Tiskové zprávy

Šroubovací technika

(Tiskové zprávy Leden 2015)

Šroubovací technika DEPRAG pro nejmenší krouticí momenty

Šroubováky pro nejmenší krouticí momenty – montáž a miniaturizace spolu souvisí

Správný šroubovák je garancí maximální přesnosti a nejvyšší kvality

"Elektronické součástky v počítačích a mobilních telefonech, v technice domácností, v zábavné nebo automobilové technice usnadňují život – v zaměstnání i v běžném životě – a jsou nezbytné pro inovace ve všech moderních technologických oblastech." – Tak popisuje spolkové ministerstvo pro vzdělání a vývoj roli mikroelektroniky ve své písemné zprávě z 24.6.2014. Spolkové vládě je význam této oblasti výzkumu znám již dlouho a platí jako jedna z centrálních klíčových technologií nejmodernějšího průmyslu. Do budoucna by měl vývoj mikroelektroniky a nanoelektroniky na národní a evropské úrovni ještě zesílit. Tak podporuje spolkové ministerstvo pro vzdělání a vývoj v rámci výzkumného programu IKT 2020 inovace, které posílí technologický náskok Německa v elektronice, zajistí konkurenceschopnost a zvýší atraktivitu Německa.

Oblasti použití jako je automobilový průmysl, lékařství, logistika, energetika nebo strojírenství by měly být významně podpořeny pro dosažení kvalitativních cílů jako je efektivita, bezpečnost, komfort pro uživatele a účinné využívání zdrojů. V popředí je bezproblémové propojení mezi technologiemi a oblastmi použití s cílem, aby byl díky výsledkům výzkumu co nejrychleji dosažen ekonomický úspěch.

Všechny požadavky a náklady související s novým vývojem jsou ovšem známy pouze odborníkům. Elektronické systémy musí být komplexně navrženy, vyrobeny a uvedeny na trh v extrémně krátkém čase za akceptovatelnou cenu. Přirozeně musí fungovat absolutně spolehlivě a efektivně. Rychle rostoucí výkonnost a konstantní miniaturizace charakterizují již desetiletí vývoj v elektronice.

Firma DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. je známá svojí neustálou optimalizací všech produktů a vývojem nových produktů pro montáž miniaturních součástek. Specialista na šroubovací techniku uvádí na trh inovativní šroubovák pro montáž nejmenších dílů v programu NANOMAT. Tento malý šroubovák docílí extrémně nízkých krouticích momentů od 8 Nmm do 300 Nmm při otáčkách do 2000 1/min – a to ve čtyřech různých rozsazích otáček. Díky tomu patří šroubovák DEPRAG NANOMAT ke šroubovákům s nejnižšími krouticími momenty na trhu.

Manažer prodeje firmy DEPRAG Jürgen Hierold charakterizuje některé příklady použití šroubováku pro montáž malých dílů: "NANOMAT může být použit v lékařství při procesně zabezpečené montáži naslouchátek nebo kardiostimulátorů. Velmi rozšířené je i použití těchto šroubováků v hodinářství či jemné technice při výrobě měřicích zařízení." Další oblast použití představuje optický průmysl, ve kterém se šroubují při montáži brýlí, objektivů, fotoaparátů, kamer a mikroskopů nejmenší součástky. Při výrobě elektronických produktů a součástek, jako jsou například mobilní telefony, kalkulačky, herní konzole a počítače, hraje miniaturizace zařízení při montáží také obrovskou roli.

Zní to sice jednoduše, ale v montážním procesu existuje řada úskalí. Od doby zašroubování se chovají namontované součástky jako jeden díl. Úkolem šroubu je, aby byly k sobě součástky napevno připevněny, aby je vnější síly nemohly rozdělit. Dosažení této síly – tzn. upínací síly – určují konstruktéři, ale v sériové montáži je toto těžce a nákladně změřitelné. Velkým problémem je požadovaná naprosto bezchybná montáž (s nulovou chybou). Náhradní hodnotou je krouticí moment, na který je šroub zašroubován. Touto hodnotou lze dosáhnout požadované upínací síly a získat tak ve šroubovací montáži k procesu určující hodnotu. Volba správného šroubováku pro správné použití hraje vedle školení personálu a použití kvalitních materiálů hlavní roli, aby se zajistila procesní jistota v montážním postupu. Výjimečná kvalita zpracování ergonomického šroubováku NANOMAT a kvalitní konstrukce šroubováku pro použití v těžkém průmyslu zajišťují extrémně vysokou životnost.

Flexibilní EC-šroubováky pro nejvyšší požadavky

Maximální procesní jistotu pro průmyslovou montáž nabízí vestavný šroubovák NANOMAT-EC, který pohání spolehlivý, bezúdržbový, bezkartáčový EC-motor. Díky výborné dynamice a vysokým špičkovým krouticím momentům je ideálním nářadím pro utažení šroubů. Integrovaná evidence krouticího momentu – zakládající se na precizním měření proudu a vyhodnocení dalších dynamických ovlivňujících faktorů – jako měření úhlu otočení umožňuje přesné řízení vícestupňových šroubovacích procesů a dokumentaci výsledných hodnot.

DEPRAG šroubovák na bázi EC-techniky umožňuje přesnost krouticího momentu < 2% standardní odchylky, která je dodržena i při milionech vypnutí. Tím lze dosáhnout indexu strojní způsobilosti ≥ 1,67 při toleranci ±10% s ohledem na 6 Sigma. Cmk-hodnota je 1,67, což znamená podíl chyby pod 0,6 na jeden milion zašroubování.

AST6 Maximální flexibilita a procesní jistota se šroubovacím řízením AST6

Šroubovací řízení AST6 je ideální řídicím řízením pro stacionární šroubování s ověřeným šroubovákem NANOMAT-EC v rozsahu krouticího momentu od 0,02 Nm do 0,2 Nm. Postup utažení přes třecí hodnoty zajišťuje u programového řízení AST6 nejvyšší preciznost při malých krouticích momentech. Programové řízení nabízí vysoký uživatelský komfort a umožňuje přesnou a pohodlnou kontrolu úhlu otočení a krouticího momentu.

Programové řízení obsahuje již standardní šroubovací programy ke šroubování a krouticí moment a povolování na úhel otočení. Parametry mohou být přizpůsobeny přímo přes dotykovou obrazovku u šroubovacího případu. AST6 umožňuje volné naprogramování průběhu šroubování. Toto může být v případě potřeby rychle a pohodlně zpracováno a parametrizováno přes integrovaný webový server. Barevný 4,3" TFT dotykový displej umožňuje rychlý přístup ke 100 standardním programům. Individuální uživatelské programy lze vybrat přes programová čísla nebo volně volitelné názvy programů.

Dodatečný software není potřeba, neboť určení parametrů a průběh řidicích funkcí je pohodlné – pomocí běžného webového prohlížeče nebo dotykového displeje. Controller je díky malé zástavbě vhodný pro stacionární použití – šetří místo.

Šroubovací řízení AST6 je všestranné, umožňuje ukládání, dokumentaci a vyhodnocování. Údaje za posledních sedm dní výroby se zaznamenávají a ukládají. Poté lze jednoduše výsledky šroubování vyvolat pomocí spojení ethernet. Disponujícími komunikačními rozhraními jsou Feldbus a E/A. Dodatečné funkce - jako grafické znázornění křivek šroubování, integrované SPC funkce a rozsáhlé možnosti analýz jsou k dispozici na zvláštní objednávku. Rozsáhlý balík softwaru k analýze šroubovacího případu, dokumentaci a sběru procesních dat jsou také k dispozici.

Šroubovací řízení DEPRAG AST6i je připraveno pro budoucí požadavky "průmyslu 4.0" – projektu do budoucna v Hightech strategii německé vlády. DEPRAG snadno splňuje cíl "Smart Factory". Tato inteligentní firma se vyznačuje všestranností, účinným využíváním zdrojů a ergonomičností stejně tak integrací zákazníků a obchodních partnerů v obchodních a dalších procesech. Zvláštní pozornost věnuje firma DEPRAG vlastní optimalizaci, vlastní konfiguraci, vlastní diagnostice a poznání, díky čemuž je automatizační technika inteligentnější a lidé mají lepší podporu při stále složitější práci.

Pneumatický šroubovák jako základní řešení

Pneumatický šroubovák NANOMAT je k dispozici jako ruční šroubovák nebo vestavné vřeteno pro stacionární použití.

Vysokou přesnost při kontrole krouticího momentu dosahuje pneumatický šroubovák NANOMAT díky osvědčenému principu mechanické prokluzovací a vypínací spojky. Toto umožňuje přesnost krouticího momentu ± 3 % a přes milion vypnutí. Za vhodných podmínek splňuje pneumatický šroubovák s vypínací spojkou firmy DEPRAG Cmk-hodnotu ≥ 1,67 při toleranci ± 10 % s ohledem na 6 Sigma dle ISO 5393. Cmk hodnota ≥ 1,67 znamená podíl chyby pouze 0,6 na milion zašroubování! Během krátké doby lze pneumatický šroubovák nastavit na požadovaný krouticí moment bez speciálního nářadí.

Konstruktéři firmy DEPRAG udávají další výhody svého šroubováku NANOMAT - ergonomické provedení rukojeti, které umožňuje pohodlné a precizní vedení šroubováku, integrované rychlovýměnné pouzdro pro rychlejší a pohodlnější výměnu dříku bez použití dalších nástrojů. Jsou používány standardní dříky s A3 napojením dle DIN ISO 1173. Podstatnou výhodou je i vakuové přisávání pomocí integrovaného vakuového provedení. V manipulační oblasti či šroubovacího místa nejsou žádné rušivé hadice.

Vestavná vřetena NANOMAT lze jednoduše integrovat a jsou extrémně malá. Zkoušecí šroubováky jsou v nabídce pravotočivé, levotočivé, reverzační, spouštění přítlakem nebo dálkovém spouštěním. Standardní, extrémně úzký design se hodí pro montáž nejmenších dílů. Vestavný šroubovák NANOMAT měří pouze 12 milimetrů v průměru a umožňuje malé odstupy šroubování ve stacionární aplikaci.

Samozřejmě byl u vestavného šroubováku NANOMAT realizován osvědčený vodicí systém DEPRAG, který nastavuje optimální přítlačnou sílu na šroub přes pružinovou sílu.

DEPRAG nabízí kompletní řešení a splňuje v oblasti montáže malých dílů permanentně vysoké požadavky. Ke šroubováku NANOMAT jsou přirozeně v nabídce i veškerá zařízení jako např. automatické systémy na přívod šroubů, precizní měřicí zařízení krouticího momentu nebo procesně zabezpečené vodicí stojany pro manuální montáž.

DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. zaměstnává 600 zaměstnanců ve více než 50 zemích. Specialisté na šroubovací techniku přichází na trh se šroubovacím nářadím vždy s inovací a vylepšenými produkty. Samozřejmostí je i to, že firma poskytuje zákazníkům poradenství. Jürgen Hierold: "Spolu nalezneme správný šroubovák pro Vaši aplikaci. Vycházíme z individuálních požadavků montáže našich zákazníků".

Vedle šroubovací techniky nabízí firma rovněž koncepci a vytvoření nejmodernějších ručních pracovišť, poloautomatizovaných a plně automatizovaných montážních zařízení stejně tak výrobu kvalitních pneumatických motorů a nářadí.

Užijte si s firmou DEPRAG od 24. do 27. února 2015 mezinárodní veletrh INTEC v Lipsku, specializovaný na nářadí, výrobní a automatizační techniku. V hale 2, na stánku D62 naleznete kompletní ruční pracoviště, kde se návštěvníci mohou informovat o jednotlivých komponentech k procesnímu zabezpečení, flexibilitě, ergonomii, ESD schopnosti, technické čistotě a hospodárnosti.

Kontakt:

Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO.
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de
Internet: www.deprag.com

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.