Tiskové zprávy Červen

Automatizace

(Tiskové zprávy Červen 2014)

Trend na veletrhu AUTOMATICA: Návrh montáže při vysoké variabilitě

Flexibilita je tou správnou strategií

Procesní zabezpečení je garantováno díky inteligentnímu ručnímu pracovišti

Peter Smith, plánovač výroby známého výrobce řízených topících zařízení popisuje následující situaci: „Naše topící zařízení je k dispozici v nejrůznějších provedeních - dle typu a velikosti zařízení. Se zavedením našich nových řídicích zařízení začínáme nejprve se třemi různými řadami - naší HCU25, HCU50 a HCU100. Při zavádění těchto výrobků na trh nemůžeme odhadnout očekávané počty kusů. Jak se budou vyvíjet počty jednotlivých variant, které jsou ve vývoji, také nelze naplánovat. Právě proto potřebujeme flexibilní montážní zařízení. Ideálně bychom chtěli montáž přizpůsobit nejrůznějším produktovým variantám - jednoduše, s procesním zabezpečením a efektivně. U naší HCU montáže ovšem platí, jakožto u všech ostatních elektronických součástek, nejvyšší požadavky na procesní zabezpečení. Pořadí šroubování musí být zajištěno, jednotlivé procesní kroky musí být zdokumentovány a zaneseny do našeho systému výroby (MES).“ Tyto vysoké požadavky na procesní zabezpečení a dokumentaci vlastně odpovídají automatizovanému řešení, kde jsou všechna rizika vzniklá lidskou chybou zcela vyloučena. Nutné flexibilní přizpůsobení nejrůznějších produktových variant se oproti tomu doporučuje pro flexibilní, pracovníkem řízené, polo automatizované montážní řešení. „Přičemž je mnoho možností řešení montážního úkolu,“ uvádí Jürgen Hierold, manažer prodeje firmy DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG „V tomto případě bychom doporučovali flexibilně řešenou montáž s inteligentními ručními pracovišti.“ Co rozumíte pod pojmem inteligentní ruční pracoviště? U inteligentního ručního pracoviště je přesně zajištěno procesní zabezpečení, jako u plně automatizovaného montážního zařízení. Se stoupající poptávkou po HCU-variantě může být pracoviště vybaveno polo automatizovanými nebo plně automatizovanými výrobními linkami. Specialisté firmy DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG se zabývají již po desetiletí komplexními požadavky na procesní šroubovací montáž a nabízí rozsáhlý program standardních modulů, kterými lze vytvořit procesně zabezpečená, hospodárná a ergonomická ruční pracoviště. Výstavba ručního pracoviště je do detailů promyšlena a vytvořena pro potřebné procesní zabezpečení. Jürgen Hierold dodává: „Obzvláště důležité je již na začátku definovat požadavky na procesní zabezpečení. Procesní zabezpečení se zakládá na spolehlivé opakovatelnosti jednotlivých procesních kroků a parametrů v rámci zadaných tolerancí. Rozsah tolerance použitých jednotlivých komponentů určuje stupeň kvality.“ Stanoví-li se a zdokumentuje-li se požadavek a řešení procesní jistoty během celkového montážního procesu do všech detailů, je vyloučena chyba při hledání samotného konceptu. Tyto chyby lze později napravit velice těžko a s velkými vícenáklady. Také flexibilita, kterou vyžaduje pan Smith, se může týkat nejrůznějších procesů. Při plánování musí být nejprve přesně definován typ požadované flexibility. Týká se požadavek na flexibilitu také průběhu šroubování? Jak často musí být přestaven? Jak to vypadá s životností výrobku? Co se stane s ručním pracovištěm, pokud produkt skončí? Jak často lze očekávat přizpůsobení počtů výrobků a musí být montovány všechny tři řady na ručním pracovišti? DEPRAG zodpoví každou otázku. Důležité je klást otázky ve správný čas. Například: Šroubovací technika je pro nejrůznější typy šroubů i šroubováků, toto je třeba cíleně řídit na pozičním portále. XY-souřadnice šroubovacího místa jsou dané díky portálu, se kterým přívodní systémy a šroubovací řízení komunikuje a je vybrán nezbytný spojovací element stejně tak jejich šroubovací parametry. Tak mohou být u ručního pracoviště namontovány všechny řady HCU25 se šrouby M3 x 8, HCU50 se šrouby M3 x 10 a HCU100 se šrouby M4 x 12 s procesním zabezpečením? Jsou připraveny vždy správné šrouby a jsou zpracovávány vždy s odpovídajícím krouticím momentem? Také požadavek pana Smitha na zajištění pořadí šroubování je s pozičně-kontrolním stojanem splněn. Nachází-li se šroubovák na chybném šroubovacím místě, nelze ho spustit. Šroubování následuje teprve potom, co je dodržen správný průběh. S pomocí výměnných objímek může být montáž flexibilně přestavena na nejrůznější velikosti HCU25, HCU50 a HCU100. Výměnné objímky jsou vybaveny integrovanou sensorikou a komunikují přes nadřízené řízení. Jürgen Hierold objasňuje: „Při montáži HCU pro našeho zákazníka jsou obzvláště malé rozsahy tolerance a požadavky na kvalitu jsou příliš vysoké. Pro splnění těchto požadavků musí být vybrána vhodná šroubovací technika.“ Elektronické, volně programovatelné šroubováky dovolují vyhodnocení šroubovacích parametrů, statistické propočty, sběr provozních dat (BDE), napojení na výrobní systémy (MES), dokumentaci a archivaci výsledků montáže. Vysoká procesní jistota během jednotlivých kroků montážního procesu zajišťují komponenty pracoviště, které jsou cíleně koncipovány na tyto požadavky. Všechny díly zařízení musí být vzájemně odsouhlaseny a internovány a také musí spolu komunikovat. Vedle osvědčených kvalitních šroubováků jsou v nabídce zařízení na přívod šroubů a dílů, poziční systémy šroubování k procesnímu vedení obsluhy, programová a šroubovací řízení s odpovídajícím softwarem, objímky dílů, poziční zařízení. Pouze ruční pracoviště, které od začátku zahrnuje potřeby lidí, zajišťuje optimální výrobu. Pod pojmem ergonomie představuje DEPRAG řadu řešení, které při vyhotovení uživatelsky příjemného pracoviště hrají svoji roli. V centru pozornosti je snadná a procesně zabezpečená práce, bezpečnost na pracovišti, uživatelsky příjemné prostředí, přehledný displej, analýza a řešení procesních dat nebo chyb. Dále pak optimální tok materiálu - a také velmi důležitý - ergonomický tvar např. šroubováku. Velice důležitý je i HMI (Human Machine Interface) s uživatelsky příjemným hardwarem a lehce srozumitelným softwarem a zvýšení optimální vizualizace, důležité je i kladné přijetí pracovního prostředí uživatelem. Pouze ten, kdo rád pracuje, to dělá dobře. Při montáži vysoce citlivých desek s plošnými spoji pro HCU-řadu u inteligentního pracoviště jsou chráněny elektronické komponenty cíleným odvodem elektrického náboje. DEPRAG řešení s ESD schopností umožnuje toto dělat důsledně (přes všechny komponenty ručního pracoviště), měřitelně a prokazatelně pro koncového uživatele. Stejná pečlivost platí i při realizaci technické čistoty. Částečky prachu zničí citlivé součástky. Mohou vzniknout při přívodu spojovacích prvků nebo při šroubování. Přívodní systémy bez vibrací, příprava a montáž spojovacích elementů s vakuovým odsáváním nebo lapačem částic ve výrobním procesu minimalizují nebezpečí těchto částeček. Požadavek na technickou čistotu a ESD schopnost musí být všeobecně realizována všemi jednotlivými komponenty v zařízení. Výhodou je, pokud všechny komponenty k sobě pasují. „Spolupráce s firmou DEPRAG nás přesvědčila. Všechny naše technické požadavky mohly být realizovány během krátké doby se standardními, navzájem pasujícími komponenty. A co je pro nás důležité: Všechny komponenty zařízení obdržíme z jedné firmy. Pokud se počty navýší, můžeme flexibilně rozšířit naši montážní linku.“ Pod heslem „Inteligentně - manuálně - montovat“ představí firma DEPRAG na letošním veletrhu AUTOMATICA od 3. do 6. června inteligentní řešení montáže. V hale A6 na stánku 310 naleznete vystavěné kompletní ruční pracoviště, kde si mohou návštěvníci prohlédnout jednotlivé komponenty a přesvědčit se o procesním zabezpečení, flexibilitě, ergonomii, ESD schopnosti, technické čistotě a efektivitě.

Kontakt:

Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO.
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.