Tiskové zprávy Prosinec

Automatizace

(Tiskové zprávy Prosinec 2012)

Do roku 2020 bude mít milion vozidel elektrický pohon

Elektromobilita jde kupředu

DEPRAG dodává novou montážní linku pro výkonná řídící zařízení

V Německu může být do roku 2020 až milion elektricky poháněných automobilů. Tento ambiciózní cíl si určila spolková vláda, neboť využívání elektromobilů v osobní dopravě je velkou šancí pro životní prostředí, protože jejich využíváním se výrazně snižují emise CO2. Eletromobilita je považována za rozhodující klíčovou technologii pro trvale udržitelný dopravní systém budoucnosti, především pro využitelnost proudu z obnovitelných zdrojů pro pohon vozidel. Po našich silnicích zatím jezdí přibližně 1500 elektricky poháněných automobilů. Pro zvýšení počtu těchto automobilů jsou jak politici, tak i průmysl a věda. Je však zapotřebí učinit ještě mnoho kroků pro úspěšné přijetí elektromobilů ze strany spotřebitelů.

Lithium-iontové baterie nahrazují v elektromobilech nádrž. Intenzivně se pracuje na jejich inovaci, především by tyto baterie měly být levnější. Jsou totiž nejdražší součástkou elektricky poháněných vozidel. „Kromě toho se musí zvýšit hustota energie těchto baterií, tedy kapacita nabití - měřeno objemově.“ Baterie nyní ukládají mnohem méně energie ve srovnání s nádržemi na benzin či naftu. Elektromobilů je proto zřetelně méně než dnešních automobilů se spalovacím motorem.

Automobilový průmysl a jeho subdodavatelé mají potíže. E-mobilitu je třeba urychlit a nepropásnout tím hospodářské soutěže, na což kladou především politici velký důraz. Doposud malé počty elektromobilů, které jsou ve výrobě v plně automatizovaných zařízeních, se zdají být nerentabilní. Jürgen Hierold, manažer prodeje firmy DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG, objasňuje tento problém: “Tyto obory budoucnosti bývají v plánování svých montážních úkolů rozpolcené. Vybraná technika se musí později flexibilně přizpůsobit rozšířeným kapacitám díky stoupajícímu počtu kusů - třeba až k plně automatizovaným zařízením. Ale i dnešní montáž malých počtů kusů se provádí s vysokým procesním zabezpečením, např. při výrobě automobilů, kde chyba v montáži může následně mnohdy znamenat nebezpečí úrazu či dokonce ohrožení života.”

Montážní linky s inteligentními ručními pracovišti jsou hospodárným řešením tohoto požadavku. Pro běžný dodavatelský provoz je vyvinula firma DEPRAG za pouhých šest týdnů - od zadání zakázky až po expedici prvních jednotek. Ve čtyřiceti ručních pracovištích se montují výkonná řídící zařízení pro elektromobily. Jürgen Hierold: „Zde se s procesním zabezpečením šroubují elektromobily s více než sto šrouby.“ Zakázka se realizovala i díky tomu, že poskytovatel kompletních služeb - firma DEPRAG splnila veškeré technické požadavky z jediného zdroje.

Jürgen Hierold: „Naši zákazníci mají rozdílné požadavky pro montážní procesy. Hlavními požadavky je dodržení vysokého procesního zabezpečení především u součástek, u kterých bezpečnost hraje tu nejdůležitější roli. Kromě toho je vyžadována vysoká flexibilita. Citlivé elektronické součástky vyžadují cílené, spolehlivé elektrostatické vybití použitých součástek zařízení (schopnost ESD). Kromě toho musí tyto součástky splňovat směrnice „technické čistoty“. Ruční pracoviště musí být ergonomické. Jürgen Hierold: „Co je pro zákazníka neřešitelný problém, můžeme na základě našich standardních komponentů a řešení hospodárně realizovat v jedné firmě. Veškeré komponenty jsou již odsouhlaseny. Nedochází k velkým ztrátám, které vznikají třením, ani ke zpoždění, pokud komponenty pochází od různých dodavatelů a musí se ještě technicky odsouhlasit, to je u nás vyloučeno.“
Všechny komponenty jako sensorem řízené šroubováky, přívodní systémy, poziční kontrolní portály, řídící a vyhodnocovací elektronika, kontrola výměny nástroje, jednotky Pick & Place atd. vychází ze standardního programu firmy DEPRAG.

Při sešroubování součástek pro výrobu automobilů jsou stanoveny obzvláště vysoké požadavky na procesní zabezpečení (VDI-norma 2862, kategorie A). Všechny pracovní kroky musí být kontrolovány a zdokumentovány. Jak se toto realizuje na ručním pracovišti? DEPRAG sestavil k procesně zabezpečenému, vertikálnímu vedení EC-Servo-šroubováku pozičně-kontrolní portál z kvalitního ocelového profilu, který s vysokou přesností řídí průběh šroubování. Jürgen Hierold: „Pracovník je na svém stanovišti a pracuje na stanovených šroubovacích úkolech se šroubovacím systémem MINIMAT®EC-Servo. Nový pozičně-kontrolní portál ho vede krok za krokem šroubovacím úkolem. Sensorová technika aktivuje pro každou pozici šroubování příslušné parametry šroubování, uvolňuje spojovací prvky, poukazuje na nezbytnou výměnu dříku pro danou šroubovací pozici, kontroluje šroubování a vyhodnocuje výsledky šroubování.
Pracovní plocha je výškově nastavitelná a umožňuje práci jak v sedě, tak i ve stoje.

Nejrůznější spojovací prvky jsou přiváděny pomocí podavače se zdvihací kolejnicí buď přímo ke šroubováku nebo na odkládací místo, odkud může být šroub odebrán. Kompletní montážní linka zahrnuje až 60 zařízení na přívod dílů. Jürgen Hierold: „Používáme zde přívodní techniku, která splňuje všechny kritéria tzn. technické čistoty. Na rozdíl od vibračního zásobníku nevznikají vibrace a žádné tření během přepravy spojovacích prvků. Navíc je na všech místech vakuové připojení, škodlivé nečistoty lze jednoduše vysát.“ Také výměna dříků, pokud musí být dříky vyměněny u jiných velikostí šroubů za jiné, netrvá déle než mrknutí oka. Tool-box s inteligentním rychlým zařízením pro výměnu nástroje a vakuová vodící objímka usnadní pracovníkovi výměnu dříku. Byla zohledněna i ESD-schopnost celkového zařízení.

DEPRAG je známý díky své uživatelsky přívětivé a intuitivní řídící a měřící technice, která kontroluje a dokumentuje průběh montáže. Každá pracovní stanice v nové montážní lince pro šroubování výkonných řídících zařízení elektromobilů má vlastní řízení na základě IPC. Manažer prodeje Jürgen Hierold: „Náš osvědčený, u nás vyvinutý software DCOS „zná“ rozdílné velikosti a typy šroubů, zadané šroubovací parametry a postupy, stejně tak požadovaný šroubovací nástroj pro každou pozici. Průběh šroubování je také uložen. Pokud jsou shrnuty vstupní parametry - krouticí moment nebo úhel otočení, hodnota tření či ostatní parametry na přehledné, dobře čitelné dotykové obrazovce, může pracovník jednoduše zjistit, zda je šroubovací úloha uspokojivě vyřešena.

Nejenom řídící a měřicí technika zaručuje vynikající soulad mezi člověkem a strojem (HMI). MINIMAT®EC-Servo šroubovák s osvědčenou, sensorem řízenou šroubovací technikou nabízí pracovníkovi také možnost volby, spustit šroubovák buď přítlakem nebo pomocí tlačítka. Díky kuličkovému ložisku na pozičně kontrolním portále a díky snížené hmotnosti je usnadněna manipulace se šroubovákem. Minimalizují se i známky vyčerpání pracovníka, k čemuž přispívá ergonomická rukojeť šroubováku. Dobrá vizualizace šroubovací úlohy s řízením DCOS má rovněž vysoký podíl na optimálním vedení pracovníka a celkového systému.

Nakonec je třeba shrnout všechny požadavky na montáž výkonných řídících zařízení: Procesní zabezpečení, flexibilita, ESD-schopnost, technická čistota, ergonomičnost a hospodárnost standardních komponentů - DEPRAG splňuje všechny tyto požadavky k plné spokojenosti zákazníka.

Ačkoliv je pokrok v e-mobilitě a očekávané množství elektromobilů ve výrobě nejasné, jedno je jisté. Mnoho součástek z nynějších montážních linek mohou zákazníci firmy DEPRAG dále využít, pokud bude více elektromobilů na silnicích. Produktová manažerka firmy DEPRAG Dagmar Dübbelde: „Očekávaný stoupající počet kusů můžeme pokrýt. Vedle našeho standardního sortimentu - šroubovací a přívodní techniky, řídící a měřící techniky - jsme tím správným partnerem v automatizaci. Z vlastních zdrojů zajistíme u montážních linek i spojovací prvky, což vede i k snížení celkových nákladů.“

DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG se již desetiletí zabývá automatizačními řešeními. Firma je celosvětově zastoupena 600 zaměstnanci ve více než 50 zemích, DEPRAG je kompetentní firmou nabízející nejenom kompletní servis v oblasti šroubovací techniky, přívodní techniky, řídící a měřící techniky, ale i kompletní vybavení částečných nebo plně automatizovaných montážních zařízení. Od první konzultace až po příslušnou údržbu a servis zařízení - DEPRAG nabízí bezkonkurenční rozsah služeb.

Kontakt:

Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.