Tiskové zprávy Březen

Šroubovací technika

(Tiskové zprávy Březen 2012)

Špína může v miniaturizační technice natropit pohromu

Minimalizovat rušivé částice v čistém prostoru

Technická čistota novým znakem kvality ve šroubovací montáži

Odstranění i nejmenších částic či špíny ve šroubovací montáži se stává novým důkazem kvality. Pokud se při šroubování ztratí z desky pouhým okem téměř neviditelný kousek plechu, lze tomu zabránit předprogramováním. Dojde ke zkratu, jakmile špona nechtěně spojí dvě vodící lišty. Montážní díly jsou čím dál tím menší - jsou i malinkaté dílečky, které měří pouze 500, 200 nebo dokonce 100 µ, u kterých snadno dochází k těmto problémům. Při sestavovaní zařízení pro šroubovací montáž je brán stále větší zřetel na tzn. „technickou čistotu“ ve spojovací technice. Požadavky stoupají. A to je příležitost pro specialisty, míní Jürgen Hierold, vedoucí prodeje firmy DEPRAG. A také: „DEPRAG to umí.“ 

Již v osmdesátých letech se firma specializující na šroubovací techniku z Ambergu DEPRAG SCHULZ u. CO. KG touto problematikou zabývala. A s velkým úspěchem. Strojaři dodali šroubovací zařízení pro montáž disketové mechaniky známého amerického výrobce. „Podmínkou montáže byly požadavky na čistotu prostředí“, vzpomíná p. Hierold. „Vysoké požadavky na tvůrce zařízení“. Zmiňuje to jako nespornou výhodu, všechny komponenty pochází z jedné firmy a mohou být snadno odsouhlaseny. Firma jako tzn. One-Stop-Shop přesvědčuje kvalitními segmenty, které mají jeden cíl - vyvarovat se opotřebení při přívodu spojovacích dílu a při samotném šroubovacím procesu.

Pokud jde o čistotu v montáži, musí být celý postup montáže monitorován. Jürgen Hierold: „Musí se sledovat veškeré plánovací, výrobní a montážní kroky.“ Přičemž je nutné přesně definovat požadavky na čistotu pro odpovídající produkt. Pouze ve spolupráci konstrukce, výroby, logistiky a managementu kvality se dosáhne co možná největší technická čistota a tím také jistota. Proškolený personál je rovněž důležitý, stejně tak čisté prostředí výroby. Přičemž se jeví jako zbytečné si obstarat drahé „podmínky“ pro čisté prostředí s klimatizací a filtry na drobné částečky. Rozhodující je udržet si čistý prostor. Především platí nezatahovat do toho ani lidi, materiál nebo transport „rušivých“ částí. 

Už při konstrukci součástí lze předejít znečištění částečkami nečistot. Je nezbytné se vyvarovat rohů a koutů, ve kterých se usazuje špína, tyto prostory se také velmi špatně čistí. Zaoblené prostory se lépe zbavují nečistot. Jürgen Hierold: „Vhodné čistící procesy patří rovněž k podstatě výroby v čistých prostorech stejně tak použití speciálních spojovacích elementů.“ Známý výrobce šroubů Arnold nabízí např. spojovací elementy Cleancon®, které jsou navrženy pro výrobu, čištění a balení obzvláště s požadavky na technickou čistotu ve šroubovacím procesu. 

Také šroubovací montáž sama produkuje díky opotřebení nebezpečné částečky, což dokazují kontroly. Alternativními materiály a postupy lze proti tomu bojovat. Jürgen Hierold vysvětluje: „Používám nenánosovaný hliník nebo neošetřenou ocel pro montážní zařízení, čímž nevzniknou špinavé částečky otěrem či korozí. Volba alternativních materiálů jako je leštěná ušlechtilá ocel nebo eloxovaný hliník zabraňují vzniku částeček a ulehčují čištění montážních součástek.“

Při navrhování výrobního zařízení je potřeba mít pneumatický šroubovák, který splňuje požadavky na čistotu. DEPRAG doporučuje ze svého standardního sortimentu vhodné pneumatické šroubováky s tělesem z leštěné ušlechtilé oceli a kontrolovaným vedením odfuku. Jürgen Hierold zdůrazňuje: Naše kvalitní průmyslové šroubováky jsou přizpůsobeny vysokým požadavkům na čistotu a především se úspěšně osvědčily v praxi.“

Při sjednocení šroubových spojovacích elementů lze snížit počet částic volbou správné techniky. Běžné vibrační podavače transportují šrouby pomocí „vrhacích“ pohybů ve vibračním hrnci. Šrouby se otírají o sebe - díky otěru vznikají rušivé částice. Jürgen Hierold: „Jde-li o technickou čistotu, je více než doporučován přívod dílů pomocí dopravního zařízení se zdvihacím segmentem.“

Pokud je šroub přiveden ke šroubovacímu zařízení přímo přes součástku, nelze vyloučit kontaminaci s dílečky. „Lepší by bylo vyhledat jinou alternativu, zdůrazňují experti. Tak funguje přívod čistěji a bezpečněji: Šroubovák dojede k definované pozici přes zdroj vakua. Zde je nastřelen potřebný šroub pro další postup šroubování. Event. se přitom mohou pomocí vakua zachytit vzniklé částečky nečistot. Teprve potom jede šroubovák zpět na pozici ke šroubovacímu místu a šroub je namontován. „Vakuový zdroj u všech relevantních pozic zvyšuje čistotu a doporučuje se všude na zbytkových místech otěru, vysvětluje vedoucí prodeje Jürgen Hierold.

Expert na šroubovací techniku obrací pozornost na další kroky montáže. Pokud není dřík šroubováku správně zasunut, vzniknou nežádoucí otěrové částice. U šroubováku DEPRAG ze série MINIMAT®EC-SERVO klesají otáčky během zařazení šroubu. Vestavná senzorika pomáhá rozpoznat vhodnou šroubovací pozici a podpoří správné vložení dříku v hlavičce šroubu. Teprve po úspěšném vložení následuje impuls ke zvýšení otáček pro šroubování. Důsledek: Také zde se zamezí škodlivému otěru a vzniku částeček prachu.

Použití krycích a šroubovacích šablon ve výrobním procesu redukuje počet nebezpečných částeček rovněž jako ESD-schopnost v montážním zařízení. Elektrostatické nabití všech komponentů zařízení plynoucích z procesu pochází z cíleného uzemnění a je znemožněno uložení škodlivých částeček nečistot. Jürgen Hierold: Díky celkovému „balíku“ nejrůznějších opatření se minimalizuje tvorba částeček.“

Proto doporučuje vybrat si pro sestavení výroby v čistém prostředí jednoho výrobce zařízení, který nabízí všechny základní komponenty šroubovacích automatů ze svého vlastního vývoje a výroby.“ Tak lze jednoduše odsouhlasit jednotlivé části a procesy, stejně tak přívod, umístění a šroubování. Celkový proces lze z hlediska technické čistoty sledovat, vyhodnocovat a dále optimalizovat.“

Miniaturizace v technice velmi pokročila. Zajištění technické čistoty ve výrobním procesu je pro kvalitu velice důležité. Samozřejmostí je nejenom v automobilové výrobě či počítačové technice, ale i v dalších oblastech. Kdo splňuje vysoké požadavky na čistotu, má dobré šance uspět na trhu. Jürgen Hierold: “Specialisté firmy DEPRAG jsou připraveni do budoucna. Prostě a jednoduše - no umíme to.”

Firma DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG je celosvětově zastoupena s více než 600 zaměstnanci. Tzn. One-Stop-Shop - specialista na šroubovací techniku a stavbu zařízení. Firma je známá nejenom v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu díky vyřešení problému technické čistoty. 
 

Pressekontakt:

Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

 

 

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.