Tiskové zprávy Červenec

Automatizace

(Tiskové zprávy Červenec 2013)

Náš rozhovor: Nové trendy v automatizaci na veletrhu MOTEK 2013

Ruční pracoviště boduje vysokou flexibilitou

Na veletržním stánku firmy DEPRAG Vám fundovaní odborníci poradí při výběru správného montážního zařízení

Účast více než 1000 vystavovatelů a 35000 návštěvníků lze očekávat na 32. veletrhu MOTEK ve Stuttgartu, což je nejdůležitější veletrh týkající se montáže a manipulační techniky. Každý rok se zde setkávají experti, aby se dozvěděli o novinkách a vývoji v automatizaci montáže. Mezi hlavní témata veletrhu MOTEK 2013 patří dle informací pořadatele nespočet příkladů automatizačních řešení směrovaných na aplikace a uživatele, prezentace součástek, montáže a subsystémů. Jaké trendy v automatizaci mohou očekávat odborníci na veletrhu MOTEK 2013? Jürgen Hierold, manažer prodeje společnosti DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG, vystavuje na tomto veletrhu již několik let. Redaktorka Trixy Schmidt se ho proto zeptala, jaká jsou jeho očekávání od vystavování v letošním roce?

Trixy Schmidt: Pane Hierolde, na jaké témata je tento rok zaměřen veletrh MOTEK, jakým směrem se bude ubírat automatizace?

Jürgen Hierold: V průmyslu jsou jasné tendence - řešení nových montážních úkolů, odklon od zastaralé automatizace až po poloautomatizovaná pracoviště vedená flexibilním pracovníkem.

Trixy Schmidt: Je nějaké vysvětlení pro tento trend?

Jürgen Hierold: Existují různé faktory, jedním z nich je např. vysoká flexibilita. Během finanční krize v roce 2008 značně klesly v mnoha oborech obraty. Plně automatizovaná zařízení v sobě skrývala rizika. Pouze při stoprocentním vytížení může investice dosáhnout amortizačního cíle, v obtížných hospodářských časech totiž vše souvisí s financováním. Na druhou stranu - stoupne-li nečekaně poptávka, nelze pokračovat s nadbytečnými kapacitami na plně automatizovaném zařízení. Z tohoto důvodu nelze „změřit“ výrobu a reagovat na stoupající zakázky, i když by se přirozeně chtělo, ale víc jak 100 procent prostě nejde.

Trixy Schmidt: Jaká je alternativa?

Jürgen Hierold: Inteligentní ruční pracoviště se mohou flexibilně přizpůsobit hospodářské situaci. V horších časech se snižuje výroba, v dobrých časech jsou možnosti rozšíření výroby prakticky neomezené.

Trixy Schmidt: A jak to vypadá s procesním zabezpečením? Poloautomatizovaná zařízení jsou obsluhována lidmi, kteří občas dělají chyby…

Jürgen Hierold: Procesní jistotu lze zajistit i na inteligentním ručním pracovišti - obdobně jako u plně automatizovaných montážních zařízeních. Zde jsme u velmi důležitého bodu. Výstavba ručního pracoviště musí být důkladně promyšlena, přičemž je potřeba zohlednit důležité požadavky. Pokud se již při plánování dopustíme chyby, může to později vést k problémům. Naši specialisté na automatizaci se drží speciální příručky, ve které jsou všechny základní otázky. Procesní zabezpečení je prvním hlediskem, kterým se při vytváření koncepce inteligentního ručního pracoviště zabýváme.

Trixy Schmidt: Bezpečné zajištění procesních kroků se zakládá na spolehlivé opakovatelnosti jednotlivých procesních kroků a parametrů - ve stanovených tolerancích. Jak lze toto realizovat v praxi?

Jürgen Hierold: Rozmezí tolerance určuje stupeň kvality použitých jednotlivých součástek při vybavování ručního pracoviště. Na začátku je tedy definice potřebného procesního zabezpečení pro daný úkol. Zde vzniká velké riziko různých nedorozumění. Je třeba kompletně do detailů prohovořit a zaznamenat požadavky a řešení procesního zabezpečení během průběhu montáže. Chyby při vytváření koncepce - speciálně u tak důležitého tématu jako je procesní zabezpečení, mohou později vést k obrovským problémům, které lze později napravit pouze těžko a s velkými náklady.

Trixy Schmidt: Pokud mohu mít při montáži pouze malý rozsah tolerance a musím splnit vysoké požadavky na kvalitu, jaké mi nabídnete řešení?

Jürgen Hierold: Všechny požadavky na kvalitu šroubovací techniky splňují elektronické, volně naprogramovatelné šroubováky. Umožňují vyhodnocení šroubovacích parametrů, statistických výpočtů, sběr dat (BDE - Betriebsdatenerfassung), napojení na výrobní managementské systémy (MES), dokumentaci a archivaci výsledků montáže. Vysoké procesní zabezpečení během jednotlivých kroků montážního procesu zajišťují komponenty pracoviště, které jsou koncipovány a cíleny na tyto požadavky. Je to stejné jako u puzzle - všechny součásti zařízení musí do sebe zapadat, respektive součásti musí být odsouhlaseny a musí spolu komunikovat. Vedle osvědčených kvalitních šroubováků se toto týká i vhodných zařízení na přívod dílů, pozičních systémů šroubováků k procesně zajištěnému vedení obsluhy, řízení šroubování a řízení s odpovídajícím softwarem, objímkami a pozičními zařízeními - jmenoval jsem zde pouze pár příkladů.

Trixy Schmidt: Moderní řešení ručních pracovišť splňují ve velké míře požadavky na flexibilitu ve výrobě. Co vše musí být zahrnuto do plánování poloautomatizovaného ručního pracoviště?

Jürgen Hierold: Flexibilita může ovlivnit nejrůznější procesy. Při plánování musí být definován druh požadované flexibility. Týká se požadavek na flexibilitu průběhu procesu? Jak často je měněn? Jaká je životnost produktů? Co se stane s ručním pracovištěm, pokud výrobek „odejde“? Lze očekávat přizpůsobitelnost počtu výrobků a musí být montováno na ručním pracovišti mnoho druhů výrobků? DEPRAG má na každou z těchto otázek odpověď. Je vždy důležité klást otázky ve správný čas. Opět platí, že chyby mohou být později napraveny s vysokými náklady. Poskytujeme řadu standardních řešení, ať už se jedná o techniku na přívod šroubů či samotné šroubováky. Toto se cíleně řídí pomocí šroubovacího pozičního portálu: XY souřadnice šroubovacího místa jsou rozeznány díky portálu, se kterým přívodní systémy a šroubovací řízení komunikují a nezbytným spojovacím elementem stejně tak jeho vybranými šroubovacími parametry. Nabízíme výměnné objímky, pokud má být příjem dílů variabilní.

Trixy Schmidt: Ruční pracoviště představuje klasické spojení mezi člověkem a technickým zařízením. Člověk však může být rizikovým faktorem, pokud je ve výrobě požadována vysoká kvalita…

Jürgen Hierold: Pouze ruční pracoviště, které od začátku zahrnuje potřeby člověka, zajišťuje optimální výrobu. Pod pojmem ergonomie nás příručka upozorňuje na řadu faktorů, které hrajou při vybavení uživatelsky příjemného pracoviště velkou roli. V centru pozornosti je vždy procesně zabezpečená práce s minimálním úsilím, bezpečnost na pracovišti, uživatelsky příjemné prostředí, přehledný displej, vyhodnocení a oprava procesních dat nebo chyb. K tomu se přidává další velmi důležitý faktor - ergonomický tvar nářadí - např. šroubováku. Ale také i HMI (Human Machine Interface) s uživatelsky příjemným hardwarem a lehce srozumitelným softwarem, optimální vizualizace zvyšuje tak důležité přijetí pracovního prostředí obsluhou. Pouze ten, který rád pracuje, tak mu to jde i dobře.

Trixy Schmidt: Na ručních pracovištích se montují i tak cenné, vysoce citlivé elektronické součástky, jako např. desky s plošnými spoji. Jak je to s ESD schopností a technickou čistotou u pracovníkem vedeném poloautomatizovaném montážním zařízení?

Jürgen Hierold: I na tyto body upozorňujeme v příručce. Při montáži v inteligentních ručních pracovištích jsou elektronické produkty chráněny - cíleným odváděním / odstraněním elektrických nábojů. DEPRAG řešení (díky komponentům ručního pracoviště) jsou měřitelné a pro koncového uživatele prokazatelné. Stejná pečlivost byla věnována zajištění technické čistoty. Nečistoty zničí citlivé součástky. Mohou vzniknout buď při přívodu spojovacích elementů nebo při samotném šroubovacím postupu. Přívodní systémy bez vibrací, dodávka a montáž spojovacích elementů pomocí vakuového odsávání nebo chapače částeček nečistot ve výrobním procesu minimalizují nebezpečí ohrožení špinavými částečkami. Požadavek na technickou čistotu a ESD schopnost lze realizovat pomocí všech jednotlivých komponentů zařízení. Je to výhoda, pokud všechny součásti k sobě pasují.

Trixy Schmidt: DEPRAG je označován jako One-Stop-Shop, tedy společnost, která nabízí všechna řešení vybavení montážních linek z jednoho zdroje - z jedné firmy. Je to opravdu výhoda? Je to i hospodárné?

Jürgen Hierold: Přirozeně. Je to jasné, zákazník má od samého začátku pouze jednoho obchodního partnera, což pro něj znamená enormní snížení nákladů. Zákazník dostane vše od jedné firmy - řešení na základě dlouholetých zkušeností. Tak lze minimalizovat riziko. Jedině DEPRAG zajistí dostupnost všech součástek zařízení i jejich funkčnost - díky dlouholetým zkušenostem, a také včasnou realizací projektu. Výhodou jsou krátké dodací lhůty díky standardním komponentům, i úsporný efekt při výrobě, dokonce odpadne i složité popisování rozhraní. Veškeré služby jsou pokryty a řešeny jedním zdrojem - firmou DEPRAG.

Trixy Schmidt: Inteligentní ruční pracoviště jako hospodárná a flexibilní alternativa k plně automatizovanému montážnímu zařízení. Můžete uvést příklad?

Jürgen Hierold: DEPRAG nedávno dodal montážní linku pro výkonná řídicí zařízení v e-mobilitě - skládající se ze 40 ručních pracovišť! V e-mobilitě není jasné, jak se budou vyvíjet výrobní dávky. Proto se doporučuje flexibilní rozšíření montáže inteligentními ručními pracovišti. Dostaneme zakázku, protože nabízíme kompletní servis v krátké době - dokážeme realizovat veškeré technické požadavky. Všechna nahoře uvedená kritéria jsou základem pro poloautomatizované montážní zařízení vedené pracovníkem a jsou optimálně splněna díky standardním komponentům DEPRAG, ať už se jedná o procesní zabezpečení, flexibilitu, ergonomii, ESD schopnost, technickou čistotu nebo hospodárnost. DEPRAG postaví na svém stánku na veletrhu MOTEK 2013 moderní ruční pracoviště, na kterém si lze názorně předvést všechny technické a hospodárné možnosti dnešních montážních procesů.
 

Kontakt:

Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.