Tiskové zprávy

Pneumatické motory

Pneumatický motor – ideální pohon pro navíjecí procesy

(Tiskové zprávy Listopad 2014)

DEPRAG nabízí vhodný motor pro každou aplikaci

DEPRAG navrhuje správný motor pro každou aplikaci

Plynulé přizpůsobení otáček díky změně množství vzduchu nebo provozního tlaku

Navíjecí pohony lze najít v mnoha výrobních procesech: Pohony navíjí materiál před nebo po zpracování na spirálách, cívkách, navijácích či balíkách. Existuje mnoho materiálů, které je třeba navinout, počínaje papírem o šířce až 10 m až po slabé fólie  tloušťky 6 μm či uhlíková vlákna s nízkou elasticitou a extrémní pevností. Každý materiál, který je třeba navinout, klade svými specifickými vlastnostmi jako je povrch, pevnost tahu, profil průřezu nebo hustota rozdílné požadavky na navíjecí pohon. Například papírové pásy o průměru asi dvou metrů mají být navinuty vysokou rychlostí až 2.000 ot./min. Fólie jsou citlivé materiály, které musí být velice precizně navinuty a odvinuty. Při navíjení kovů se jedná vždy o velké množství, které ovlivňuje celkový navíjecí proces. Pneumatické motory jsou bezpečnými a robustními pohonnými systémy, které jsou nabízeny pro navíjecí proces jakožto řešení pohonu.

Pneumatické lamelové motory se skládají z rotoru obíhajícího v excentrickém válci. V drážkách jsou nasunuté lamely, které jsou tlačeny odstředivou silou směrem ven proti stěně válce. Tvoří se pracovní komory pro expandovaný vzduch. Přes expanzi stlačeného přiváděného vzduchu se mění tlaková energie na kinetickou energii – rotor se otáčí.

Pneumatické motory jsou charakteristické tím, že automaticky přizpůsobí otáčky při změně zátěže. Při úplném odlehčení pracuje pneumatický motor naprázdno. Pokud vznikne malá zátěž, vznikne malý krouticí moment u vřetena motoru, pracovní otáčky se nachází blízko otáčkám naprázdno. Pracovní otáčky se sníží, jakmile vzroste krouticí moment. Při 50 procentech otáček naprázdno dosáhne pneumatický motor svého maximálního výkonu. "Toto je také optimální pracovní rozsah pneumatického motoru. V rozsahu 40-50% otáček naprázdno pracuje pneumatický motor obzvláště efektivně. "To je kritérium, na které dáváme obzvláště pozor při konstrukci motoru", objasňuje produktová manažerka pro pneumatické motory firmy DEPRAG Dagmar Dübbelde.

Kromě toho je pneumatický motor ve srovnání s elektrickým motorem bez problémů zatížitelný až do klidového stavu. Po snížení zátěže se znovu „rozběhne“. Mezi další výhody pneumatických motorů oproti elektrickým motorům patří: Zatímco elektrické motory mají při maximálním momentu nejvyšší spotřebu energie, u pneumatických motorů klesá potřeba energie (spotřeba vzduchu) při stoupajícím krouticím momentu. V zásadě je stlačený vzduch bezproblémovým zdrojem energie. Nevzniknou žádné škody díky elektřině, zkraty jsou vyloučeny.

DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG z Ambergu je kompetentním partnerem pro pneumatické motory a pneumatické nářadí, nabízí pneumatické pohony jako pneumatické lamelové motory, turbíny a zubové motory pro téměř každou aplikaci. Robustní, efektivní pneumatické motory jsou sladěné z hlediska požadovaného krouticího momentu a otáček naprázdno pro každou aplikaci a speciálně pro navíjecí pohony.

Pneumatický lamelový motor konstruovaný na maximální krouticí moment

Dva faktory, které jsou rozhodující pro konstrukci motoru: Požadovaná rychlost navinutí a maximální krouticí moment. K propočtu maximálního krouticího momentu je použit co možná největší průměr role, tzn. role v kompletně navinutém stavu. Rychlost návinu by měla být zajištěna v plně navinutém stavu. Pokud je na roli méně materiálu, je průměr role menší, motor navine navíjecí materiál automaticky rychleji – pracovní otáčky se přizpůsobí automaticky zátěži (nižšímu krouticímu momentu). Točí-li se motor příliš rychle, mohou být tyto otáčky plynule přizpůsobeny díky změně množství vzduchu, provoznímu tlaku nebo kombinaci obojího.

Úprava otáček množstvím vzduchu

Regulací množství vzduchu lze jednoduše a flexibilně snížit otáčky. Zde jsou dle aplikace dvě možnosti: Přiškrcení vzduchu na vstupu nebo na výstupu. Přiškrcením přívodního vzduchu se sníží otáčky motoru, aniž by poklesl výkon resp. krouticí moment pneumatického motoru. Škrticí ventil zabrání výfuku vzduchu a vytvoří tak zadržený tlak nebo protitlak – otáčky se sníží.

Chcete-li na druhou stranu kromě otáček pneumatického motoru snížit i výkon resp. krouticí moment motoru, potom se doporučuje přiškrtit přívodní vzduch. Dalším požadavkem v případě použití při navíjení je zachovat materiál napnutý. Přičemž stlačený vzduch k "udržení napjatosti" u motoru musí trvale zůstat. Aby klesla spotřeba vzduchu, je motor poháněn s přiškrcením přívodního vzduchu se sníženým provozním tlakem - z hlediska požadavku a efektivnosti.

Regulace otáček provozním tlakem

Vedle regulace množství vzduchu lze otáčky snížit i provozním tlakem. Technická data pneumatických pohonů DEPRAG se zakládají na provozním tlaku 6 barů. Každý pneumatický motor DEPRAG může být poháněn libovolně od 4 do 6,3 barů, aby byly regulovány otáčky a krouticí moment. Snížení provozního tlaku je smysluplné, pokud je pneumatický motor pro navíjecí materiál (např. papír) příliš výkonný. Zkonstruovaný motor může být příliš silný, mohlo by dojít k přetržení papíru při navíjení. Díky přiškrcení vzduchu se sníží výkon motoru, aby nedošlo k tomuto přetržení. Pokles provozního tlaku o 1 bar způsobí snížení krouticího momentu o 17%. Je-li pneumatický motor provozován při 4 barech, sníží se krouticí moment o 33%.

V případě navíjení může mít pneumatický motor při 4 barech dostatečný výkon např. pro prázdnou navíjecí roli. Aby se využil ještě více rozsah krouticího momentu pneumatického motoru, nabízí firma DEPRAG možnost vybavit motor lamelami s přitlačovanou pružinou – tzn. lamelami s nuceným náběhem. S pomocí těchto lamel lze motor provozovat při provozním tlaku menším než 1 bar. Produktová manažerka Dagmar Dübbelde toto objasňuje: "Když se pneumatický motor spustí, musí se lamely dostat odstředivou silou směrem ven, aby se vytvořily pracovní komory. To trvá zlomek vteřiny. S lamelami s nuceným náběhem, tzn. s lamelami, které jsou tlačeny pružinami proti stěně statoru, jsou pracovní komory již vytvořeny. Rozsah výkonu motoru (od 0 W až po maximální výkon) může být plně využit – ideální předpoklad pro navíjecí pohon".

Pro použití navíjecího pohonu nabízí pneumatický motor další výhody. Hustota výkonu pneumatického motoru je vysoká. Kromě toho pneumatický motor potřebuje pouze dvě třetiny zástavby a třetinu hmotnosti srovnatelného elektrického motoru.

Použití v potravinářství a certifikace ATEX

Pro použití v potravinářském průmyslu, např. u balicího zařízení musí pneumatické motory odolat čisticím prostředkům a vodní páře. Pneumatické motory řady DEPRAG ADVANCED LINE s vnějšími díly z nerez oceli jsou utěsněny a nemusí být speciálně uzavřeny/utěsněny. Utěsnění pneumatického motoru je nezbytné i v případě použití pod vodou. Pneumatické motory DEPRAG jsou provozovány bez přimazávání stlačeného vzduchu. Pro přimazávání planetové převodovky používá DEPRAG kvalitní mazivo USDA-H1 – schválené pro použití v potravinářském průmyslu.

Pneumatické motory řady BASIC LINE a ADVANCED Line jsou mimo jiné s certifikací ATEX, tzn. jsou určené speciálně pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Díky své funkčnosti je pneumatický motor vhodný pro použití v kritických prostředích, uvolněním vzduchu se ochlazuje třecí teplo.

Kromě toho mohou být pneumatické motory, vybavené odpovídajícími lamelami, použity v lékařství – jsou odolné vůči parám. Tyto robustní pohony jsou vhodné i pro kritická prostředí výroby – kde se vyskytují horko, vibrace a prach.

Firma DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG se sídlem v Ambergu je celosvětově zastoupena ve více než 50 zemích. DEPRAG je vedoucím výrobcem pneumatických motorů na světě - s širokým spektrem kvalitních pohonů z nerez oceli a inovativních turbín. Rodinný podnik nabízí standardní program pneumatických motorů na bázi stavebnicového principu – pro individuální řešení pohonu pro poptávané aplikace za atraktivní cenu k poměru k výkonu.

Kontakt:

Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de

Pneumatický motor lze zatížit do klidového stavu

Navíjecí pohony lze najít v mnoha výrobních procesech: Pohony navíjí materiál před nebo po zpracování na spirálách, cívkách, navijácích či balíkách. Existuje mnoho materiálů, které je třeba navinout, počínaje papírem o šířce až 10 m až po slabé fólie  tloušťky 6 μm či uhlíková vlákna s nízkou elasticitou a extrémní pevností. Každý materiál, který je třeba navinout, klade svými specifickými vlastnostmi jako je povrch, pevnost tahu, profil průřezu nebo hustota rozdílné požadavky na navíjecí pohon. Například papírové pásy o průměru asi dvou metrů mají být navinuty vysokou rychlostí až 2.000 ot./min. Fólie jsou citlivé materiály, které musí být velice precizně navinuty a odvinuty. Při navíjení kovů se jedná vždy o velké množství, které ovlivňuje celkový navíjecí proces. Pneumatické motory jsou bezpečnými a robustními pohonnými systémy, které jsou nabízeny pro navíjecí proces jakožto řešení pohonu.

Pneumatické lamelové motory se skládají z rotoru obíhajícího v excentrickém válci. V drážkách jsou nasunuté lamely, které jsou tlačeny odstředivou silou směrem ven proti stěně válce. Tvoří se pracovní komory pro expandovaný vzduch. Přes expanzi stlačeného přiváděného vzduchu se mění tlaková energie na kinetickou energii – rotor se otáčí.

Pneumatické motory jsou charakteristické tím, že automaticky přizpůsobí otáčky při změně zátěže. Při úplném odlehčení pracuje pneumatický motor naprázdno. Pokud vznikne malá zátěž, vznikne malý krouticí moment u vřetena motoru, pracovní otáčky se nachází blízko otáčkám naprázdno. Pracovní otáčky se sníží, jakmile vzroste krouticí moment. Při 50 procentech otáček naprázdno dosáhne pneumatický motor svého maximálního výkonu. "Toto je také optimální pracovní rozsah pneumatického motoru. V rozsahu 40-50% otáček naprázdno pracuje pneumatický motor obzvláště efektivně. "To je kritérium, na které dáváme obzvláště pozor při konstrukci motoru", objasňuje produktová manažerka pro pneumatické motory firmy DEPRAG Dagmar Dübbelde.

Kromě toho je pneumatický motor ve srovnání s elektrickým motorem bez problémů zatížitelný až do klidového stavu. Po snížení zátěže se znovu „rozběhne“. Mezi další výhody pneumatických motorů oproti elektrickým motorům patří: Zatímco elektrické motory mají při maximálním momentu nejvyšší spotřebu energie, u pneumatických motorů klesá potřeba energie (spotřeba vzduchu) při stoupajícím krouticím momentu. V zásadě je stlačený vzduch bezproblémovým zdrojem energie. Nevzniknou žádné škody díky elektřině, zkraty jsou vyloučeny.

DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG z Ambergu je kompetentním partnerem pro pneumatické motory a pneumatické nářadí, nabízí pneumatické pohony jako pneumatické lamelové motory, turbíny a zubové motory pro téměř každou aplikaci. Robustní, efektivní pneumatické motory jsou sladěné z hlediska požadovaného krouticího momentu a otáček naprázdno pro každou aplikaci a speciálně pro navíjecí pohony.

Pneumatický lamelový motor konstruovaný na maximální krouticí moment

Dva faktory, které jsou rozhodující pro konstrukci motoru: Požadovaná rychlost navinutí a maximální krouticí moment. K propočtu maximálního krouticího momentu je použit co možná největší průměr role, tzn. role v kompletně navinutém stavu. Rychlost návinu by měla být zajištěna v plně navinutém stavu. Pokud je na roli méně materiálu, je průměr role menší, motor navine navíjecí materiál automaticky rychleji – pracovní otáčky se přizpůsobí automaticky zátěži (nižšímu krouticímu momentu). Točí-li se motor příliš rychle, mohou být tyto otáčky plynule přizpůsobeny díky změně množství vzduchu, provoznímu tlaku nebo kombinaci obojího.

Úprava otáček množstvím vzduchu

Regulací množství vzduchu lze jednoduše a flexibilně snížit otáčky. Zde jsou dle aplikace dvě možnosti: Přiškrcení vzduchu na vstupu nebo na výstupu. Přiškrcením přívodního vzduchu se sníží otáčky motoru, aniž by poklesl výkon resp. krouticí moment pneumatického motoru. Škrticí ventil zabrání výfuku vzduchu a vytvoří tak zadržený tlak nebo protitlak – otáčky se sníží.

Chcete-li na druhou stranu kromě otáček pneumatického motoru snížit i výkon resp. krouticí moment motoru, potom se doporučuje přiškrtit přívodní vzduch. Dalším požadavkem v případě použití při navíjení je zachovat materiál napnutý. Přičemž stlačený vzduch k "udržení napjatosti" u motoru musí trvale zůstat. Aby klesla spotřeba vzduchu, je motor poháněn s přiškrcením přívodního vzduchu se sníženým provozním tlakem - z hlediska požadavku a efektivnosti.

Regulace otáček provozním tlakem

Vedle regulace množství vzduchu lze otáčky snížit i provozním tlakem. Technická data pneumatických pohonů DEPRAG se zakládají na provozním tlaku 6 barů. Každý pneumatický motor DEPRAG může být poháněn libovolně od 4 do 6,3 barů, aby byly regulovány otáčky a krouticí moment. Snížení provozního tlaku je smysluplné, pokud je pneumatický motor pro navíjecí materiál (např. papír) příliš výkonný. Zkonstruovaný motor může být příliš silný, mohlo by dojít k přetržení papíru při navíjení. Díky přiškrcení vzduchu se sníží výkon motoru, aby nedošlo k tomuto přetržení. Pokles provozního tlaku o 1 bar způsobí snížení krouticího momentu o 17%. Je-li pneumatický motor provozován při 4 barech, sníží se krouticí moment o 33%.

V případě navíjení může mít pneumatický motor při 4 barech dostatečný výkon např. pro prázdnou navíjecí roli. Aby se využil ještě více rozsah krouticího momentu pneumatického motoru, nabízí firma DEPRAG možnost vybavit motor lamelami s přitlačovanou pružinou – tzn. lamelami s nuceným náběhem. S pomocí těchto lamel lze motor provozovat při provozním tlaku menším než 1 bar. Produktová manažerka Dagmar Dübbelde toto objasňuje: "Když se pneumatický motor spustí, musí se lamely dostat odstředivou silou směrem ven, aby se vytvořily pracovní komory. To trvá zlomek vteřiny. S lamelami s nuceným náběhem, tzn. s lamelami, které jsou tlačeny pružinami proti stěně statoru, jsou pracovní komory již vytvořeny. Rozsah výkonu motoru (od 0 W až po maximální výkon) může být plně využit – ideální předpoklad pro navíjecí pohon".

Pro použití navíjecího pohonu nabízí pneumatický motor další výhody. Hustota výkonu pneumatického motoru je vysoká. Kromě toho pneumatický motor potřebuje pouze dvě třetiny zástavby a třetinu hmotnosti srovnatelného elektrického motoru.

Použití v potravinářství a certifikace ATEX

Pro použití v potravinářském průmyslu, např. u balicího zařízení musí pneumatické motory odolat čisticím prostředkům a vodní páře. Pneumatické motory řady DEPRAG ADVANCED LINE s vnějšími díly z nerez oceli jsou utěsněny a nemusí být speciálně uzavřeny/utěsněny. Utěsnění pneumatického motoru je nezbytné i v případě použití pod vodou. Pneumatické motory DEPRAG jsou provozovány bez přimazávání stlačeného vzduchu. Pro přimazávání planetové převodovky používá DEPRAG kvalitní mazivo USDA-H1 – schválené pro použití v potravinářském průmyslu.

Pneumatické motory řady BASIC LINE a ADVANCED Line jsou mimo jiné s certifikací ATEX, tzn. jsou určené speciálně pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Díky své funkčnosti je pneumatický motor vhodný pro použití v kritických prostředích, uvolněním vzduchu se ochlazuje třecí teplo.

Kromě toho mohou být pneumatické motory, vybavené odpovídajícími lamelami, použity v lékařství – jsou odolné vůči parám. Tyto robustní pohony jsou vhodné i pro kritická prostředí výroby – kde se vyskytují horko, vibrace a prach.

Firma DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG se sídlem v Ambergu je celosvětově zastoupena ve více než 50 zemích. DEPRAG je vedoucím výrobcem pneumatických motorů na světě - s širokým spektrem kvalitních pohonů z nerez oceli a inovativních turbín. Rodinný podnik nabízí standardní program pneumatických motorů na bázi stavebnicového principu – pro individuální řešení pohonu pro poptávané aplikace za atraktivní cenu k poměru k výkonu.

Kontakt:

Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.