Tiskové zprávy

Šroubovací technika

(Tiskové zprávy Říjen 2014)

Novinky na veletrhu MOTEK 2014: DEPRAG Feed Module (DFM) pro těžko přístupná (kritická) šroubovací místa

Perfektní příprava šroubů pro nejvyšší procesní zabezpečení

S DFM rozšiřuje DEPRAG svoji širokou nabídku řešení pro inteligentní ruční pracoviště

V montážním průmyslu se objevuje trend se stoupající tendencí: Plně automatizovaná montáž zažívá návrat inteligentních ručních pracovišť. Před 15 lety zavedly firmy automatizovaná zařízení pro zajištění procesní jistoty – díky nevypočítatelnosti lidského faktoru nebylo možné docílit požadované nulové chybové kvóty nebo dovolené odchylky v nízkém ppm rozsahu u ručních montážních procesů. V hospodářské krizi v letech 2008/2009 se ukázalo, že plně automatizované systémy při snížení zakázek nemohou dosáhnout stoprocentního a tím i hospodárného vytížení. Stoupne-li znovu neočekávaně poptávka a jsou-li překročeny kapacity o možných 100 procent, nelze znovu přizpůsobit automatizovanou výrobu kapacitám. Firmy nebyly schopné adekvátně reagovat na zvýšení zakázek.

Ruční pracoviště mohou být flexibilně přizpůsobeny každému množství zakázek. Ve špatných časech se sníží výroba, aniž by byla vázána na vysoké „mortizační“ cíle zařízení, v dobrých časech nemá rozšíření pomocí ručních pracovišť žádné omezení. Tato flexibilita je aktuálním rostoucím trendem ručních montážních procesů. Díky dnešní technologii lze kromě toho zajistit požadované vysoké standardy kvality a výrobní dávky s inteligentními pracovišti stejně tak plně automatizovaná zařízení. S ohledem na procesní zabezpečení nezaostávají v ničem za automatizovanou montáží. „Vysoký stupeň procesního zabezpečení ovšem nelze dosáhnout, pokud nejsou všechny komponenty ručního pracoviště sladěny a nejsou zohledněny všechny požadavky“, zdůrazňuje Jürgen Hierold, manažer prodeje firmy DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG. Specialista na šroubovací techniku disponuje rozsáhlým sortimentem standardních modulů, ze kterých lze sestavit procesně zabezpečené, hospodárné a ergonomické ruční pracoviště. Na veletrhu MOTEK 2014 představila firma DEPRAG z bavorského Ambergu novinku ze svého programu pro inteligentní ruční pracoviště: DEPRAG Feed Module (DFM). S touto novou šroubovací jednotkou lze zvýšit procesní zabezpečení v průmyslové montáži sériových výrobků a optimalizovat časy taktu. Na svém stánku 1650 v hale 1 prezentovala firma DEPRAG kompletně navržené ruční pracoviště a dva exponáty pro použití s maticemi a šrouby, u kterých mohly být předvedeny veškeré funkce a výhody novinky firmy DEPRAG.

Automatizovaná příprava a nastavení

DEPRAG Feed Module usnadňuje šroubování dílů s náročnými vnějšími rozměry jako oblá tělesa a těžko přístupná šroubovací místa jako prohloubené otvory. Na ručních pracovištích jsou šrouby přiváděny automaticky pomocí vibračních dopravníků nebo dopravníků se zdvihací kolejnicí, aby mohly být dosaženy doby taktu a výrobní dávky podobné jako u automatizovaných montážních procesů. Díky automatizované přípravě spojovacích dílů do šroubováku zůstává ruka obsluhy volná a může být připravena pro jiné činnosti. U automatizovaného přívodu šroubů lze spojovací prvky u komplexních součástek v mnoha případech těžko nastavit a umístit – částečně lze využít i šroubovací šablony, které musí obsluha mít dodatečně ke šroubováku. V našem DFM jsou ke šroubováku přiváděny šrouby pomocí vakua. Automaticky přiváděný šroub je držen, umístěn a axiálně vyrovnán pomocí vakuové objímky a může tím proniknout i do hlubokých a těžko dosažitelných šroubovacích míst – s procesním zabezpečením. „Přívod pomocí vakua a automatické nastavení jsou zvláštností našeho nového DFM. Obsluha bez problémů dosáhne také kritických šroubovacích míst“, objasňuje Jürgen Hierold.

Také součástky, které nevyžadují šrouby nýbrž matice jakožto spojovací prvek, lze jednoduše s procesním zabezpečením přivádět a šroubovat pomocí DEPRAG Feed Module. Manažer prodeje doplňuje: „To je pro DEPRAG novinka. S DFM nabízíme poprvé manuální přívod matic.“ Integrovaná zdvihací mechanika řídí pomocí válce přesnou přítlačnou sílu na spojovací prvek, tedy na šroub nebo matici. Zdvih přívodu lze nastavit s ohledem na přítlačnou sílu a přináší tím nezávisle na stavbě těla a kondici obsluhy vždy stejný tlak na součástku během šroubování. Síla pro zdvih je přesně definována a automaticky řízena z podávacího modulu - DEPRAG Feed Module. Choulostivé součástky (citlivé na tlak) jako např. desky plošných spojů mohou být tímto způsobem šetrně šroubovány, obsluze se uleví (díky přítlačné síle a pohybu). “Tím zvýší náš nový modul nejenom procesní zabezpečení, nýbrž přispěje i k lepší ergonomii. Obsluhující pracovník ušetří určité ruční pohyby a přítlačnou sílu”, říká Jürgen Hierold.  Vedle nenáročné práce, přesného umístění spojovacích dílů a individuálního řízení přítlačné síly nabízí DEPRAG Feed Module další výhody. Je umožněna jednoduchá výměna bitů přes Toolbox a rychlovýměnná pouzdra u šroubováku pro nejrůznější spojovací prvky na součástce. Kromě toho lze bez problémů dovybavit v montážní lince již stávající ruční pracoviště novým modulem.

Dodatečné funkce pro větší stabilitu v procesu

U modulu DEPRAG Feed Module se jedná o šroubovací zařízení, které se skládá hlavně ze šroubováku, zdvihové jednotky, podavače šroubů a zařízení na přívod šroubů, stejně tak ze stojanu namontovaném k pracovišti nebo uživatelem nainstalovaném portálu. DFM může být v kombinaci se stejnými pneumatickými, elektrickými nebo senzorem řízenými EC-šroubováky. U jednoho ručního pracoviště vybaveného DFM mohou být šroubováky na přání vybaveny i LED-ukazatelem na rukojeti, tím ihned získá obsluha přímé hlášení o úspěšném šroubování. Na přání lze vybavit modul i otočnou rukojetí – pro snadnější šroubování součástky, vyžadující rozdílný směr otevření čelistí. Čelisti drží šroub ve správné poloze. V těžko přístupných místech nebo omezených prostorech může být otočný pohyb např. o 90 stupňů velice důležitou funkcí.

Na přání nabízíme i možnost programovatelné přítlačné síly – ovšem pouze u řešení pomocí stojanu nebo portálu s pozičně kontrolním systémem. Stojany nebo portály pomohou, pokud má být šroubovací nástroj bezpečněji přiveden ke šroubu. Což je velký přínos k ergonomii ručního pracoviště: Obsluha má možnost pohybovat šroubovacím nářadím trojrozměrně. Reakce krouticího momentu v okamžiku šroubování nepřechází do ruky obsluhujícího pracovníka, nýbrž je zachycen portálem nebo stojanem. Pozičně kontrolní systém přitom zajišťuje, aby byl šroubován vhodný spojovací prvek u přesného místa, ve správný čas a s ideálním krouticím momentem. „Individuální parametry utažení šroubu jsou programovatelné díky dodatečnému pozičně kontrolnímu systému pro každé šroubovací místo. I tato funkce slouží k procesnímu zabezpečení“, potvrzuje Jürgen Hierold.

Všechno z jedné firmy

Nový podávací modul DEPRAG (DEPRAG Feed Module) doplňuje portfolio pro inteligentní ruční pracoviště Amberské firmy specializující se na šroubování o další komponenty, které zajišťují větší procesní zabezpečení, flexibilitu a ergonomii v montážním průmyslu. „Nabízíme celková řešení, veškeré vybavení inteligentního ručního pracoviště pochází z jedné firmy a jsou navzájem sladěny“, říká Jürgen Hierold. „Tak lze garantovat procesní zabezpečení.“ Veškeré moduly ručního pracoviště pochází z jedné firmy: Šroubováky, podavače šroubů, řízení a kontrola procesu jsou sladěny. DEPRAG sahá do svého osvědčeného programu standardních komponentů, což umožňuje individuální koncepci montážního zařízení. Mezi jednotlivými komponenty ručního pracoviště jako je šroubovací řízení a přívodní technika, zařízení na přívod dílů a šroubováky s mechanickými a řídicími technickými rozhraními. DEPRAG nabízí kompletní řešení pro tato rozhraní – což je navzájem kompatibilní, přizpůsobené a cenově výhodné řešení.

Zákazník má od začátku jediného partnera. Krátké dodací lhůty díky standardním komponentům, racionalizační efekty při výrobě komponentů v jedné firmě a odstranění komplikovaného popisu rozhraní zvyšují hospodárnost. Také požadavek technické čistoty a ESD schopnost je všeobecně realizován díky všem jednotlivým komponentům ručního pracoviště DEPRAG. Jakožto řešení z jedné firmy spojuje inteligentní ruční pracoviště manuální práci s vysokým procesním zabezpečením automatizované montáže.

Kontakt:

Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.