Tiskové zprávy Listopad

Pneumatické nářadí

(Tiskové zprávy Listopad 2012)

Výkonné nářadí pro průmyslové použití Vás přesvědčí nejenom díky své nízké hmotnosti

Inovativní úhlové brusky s turbínovým pohonem

Turbínový pohon šetří energii a nabízí vysoký výkon

Co se děje v loděnici? Jiskry létají, pracovník drží v rukou úhlovou brusku a vytrvale zalešťuje svary na lodi. Náročná práce jak pro člověka, tak i pro nářadí, jelikož se většinou jedná o úkolovou práci ve vícesměnném provozu. Práce s těžkým nářadím, které zároveň vykazuje vysoké vibrace, vysílí každého člověka. Únava pracovníka má přímý vliv na konečný výsledek práce i na produktivitu. Proto je velmi důležité si vybrat správné průmyslové nářadí s optimálním poměrem výkonu k hmotnosti. Inovativní pneumatické úhlové brusky s turbínovým pohonem bodují díky své nízké hmotnosti a vysokému výkonu (kW/kg). Turbínové brusky představují zajímavější alternativu v porovnání s konvenčním nářadím.

Firma DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG se již několik let specializuje na vývoj pneumatického nářadí a na využití stlačeného vzduchu jako pohonu kvalitního průmyslového nářadí. DEPRAG zavedl do svého rozsáhlého sortimentu inovativní nářadí nové generace - turbínové brusky, které firma poprvé představila již v roce 2006 při příležitosti 75tiletého výročí své existence. Specialista na pneumatické nářadí, které se prodává do celého světa pod značkou DEPRAG INDUSTRIAL, rozšířil svůj sortiment o sedm různých typů turbínových úhlových brusek.

V 19. století při stavbě tunelů a v těžebním průmyslu začal úspěch pneumatického nářadí. V prostředí s nebezpečím výbuchu, kde není možné použít elektrické nářadí, nalezne využití pneumatické nářadí. Další nespornou výhodou je i to, že pneumatické nářadí je o třicet až padesát procent lehčí než elektrické nářadí. Pracovník není tak zatížen a zvýší se u něho produktivita. V dnešní době jde především o to, jak zlepšit produktivitu a efektivnost pneumatických motorů. Z tohoto důvodu byly vyvinuty úhlové brusky s turbínovým pohonem. Turbína využívá expanzi stlačeného vzduchu s vysokou účinností! Díky tomu značně klesne u turbínových brusek spotřeba vzduchu - ve srovnání se stejně výkonnými bruskami s lamelovým motorem.

Výkonová hmotnost (poměr výkonu k hmotnosti - kW/kg) je o polovinu vyšší ve srovnání s pneumatickým lamelovým motorem. Vývojový pracovník firmy DEPRAG inženýr Robert Pesold zdůrazňuje: „Ve srovnání s elektrickou bruskou vše jasně hovoří pro turbínový pohon: Srovnatelná elektrická bruska s výkonem 2 kW a hmotností 6,6 kg nemůže konkurovat turbínové brusce s výkonem 2,2 kW a hmotností menší než 2 kg. Nová úhlová bruska s turbínovým pohonem firmy DEPRAG dokonce disponuje výkonem 4,5 kW a váží pouhé čtyři kilogramy. 2,2kW i 4,5kW turbínové brusky firmy DEPRAG dosahují bezkonkurenčního poměru výkonu k hmotnosti 1,1!“

Turbínové brusky firmy DEPRAG jsou žádané především v oblastech, kde je třeba použít robustní výkonné nářadí k obrábění, broušení a začišťování odlitků, svarů, oceli, nekovových materiálů různých druhů a kamene. Ocelové profily lze pomocí naší úhlové turbínové brusky oddělit „jako máslo“. Brusky naleznou své využití např. při výrobě kontejnerů, ocelových konstrukcí, ve strojírenství, slévárnách a u staveb ze železobetonových konstrukcí.

Nově je v sortimentu DEPRAG INDUSTRIAL úhlová bruska s 10.000 otáčkami naprázdno pro brusné a rozbrušovací kotouče s průměrem 150 mm. Dosavadní 2,2 kW bruska pro brusné kotouče s průměrem 125 mm je nyní k dostání i pro průměry kotoučů 115 mm a 180 mm.

Do sortimentu jsme též zavedli i turbínovou brusku s výkonem 4,5 kW ve třech různých rozsazích otáček. Pro brusné a rozbrušovací kotouče o průměru 180 mm a 230 mm a pro miskovité kotouče o průměru 150 mm.

S vývojem expanzní turbíny vstoupili konstruktéři firmy DEPRAG na doposud nezmapované území. Úspěch přišel i díky úzké spolupráci firmy DEPRAG s univerzitou hospodářských věd v Ambergu-Weidenu (HAW). Propočty a celosvětově první použití Curtisovy turbíny v pneumatickém nářadí byly provedeny pod záštitou Prof. Dr. A. P. Weiße, docenta pro proudové nářadí a nauce o proudění. Vícestupňové přetlakové turbíny jsou komplexnější při své konstrukci avšak také dražší, stejné jednostupňové tlakové turbíny oproti tomu nemohou poklesy tlaku dostatečně efektivně zpracovat. Proto byl vybrán dvouvěncový druh Curtisovy turbíny, která původně odpovídala konstrukci parní turbíny. Konstrukční výpočty byly ověřeny a potvrzeny pomocí CFD-proudových simulátorů (Computational Fluid Dynamics) a zkušebních testů. Na univerzitě HAW v Ambergu-Weidenu byla sestavena zkušební stanice pro pneumatické pohony a techniku (PDLT), kde mohly být prováděny testy turbín těchto výkonnostních tříd.

Poměr krouticího momentu a otáček turbíny se zásadně neliší od běžného pneumatického lamelového motoru. U neregulovaných pneumatických motorů stoupá krouticí moment lineárně v závislosti na vnější zátěži od otáček naprázdno až do klidového stavu. Maximální výkon se dosáhne u poloviny volnoběžných otáček (jmenovitých otáček). Vysoce výkonné brusné kotouče mají maximální povolenou obvodovou rychlost 80 m/s. Aby se docílilo optimálního úběru materiálu, je smysluplné pohánět kotouč také touto rychlostí. S neregulovanými pneumatickými pohony je to možné, protože maximální výkon je pouze v polovině volnoběžných otáček. Naopak překročení rychlosti 80 m/s vede k prasknutí kotouče vlivem dostředivé síly. V praxi se tento problém řeší pomocí vestavby regulátoru otáček.

Obzvláště se osvědčil princip odstředivého regulátoru, u kterého malé změny otáček způsobí poměrně velké změny síly. Snížením množství přívodního vzduchu jsou spolehlivě omezeny volnoběžné otáčky a tím i rychlost - nezávisle na tlaku vzduchu. Inženýr Robert Pesold ještě upozorňuje na požadovaný vedlejší efekt: „Pozitivní je i o více než polovinu snížená spotřeba vzduchu naprázdno.“ Spotřeba vzduchu při volnoběhu je u 2,2 kW turbínové brusky pouze 0,56 m3/min a spotřeba u 4,5 kW je brusky pouze 1,28 m3/min. Nicméně i spotřeba vzduchu při max. výkonu je impozantní, u 2,2 kW brusky je 2 m3/min a u 4,5 kW brusky pouze 3,8 m3/min. Robert Pesold: „Efektivnost patří k dalším velkým výhodám úhlových brusek s turbínovým pohonem v každodenním trvalém provozu.“

Turbíny „žijí“ vysokými otáčkami. Bylo tedy jasné, že je třeba při konstrukci inovativní turbínové úhlové brusky myslet i na převodovku. Převodovka s planetovým převodem (mazán olejem, vysoce otáčkový) a s následným kuželovým převodem byla kompletně nově vyvinuta a optimalizována pro mazání a maximální efektivnost. Maximální hloubka řezu pro oddělování trubek a profilů činí 40 mm u 125 milimetrového brusného kotouče. Tím se výrazně zvyšuje flexibilita a hospodárnost nářadí.

Inovativní turbínová bruska zn. DEPRAG INDUSTRIAL neboduje pouze díky optimálnímu poměru výkonu k hmotnosti, efektivitou, ale i snadnou, bezpečnou a pohodlnou obsluhou, na což kladla firma DEPRAG při vývoji velký důraz. V těžkém provozu je pro uživatele obzvláště náročné brousit celý den, u našich turbínových brusek DEPRAG to však není problém, jsou totiž vybaveny automatickým vyvažovačem pro snížení vibrací. Přídavná rukojeť tlumí vibrace. Mezi další výhody patří i perfektní ovládání rukojetí ergonomického tvaru - na pravou nebo levou stranu, což umožní i levákům snadnější obsluhu, dále pak aretace vřetena stiskem tlačítka - pro rychlou výměnu brusného nebo rozbrušovacího kotouče jedním klíčem, rychlé nastavení polohy ochranného krytu a možnost nastavení směru výfuku vzduchu. Turbínové brusky jsou vhodné pro použití v nepřetržitém provozu, díky prakticky bezúdržbovému provozu a žádným dílům podléhajícím opotřebení. Olej může uživatel jednoduše vyměnit prostřednictvím plnícího šroubu.

Hlavní důraz je kladen na bezpečnost práce. Bezpečnostní páčka s pojistkou zabraňuje náhodnému spuštění brusky. Integrovaný bezpečnostní nouzový vypínač zastaví brusku v případě výpadku regulátoru, aby nemohlo dojít za žádných okolností k prasknutí kotouče, což by bylo velmi nebezpečné pro obsluhu i okolí. Vývojový inženýr Robert Pesold: „Nejenom díky efektivní turbínové technologii, ale i díky mnoha dalším pečlivým detailům je naše nové průmyslové nářadí bezkonkurenční.“

Firma DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG se sídlem v Ambergu je zastoupena se 600 zaměstnanci ve více než padesáti zemích světa. K základním činnostem firmy patří vedle pneumatického nářadí také šroubovací technika, automatizace, pneumatické motory a zelená energie.

Kontakt:

Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de

 

http://www.deprag.cz/cz/pneumaticke-naradi/pneumaticke-brusky/

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.