Tiskové zprávy Květen

Automatizace

(Tiskové zprávy Květen 2012)

Ukázka nové ECU-montáže na veletrhu AUTOMATICA 2012

Různé systémové komponenty z jedné firmy

Firma DEPRAG se svými dlouholetými zkušenostmi - Váš partner pro automatizaci 

Kdo si vše zapamatuje, vyhraje! V populární paměťové hře Memory či pexesu boduje ten, kdo si nejlépe zapamatuje několik obrázků. “Překvapivě totéž platí i při výběru partnera pro sestavení montážního zařízení,“ vysvětluje Jürgen Hierold, manažer prodeje firmy DEPRAG. Já si zapamatoval vysokou úroveň odbornosti firmy DEPRAG v oblasti přívodu, manipulace, šroubování, montování, kontroly, testování, vyhodnocování, analýz, dokumentace, ... ani zdaleka nejsem ve výčtu kompetencí u konce. Firma specializující se nejenom na montáž se představí na veletrhu AUTOMATICA v Mnichově na svém stánku od 22. do 25. května 2012. Kdo si zapamatuje v souvislosti s automatizací jméno firmy DEPRAG, vyhraje. 

„Partner pro automatizaci - firma DEPRAG pro nás i pro účastníky veletrhu znamená 80 let zkušeností ve strojírenství, 40 let v přívodní technice a 25 let zkušeností s DCAM. Jsme partnerem nejenom na ručních pracovištích, ale i v plně automatizovaných montážních zařízeních! Zní to velmi sebevědomě, což potvrzuje i vestavěná montážní linka na veletržním stánku firmy DEPRAG. Zadání montáže: Montáž ECU (Electronic Control Unit - elektronická kontrolní jednotka) např. pro použití v automobilovém průmyslu. Inženýři firmy DEPRAG sestavili pro veletrh AUTOMATICA 2012 (stánek 311, hala A1) lineární dopravní systém ve čtvercovém uspořádání se zpětným během, u kterého budou předvedeny nejdůležitější kroky montáže na vzorovém dílu. 

Pomocí zakládacího přípravku (WT) dorazí nejprve vrchní a spodní polovina součástky k ručnímu pracovišti. Na spodní části je předmontovaná deska plošných spojů, kterou manuálně sešroubuje pracovník pouze pomocí čtyř šroubů. Manažer prodeje Jürgen Hierold dodává: „Všechny hlavní komponenty ručního pracoviště pochází z vlastního vývoje a výroby. Firma DEPRAG je Vaším partnerem pro automatizaci, vše je vyrobeno ve vlastní firmě. To nás odlišuje od ostatních výrobců či prodejců montážních zařízení.“ Vždy, kdy je třeba zajistit vysoké procesní zabezpečení, použije se ruční šroubovák MINIMAT®-EC, který je veden pozičním kontrolním stojanem. Přívod šroubů probíhá zcela automatizovaně pomocí zařízení na přívod šroubů. 

Poziční kontrolní stojan koordinuje a optimalizuje průběh šroubování na ručním pracovišti. Často musí být šrouby utaženy v součástce v zadaném pořadí. „Inteligentní“ stojan řídí tento proces - šroub lze smontovat pouze pokud pracovník dodrží správné pořadí. V případě potřeby se automaticky zvolí správný program šroubování. Ke kontrole procesu lze použít také funkce jako utažení a zablokování obrobků, přívod spojovacích elementů, vypnutí měřících funkcí. 

Čtyři spojovací elementy pro šroubovací úlohu na ručním pracovišti dostane obsluha automaticky díky standardnímu zařízení na přívod šroubů série 6. Přívodní zařízení DEPRAG přivede šrouby spolehlivě a přesně načasované. Pomocí měřící techniky je rovněž kontrolována výkyvová amplituda ve vibračním hrnci a také je automaticky regulována. Výkyvy v rychlosti podávání vznikají díky změně hmotnosti v hrnci, tudíž šrouby nevyskakují. Se systémem RFID lze vložit osobní specifické parametry až deseti pracovníků a lze je vyvolat pomocí čipu. Obsluha může aktivovat při nástupu do práce svá osobní data a řešit šroubovací úkoly ve svém individuálním tempu. Výsledkem je spokojenost s pracovním procesem a snížení počtu chyb.

Celkový průběh manuálního šroubování na ručním pracovišti řídí řídící jednotka DEPRAG - DPU100 (DEPRAG PROCESSING UNIT), která provádí pracovníka šroubovacím procesem. Jürgen Hierold připomíná: „DEPRAG bazíruje na odbornosti a svých zkušenostech! Po desetiletí se zabýváme plánováním a výrobou montážních zařízení a k zajištění procesní jistoty také měřící technikou. Naši inženýři znají všechny problémy a přání obsluhy zařízení a pracovníků, kteří provádí montážní úkoly. Veškeré naše vědomosti byly sdruženy do speciálně vyvinutého softwaru DCOS.“ Optimalizovaný „Human Machine Interface“ (HMI) zajišťuje maximální použitelnost výrobního zařízení. Optimální obsluha pro uživatele je jen další výhodou. Přehlednou, barevnou dotykovou obrazovku lze ovládat prstem či dotykovým perem, i z dálky je velmi dobře čitelná. 

Schválí-li DPU100 vzorový díl (s hlášením, že je v pořádku) na stánku firmy DEPRAG se sešroubovanou deskou plošných spojů, pošle obsluha zakládací přípravek (WT) s díly na další pracovní stanici. V kompaktní montážní buňce DCAM (DEPRAG COMPACT ASSEMBLY MODUL) bude názorně ukázáno „vytlačení„ pouzdra. Vedoucí prodeje: Jügen Hierold: „Náš DCAM je sám o sobě velkým úspěchem. Naše montážní buňky jsou používány po celém světě. DCAM naleznete v Chennai v Indii nebo v Manausu v Amazonii - přirozeně s tamním servisem.“ Během 25 let byl DCAM neustále vyvíjen jako kompaktní pracovní platforma. Jürgen Hierold: „Modulárním a flexibilním konceptem platformy je tato montážní buňka ve spojení s volně programovatelnými osami pro nejrůznější montážní úkoly. Máte nějaký problém při montáži? DEPRAG nabídne řešení! DCAM spojí efektivitu s co možná největší procesní jistotou - jelikož se jedná o standardní sortiment, tudíž je i cenově výhodný.“ 

Čtyři pouzdra jsou natlačeny na vrchním dílu elektronické součásti. Vakuové vřeteno tlačného zařízení jede k podavači na přívod pouzder, který je připraven v Pick-and-Place postupu, vezme si pouzdro a projde vizuální kontrolní stanicí, pomocí níž je měřena geometrie pouzdra. Dynamické zobrazení výsledků testování se objeví na dotykové obrazovce. Proběhlo-li měření úspěšně, dostane se tlačné zařízení do lisovací polohy a pouzdro je natlačeno. Díky kontrole je zajištěno procesní zabezpečení. Čtyřikrát se proces zopakuje, dokud není krok montáže úspěšně ukončen. Poté nastaví lineární ovládání vrchní díly na elektronické kontrolní jednotce spodní díly. Zakládací přípravek (WT) se přesune na další pracovní stanici.

Jürgen Hierold popisuje průběh montáže: „Ve druhém DCAMu je vrchní díl sešroubovaný se spodním dílem. Probíhá to rovněž automaticky, s co možná největší procesní jistotou. Naše šroubovací funkční moduly s EC vestavnými šroubováky se celosvětově osvědčily, zaměřují se na optimální procesní zabepečení. V rozsahu výkonu každého vřetene lze volně naprogramovat kroutící momenty, otáčky, dobu čekání a směr otáčení a individuálně se přizpůsobit šroubovacímu případu.” EC vestavné šroubováky jsou vybaveny bezkartáčovými EC-motory a garantují nenáročnou údržbu. V kombinaci se šroubováky MINIMAT®-EC se používá řízení AST10 s integrovaným web-serverem. Toto umožní vytvoření šroubovacích případů a určení jejich parametrů v provozním systému Linux. 

Po sešroubování - šrouby jsou nastřeleny hadicí - se v dalším kroku v této druhé montážní platformě kontroluje funkce desky plošných spojů sešroubované na ručním pracovišti. Vybere se zakládací přípravek (WT) a zafixuje se, tak aby mohl kontrolní adaptér „kontaktovat“ desku plošných spojů. Pokud kontrola funkcí dopadne dobře, objeví se na obrazovce DPU 200, která řídí oba DCAMy, hlášení, že je součástka v pořádku zašroubována. Také tato procesní jednotka DEPRAG PROCESS UNIT je vybavena softwarem DCOS, který je k dostaní v nejrůznějších standardních balíčcích a disponuje všemi běžnými funkcemi nejmodernějšího sběru dat, stejně tak analýzou procesu a kvality. 

Smontovaná elektronická kontrolní jednotka (ECU) jede na zakládacím přípravku (WT) ke druhému ručnímu pracovišti. Jürgen Hierold: Tam se sestava znovu demontuje, aby se mohla být montáž s procesní jistotou znovu prezentována návštěvníkům veletrhu. Ve skutečnosti může fungovat takové pracoviště např. jako pracoviště oprav.“ Obsluha rozebere buď smontovanou část nebo provede opravy, které se mu ukáží na obrazovce řídící jednotky. Teprve až ECU vyhodnotí postup jako správný, bude dál předán k dalšímu zpracování.

„Na veletrhu budeme působivě prezentovat naše schopnosti jako partnera pro automatizaci - pro nejrůznější montážní úkoly,“ říká manažer prodeje Jürgen Hierold. Jako při hře Memory: Zákazník odkrývá karty, odborné znalosti, zkušenosti, spolehlivost, kvalitu, inovaci, mezinárodnost, DEPRAG by měl zůstat ve Vaší paměti jako vhodný partner pro spolupráci. Jürgen Hierold: „Pro veletrh AUTOMATICA si firma DEPRAG připravila krásný dárek, když jsme u těch dětských her, tedy hru DEPRAG. Nezapomeňte na firmu DEPRAG a vyhrajete!“

Firma DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG se sídlem v Ambergu je zastoupena celosvětově v 50 zemích. Již několik desetiletí se zabývají inženýři firmy DEPRAG inovativními koncepty automatizace pro nejrůznější odvětví průmyslu. DEPRAG nabízí kompletní automatizační řešení jakožto „One Stop Shop“.
 

Pressekontakt:

Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

 

 

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.