Tiskové zprávy Únor

Pneumatické motory

(Tiskové zprávy Únor 2012)

Osvědčené pneumatické motory ohromují inovací

Síla v kanálu a zelený dodavatel proudu

Čtyři možnosti použití dokazují všestrannost a vysoký výkon

Všestranným géniem označuje Dagmar Dübbelde z firmy DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG pneumatický motor a vyjmenovává z paměti čtyři příklady jeho použití. S frézovacím robotem bojuje jako kompaktní systém proti znečištění v kanálech. Pomocí ohromujícího transportního zařízení vykazuje pneumatický motor enormní schopnosti a sílu. V prostředí s nebezpečím výbuchu optimalizuje brzdový motor s certifikací Atex zařízení na vyprazdňování sudů. „Zelená“ přichází jako inovativní turbínový generátor GET při zpětném získání energie, vyrábí z malého množství procesního plynu proud. 

Již třicet let nezadržitelně stoupá globální teplota. Výzkum a průmysl se snaží inovativně bojovat proti klimatickým změnám. Ve zkušební laboratoři DEPRAG byl vyroben prototyp turbínového generátoru GET (Green Energy Turbine), který energeticky využívá doposud nevyužitý procesní plyn i z malého množství. Ctižádostivý projekt nyní dozrál - díky vhodným partnerům. Ředitel společnosti DEPRAG Dr. Ing. Rolf Pfeiffer: „S naším vývojem může být přeměněno i malé množství zbytkové energie v malém, decentralizovaném zařízení na zpětné získání energie - v rozsahu výkonu od 5 do 20 Kilowatt.“

Inovativní turbínový generátor DEPRAG se zakládá na principu expanzní turbíny. GET představuje jednu kompaktní jednotku z jedné turbíny a jednoho přímo pro toto použití vyvinutého generátoru. Bez příslušného rozvaděče není o mnoho větší než krabice od bot a může být necentrálně použita dle principu „Plug & Earn“ všude tam, kdo nevyužitý plyn opouští průmyslový proces nebo kde je potřeba vyšší úrovně tlaku na nižší.

Plyn proudí do turbíny, je tlačen hubicemi a zrychlován. Pokud narazí na lopatky turbíny a je otočen, vydá svoji energii. Kinetická energie se přemění v generátoru na elektrickou. Turbína a generátor představují kompaktní jednotku, mají společnou hřídel. Důsledek: Točí-li se turbína, točí se stejnou měrou také rotor generátoru - vzniká proud!

Na příslovečnou robustnost a enormní hustotu výkonu přísahá Helmut Pfeifer, technik společnosti Bodenbender GmbH, který pracuje již 30 let v oblasti údržby kanalizační techniky. Během dřívějších kanalizačních prací byly běžné rozkopané povrchy vozovek, nyní je úplně zbytečné bagrování díky nejmodernějším sanačním konceptům. Vadné kanalizační trubky není nutno vyměnit, jelikož se provádějí sanace. 

K tomuto účelu slouží frézovací robot typu EU Robot 150 z firmy BRM GmbH v Biebergmündu, používá se přes šachtu kanálu do vadné trubky. Frézovací robot odstraní usazeniny, vyrovná přechody, frézuje vystupky a odstraňuje výrůstky kořenů rostlin. Ve frézovací hlavě robotu vytrvale běží pneumatický lamelový motor firmy DEPRAG, který neselže ani za nepříznivých pracovních podmínek. Je pouze 118 mm dlouhý a 57 mm široký. Při výkonu 600 W, jmenovitém momentu 0,95 Nm a 12 000 otáčkami za minutu lze tento přístroj ideálně použít v malém prostoru. Technik Helmut Pfeifer říká: „Výkonnost tohoto kompaktního pohonu je prostě nepřekonatelná.“

Po frézování následuje vlastní oprava. Hadice vypreparovaná speciální pryskyřicí je vložena do vadné trubky. Horká voda vběhne do hadice a přiměje vrstvu pryskyřice k reakci. Po 90 minutách je tak pevná, aby mohla být ukončena sanace speciálního úseku kanálu. Pouze se musí opatrně otevřít frézovacím robotem u tohoto procesu nalepené záslepky v trubce. 

Pouze rukou hýbat papírovými rolemi vážících tunu, bez problémů posouvat vagóny železnic sem a tam, stejně tak bez námahy řadit letadla v hangáru - vše je možné díky „Easy Roller“. Jmenuje se tak, jak působí. Až 100 tunami může manévrovat pouze jeden člověk pomocí tohoto neuvěřitelného transportního zařízení, aniž by použil sílu. 

Je možné vléci roli kabelu, která váží tunu. „Easy Roller“ přemístí do požadované pozice buben s kabely. Jezdí na dvou gumových kolečkách, přes které je umístěn pohonný gumový kotouč zařízení. Přední pojízdné kolo je tlačeno pružinami proti pohonnému kotouči, v zadním je nejprve volné místo. Pohybuje-li pracovník ovládacím ventilem, pneumatický motor se rozběhne a uvede do pohybu kolo pohonu přes řetěz. 

Co se stane? Pohonné kolo přenese pohyb na přední pojízdné kolo, „Easy Roller“ se pohybuje nyní ve směru kabelovému bubnu. Současně je manévrovací zařízení stlačeno, přičemž vzniká kontakt pohonného kola k zadnímu pojízdnému kolu a přenese tam kroutící moment pro otočení dopředu. Pokud je přítlačný tlak pohonného gumového kotouče, který se otírá stále silněji proti objektu, dostatečně velký, je kroutící moment přenesen na roli kabelu - pohybuje se a roluje se!

Také v tomto úžasném zařízení se pneumatický motor postará o ideální výkonný pohon. Pneumatický lamelový motor firmy DEPRAG z ušlechtilé oceli vykazuje výkon 1,2 kW. Při délce 218 mm a průměru 100 mm váží pouze 9,1 kilogramů. Je pravotočivý, disponuje 100 otáčkami za minutu (otáčky naprázdno), kroutící moment je 500 Nm. Pro Adrease Hufmanna, ředitele Easy Roller GmbH ve Feuchtu, přišel po zvážení všech faktů v úvahu pouze lamelový motor. 

Pneumatický motor lze použít i v prostředí s nebezpečím výbuchu. Speciální brzdový motor zajistí ochranu proti explozi - ATEX směrnice 94/9/EG. Kompletní systém skládající se z pneumatického motoru, brzdy a převodovky byl zkonstruován pro firmu Beer Fördertechnik, která vyrábí již 30 let zařízení pro sypké materiály. Pohonný systém s integrovanou brzdou optimalizoval zařízení Beer pro bezprašné vyprazdňování sudů toxických látek s objemem plnění max. 200 kg. Z něho vychází brzdový motor s certifikací ATEX, který patří do standardního programu motorů z ušlechtilé oceli - od firmy DEPRAG. Jak funguje systém na vyprazňování sudů? Sud se pohybuje silou pneumatického motoru, dojde k překlopení a vyprázdnění. V nejvyšším bodě, tedy v krajním bodě, se motor vypne, je použita brzda a drží se v pozici. 

Integrovaná brzda se skládá ze tří brzdových kotoučů, jedné pružiny a jednoho pístu. Je řízena separátně pneumatickým vedením. Pokud je tlak pod 3 bary, je síla pružiny menší než tlačná síla - brzdové kotouče jsou natlačeny na sebe a pneumatický motor je blokován. Bezpečnostní ventil zabraňuje vedení zbývajícího vzduchu k nepřiměřenému tření brzdových kotoučů. Kompaktní planetová převodovka, která je přizpůsobena kroutícímu momentu a otáčkám dle přání zákazníka, dává dohromady celý systém.

DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG se již desetiletí zabývá pneumatickými motory a možnostmi použití těchto motorů. Produktová manažerka Dagmar Dübbelde shrnuje všechny výhody z jejího pohledu: „Pneumatické motory - osvědčená technika vzniká na základě stále znovu ověřovaných, do budoucnosti orientovaných produktů, jako např. turbínový generátor k znovuzískání energie. Pneumatické motory se používají všude tam, kde je potřeba nepřetížitelný a výkonný pohon a tam, kde už nestačí běžné motory.“
 

Pressekontakt:

Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

 

 

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.