubovacím případu, stejně tak kontrolovat pomocí odpovídajících snímačů měřených hodnot a měřicích zařízení.

Dodatečnou funkční kontrolou na ručním pracovišti je vybaven ruční šroubovák MICROMAT®-F/MINIMAT®-F. Příslušné kontrolní řízení fc 20 uvolní pouze správně uzavřené postupy šroubování. Při špatném použití uzavře řízení připojení šroubováku. Další šroubování může začít teprve, když je předchozí šroubování správně uzavřené. K tomu se ještě kontroluje správný počet otočených šroubů na součástce. Šroubovák se kontroluje sám (i jeho uživatele). 

Speciální provedení šroubů (samovrtací, závitořezné, rýhované) představuje DEPRAG SENSOMAT®. U takových šroubů se nachází závitový krouticí moment kvůli vysokému tření během zašroubování blízko pevného krouticího momentu nebo dokonce výše. 
Inženýři firmy DEPRAG přizpůsobili tuto problematiku svému produktu - SENSOMAT®. Nejprve zašroubuje plnou silou šroub a uvolní teprve krátce před vložením hlavy šrouby vypínací spojku. Tak šroubovák přesně dosáhne nastavený, požadovaný konečný moment. Ničivé překroucení šroubu je vyloučeno.
Také pro speciální použití nabízí specialista na šroubovací techniku z Bavorska velké množství ručních šroubováků. Impulsní šroubováky DEPRAG - buď v přímém nebo pistolovém provedení - jsou k dispozici s nebo bez vypínací spojky. Jedná se zde o šroubovák s hydraulickým impulsním bicím mechanismem. Impulsní šroubovák vykazuje vysoké hodnoty krouticího momentu, výbornou přesnost krouticího momentu a nízký zpětný moment, přičemž pracují tiše jako mechanický bicí stroj. 
Pneumatické rázové utahováky firmy DEPRAG jsou buď v pistolovém nebo páčkovém provedení. Rázové utahováky jsou vhodné pro krouticí momenty mezi 90 a 2100 Nm.
Šroubovák MINIMAT®-T, který vypíná po dosažení nastavené hloubky zašroubování šroubu, lze použít při požadavku na přesnou hloubku zašroubování šroubu, např.při šroubování vrutů do dřeva bez jakýchkoli podložek, šroubování sádrokartonových desek na podkladovou konstrukci. Jedno nastavené tlačítko na definovanou hodnotu hloubky eviduje hloubku zašroubování a vypne přesně vypínací spojku šroubováku. Tak je každý šroub zašroubován správně na určitou hloubku. VARIOMAT je oproti tomu vyvinut speciálně pro dřevařský průmysl. Uživatel ho může použít jak k vrtání, tak i ke šroubování. Četné příslušenství přispívá k neuvěřitelným možnostem použití.

Demontážní šroubovák je speciálním provedením pro oblast recyklace. Chemickému nebo tepelnému nakládání s odpadem předchází demontáž sešroubovaných dílů. Speciální šroubováky DEPRAG umožňují navlečení čepele do hlavičky šroubu, na začátek to s sebou nese nezbytný přítlak šroubu. Zvýšené povolení - např. zpětné krouticí momenty korozí nebo zdeformováním budou zachyceny při horizontálním použití ergonomickou pistolovou rukojetí šroubováku nebo při vertikálních použitích přímými šroubováky nastavenou bezpečnostní spojkou. 

Pro vedlejší šroubovací případy s nízkými požadavky na přesnost krouticího momentu se doporučují pneumatické šroubováky DEPRAG s kluznou spojkou. V nabídce jsou v přímém provedení, s pistolovou rukojetí, v úhlové formě. Pokud musí být součásti sešroubovány na malém prostoru, použije se šroubovák s plochou hlavou. Šroubuje šrouby od M3 do M18 a je vybaven vyměnitelnou sadou klíčů - vnitřní čtyřhran a vnitřní šestihran. Při uzavřeném přívodu vzduchu šroubováku s plochou hlavou může pracovník šrouby dotáhnout ručně.

Ergonomický tvar nářadí leží konstruktérům firmy DEPRAG na srdci. „Na průmyslových pracovištích pracují lidé hodiny s tímto nářadím. Proto jsou rukojeti formovány podle nejnovějších pracovně-lékařských poznatků, objasňuje vedoucí obchodu Jürgen Hierold hlavní výhodu šroubováků MICROMAT®/MINIMAT®. Vysoký výkon motorů umožňuje obzvláště úzké provedení a příjemně nízkou hmotnost nářadí. „Šroubováky MICROMAT® pro nejmenší krouticí momenty jsou o něco málo větší než propisovačky. Jsou úzké s extra prohlubní pro rukojeť pro příjemnější držení - nedojde k žádnému nucenému držení. 

Nucené držení nebo únavné svírání rukojeti je u šroubováků MINIMAT® díky dobře promyšlené konstrukci vyloučeno. Vedoucí vývoje firmy DEPRAG pro sériové nářadí Gerd Zinn objasňuje: „Vzhled rukojeti v modifikovaném čtyřhranném tvaru odpovídá anatomii ruky a umožňuje bezproblémový přenos síly. Menší vysílení pracovníka odpovídá vysoké kvalitě v průmyslovém použití šroubováků.“

DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG se sídlem v bavorském Ambergu zaměstnává 600 zaměstnanců ve více než 50 zemích. Expert na šroubovací techniku přináší na trh šroubovací techniky vždy inovativní zlepšení produktů a nové akcenty. To nejdůležitější pro experty na šroubovací techniku je poradit správně svým zákazníkům. Jürgen Hierold: „Společně najdeme ten správný šroubovák pro Vaše použití. Tak umožníme bezchybnou výrobu v šroubovací montáži“.

Kontakt:

Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

 

 

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.