Tiskové zprávy Duben

Automatizace

(Tiskové zprávy Duben 2013)

I středně velké podniky profitují z moderních montážních zařízení

Vždy v taktu - otočný stůl zaručuje kvalitu

Při sestavování zařízení pochází všechny komponenty z jedné „ruky“ - z firmy DEPRAG

Klap. Zadní dveře velkého nákladního automobilu se zavřou, motor vibruje. Poslední pečlivě zabalené díly nového montážního zařízení opouští areál společnosti DEPRAG v Ambergu. Trvalo to pouhých 14 pracovních týdnů - od udělení zakázky až po odběr zařízení - než se zařízení dostalo ke klientovi. „Vždy je to tak vzrušující“, komentuje Markus Solfrank svoji práci. Vždy, když opouští zbrusu nové montážní zařízení naši firmu, mísí se v nás nostalgie s uspokojením, že jsme vykonali velmi dobrou práci.

Ještě šest hodin potrvá, než servisní pracovník u klienta sestaví a uvede do provozu otočný stůl, který šetří místo (rozloha pouhých 4 krát 4 metry). Poté bude moci poloautomatizované montážní zařízení montovat kování dveří té nejvyšší kvality. „V cyklu kratším než deset sekund jsou dveřní panty sestaveny, zkontroluje se u nich kvalita a jsou transportovány k balení“, vysvětluje Markus Solfrank funkčnost nového montážního zařízení. Šestimístnou zakázku a to ve spodním rozsahu vzal středně velký podnik do svých rukou, aby zajistil zlepšení výroby s nejvyššími požadavky na kvalitu.

„Nejenom velké společnosti se zabývají otázkou, jak zoptimalizovat svoji výrobu, a hlavně dosáhnout a dlouhodobě garantovat požadovanou kvalitu svých produktů“, to zjistil z mnoha rozhovorů manažer prodeje firmy DEPRAG Jürgen Hierold. Dokonce i středně velkým firmám se vyplatí nákup automatického montážního zařízení.“ Markus Solfrank doplňuje: „Naším úkolem - tedy úkolem výrobce zařízení - je najít pro každé montážní zařízení to nejlepší řešení. Poměr ceny a výkonu, rychlé plánování a realizace zakázky, stejně tak použití osvědčené techniky hrají pro zákazníka velkou roli.“

Pomocí námi vyrobeného montážního systému lze šroubovat kvalitní kování dveří, součástky jsou kontrolovány a poté pokračují dál. Pracovník vloží předmontované součástky, montážní automat převezme vše ostatní. Šroubovací a přívodní technika, řízení a obsluha jsou spojeny do jednoho řešení. „Projekt probíhal dle našeho přání“, dodává Markus Solfrank a manažer prodeje Jürgen Hierold se usmívá: „Pokud výraz One-Stop-Shop neexistoval, musel ho vynalézt DEPRAG“. Všechny klíčové kompetence hornofalckého výrobce zařízení lze najít v právě tomto zařízení.

Jürgen Hierold: „Pro zákazníka, ale přirozeně i pro konstruktéra zařízení, je to obrovská výhoda. Všechny součástky pro zařízení pochází z jedné firmy, a my stoprocentně víme, že budou fungovat. Kromě toho můžeme konstrukci sestavit z osvědčených standardních dílů, což má pozitivní vliv na cenu i dodací lhůtu.“ A to není všechno. DEPRAG poskytuje veškeré služby - od první konzultace až po pozdější údržbu nového montážního zařízení.

Po prvních intenzivních jednáních se zákazníkem bylo inženýrům firmy DEPRAG ihned jasné: Klasický otočný stůl, na kterém mohou být současně realizovány všechny šroubovací a přívodní úkoly v přesném taktu, což je optimální řešení pro tuto montážní úlohu. Tak vznikl otočný stůl s osmi pozicemi, přičemž dvě zůstávají prozatím nevyužité, mohou být však využity později - při možném rozšíření montážního úkolu.

Na pozici 1 nachází pracovník své pracoviště, vloží tři předmontované součástky (pro tělesa pantů) do chapače součástek, který jede pomocí lineárního transportního systému přes pozici 2 (prázdná) na pozici 3. Tam se nachází dva elektronické, volně programovatelné vestavné šroubováky z celosvětově osvědčené řady šroubováků firmy DEPRAG - MINIMAT®-EC. Jejich úkolem je sešroubovat dva šrouby předmontované v součástce přesně na úhel otočení a dva další nastřelené šrouby pomocí podavače na přívod šroubů utáhnout na přesný krouticí moment. Přičemž MINIMAT®-EC udržuje v řízení vložené parametry šroubování a kontroluje správné plnění šroubovacích úloh.
Dále je montovaný díl transportován ke stanici 4, kde jsou nalisovány dvě desky (pro pozdější nastavení dveřních pantů). Jako automatický přívodní systém vybrali konstruktéři vibrační podavač v kombinaci se zásobníkem. Elektronická komunikace mezi vibračním podavačem a pásovým dopravníkem zajišťuje plynulé plnění vibračního hrnce a tím zajistí dodání lisovaných desek ve vždy stejném, přesném taktu. Konstruktér Markus Solfrank popisuje, co se bude následovat: „Pásový systém transportuje sjednocené desky ve správném směru k vibračnímu zásobníku, kde jsou již vyrovnány proti sobě dvě desky. Poté jsou obě shrnuty dvojitým chapačem, jedoucím k lisovací pozici a tam jsou nalisovány cca. 200 N. Současně jsou připraveny díky přívodnímu systému další desky ve vibračním zásobníku.“

Dveřní kování přechází nyní ke stanici 5, k další šroubovací úloze. Zde jsou upevněny dříve nalisované desky pomocí dvou šroubů a sešroubovány dvěma pneumatickými šroubováky řady MINIMAT® na předem zadaný krouticí moment. Manažer prodeje Jürgen Hierold: „Z ekonomických důvodů jsme vybrali u této stanice dva cenově výhodné, pneumatické, vestavné šroubováky, které jsou zcela dostačující k přesnému dodržení správného krouticího momentu.“

Ještě chybí pouze dva závrtné šrouby, které budou montovány u stanice 6. U této stanice se nachází pouze jedno šroubovací vřeteno - rovněž pneumatický šroubovák MINIMAT®. Markus Solfrank: „Tento šroubovák zašroubuje do desek dva závrtné šrouby na požadovaný krouticí moment. U této stanice jsme se omezili pouze na jeden šroubovák (místo dvou současně pracujících vřeten) a to ze dvou důvodů: Prvním důvodem je, že tato šroubovací úloha pasuje lépe do taktu. Druhým důvodem je, že je toto řešení obzvláště hospodárné.“

Vyrobená součástka už dojde pouze ke stanici 7, chapač součástku vyzvedne a otočí o 90 stupňů, následně ji odloží na pás. Pomocí transportního pásu doputuje až k balení. Kusy, které nebyly dobře zpracovány, nepošle montážní jednotka dál. Nadřazené řízení obdrží z každé stanice zpětné hlášení o stavu - zda je či není díl v pořádku. Díly, které se musí ještě vylepšit, nebudou odejmuty, nýbrž jedou zpět k pracovníkovi na stanici 1, aby je roztřídil. Montážní postup lze sledovat na přehledné dotykové obrazovce. Manažer prodeje Jürgen Hierold: „I řízení se skládá z osvědčené techniky DEPRAG. Zvláštní důraz klademe na uživatelské rozhraní mezi člověkem a zařízením (HMI). Mnoho funkcí se zakládá na standardních řešeních, které jsou naprogramovány již ve firmě. Jsou základem pro rychlé uvedení do provozu nového zařízení. Výrazně se tak zkrátí školení zaměstnanců.“

Když vyrobila nová montážní jednotka u zákazníka první hotové součástky, zákazník zakázku s nadšením převzal. Markus Solfrank a jeho kolegové však již seděli před dalšími plány nového projektu. Další fascinující úkol je před nimi.

DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG se sídlem v Bavorsku je expert na automatizaci, firma je zastoupena 600 zaměstnanci ve více než 50 zemích světa. Ve světě si DEPRAG udělal dobré jméno díky kompletnímu servisu v oblasti šroubovací techniky, přívodní techniky, řídící a měřící techniky. Výrobní firma vybavuje kompletně svými produkty plně či částečně automatizovaná montážní zařízení. Od počáteční konzultace až k servisu a příslušné údržbě po úspěšném uvedení zařízení do provozu naleznete vše na jednom místě.
 

Pressekontakt:

Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.