Tiskové zprávy

Pneumatické motory

(Tiskové zprávy Březen 2015)

Čas jsou peníze

BASIC LINE Pneumatický motor – řešení pohonu se snadnou údržbou

Snížené náklady na údržbu díky patentovanému systému výměny lamel

Čas nepřináší jen peníze, ale příležitostně také peníze stojí – především při provádění údržby, kterou lze v podstatě zrychlit jednoduchým řešením. Inženýři firmy DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG proto vyvinuli BASIC LINE pneumatický lamelový motor, který dosahuje velice atraktivního poměru cena-výkon. Prostřednictvím jedinečného patentovaného systému výměny lamel dochází k enormní úspoře času potřebného na údržbu. Výměna lamel je bezproblémová. Delší prostoje zařízení jsou vyloučeny, jelikož výměnu lamel u BASIC LINE pneumatického motoru lze díky snadné údržbě provádět bez demontáže přímo na výrobku.

Vyškolený personál může s pomocí šroubováku a pinzety v co nejkratší době nahradit staré lamely novými. Po povolení šroubů s válcovou hlavou na zadním čele a odstranění válečku je možné provést jednoduchou výměnu. Celá údržba je hotová během několika minut a probíhá dokonce i rychleji než kompletní výměna motoru v zařízení. Patentovaný systém výměny lamel v porovnání s dosud známými pneumatickými motory nesnižuje značně pouze náklady na údržbu, nýbrž také šetří drahocenný výrobní čas.

Opotřebování lamel vychází zejména z pracovního principu motoru: v excentrickém válci obíhající rotor se uvede do pohybu. Lamely, které se nacházejí v drážkách rotoru, jsou prostřednictvím odstředivé síly natlačeny na stěnu statoru a dojde k vytvoření pracovních komor. Rozpínáním stlačeného vzduchu dojde k přeměně tlakové energie na kinetickou a motor se začne otáčet. Mezi lamelami a stěnou statoru vzniká tření – lamely se po delším provozu opotřebí.

Provoz s mazáním olejovou mlhou zlepšuje podstatně také celkovou životnost pneumatických motorů. Nejlepšího výkonu a životnosti se dosáhne při dávkování 1-2 kapek oleje na 1m³ spotřeby vzduchu. Kvalita přiváděného vzduchu by měla odpovídat normě ISO 8573-1 (viz obrázek). Nicméně lze všechny BASIC LINE motory provozovat i bez přimazávání. V tom případě je ovšem nutné u pneumatických motorů určených pro provoz s mazáním počítat vedle zkrácených intervalů údržby také s 10-20% ztrátou výkonu.

Pneumatický motor je díky své funkční charakteristice předurčen k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu: expanze stlačeného vzduchu ochladí teplo vzniklé třením – tím pádem je vyloučené přehřátí a vznícení plynů. Podle směrnice 94/9/ES musí být ještě vhodnost pneumatického motoru pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu prokázána. Certifikát o přezkoušení typu od nezávislého zkušebního institutu zaručuje uživateli použití výrobní řady BASIC LINE podle ATEX II 2 GD c IIC T4 (130°C) X bez jakýchkoliv pochybností. Pneumatický motor je v oblasti "nedůlní", v zóně 1 (s možností vzniků plynů nebo prachů), vhodný pro látky, které spadají pod skupinu výbušnosti IIC a až do výše povrchové teploty 130°C. Aby bylo v budoucnu možné rozpoznat ATEX-certifikovaný pneumatický motor, došlo k přejmenování typového označení motoru z 63-… na 63X-….

Pokud souhlasí kvalita přiváděného vzduchu, může být tento robustní motor použit bez problémů rovněž v prašném prostředí, aniž by došlo k poškození jeho funkce. Vnitřní přetlak zabraňuje vniknutí prachu a nečistot.

Řada BASIC LINE motorů je navíc ještě odolná proti horku a může být použita v normálním provozu od -20°C do +110°C. Ve spojení s ATEX-rozdělením ATEX II 2 GD c IIC T4 (130°C) X platí teplota okolního prostředí od -20°C do max. +40°C.

Pneumatické motory jsou jednoduše regulovatelné a nalézají díky svým rozmanitým vlastnostem široké spektrum využití. BASIC LINE lamelový motor se rovněž vyznačuje měnícími se otáčkami při změně zatížení. Je-li k dispozici naprosté odlehčení, pracuje pneumatický motor naprázdno. Stojí-li naproti nepatrné zatížení, tedy nepatrný krouticí moment na vřetenu, nachází se pracovní otáčky motoru blízko otáček naprázdno – pokud se krouticí moment zvýší, sníží se pracovní otáčky. Maximálního výkonu dosahuje motor při 50% otáček naprázdno. V této oblasti pracuje motor obzvlášť energeticky hospodárně.

Vždy podle typu použití lze příslušně snižovat otáčky prostřednictvím regulace přiváděného nebo odváděného vzduchu. Při škrcení vyfukovaného vzduchu se snižují otáčky, aniž by došlo k významnému snížení výkonu resp. krouticího momentu BASIC LINE pneumatického pohonu. Škrcení přiváděného vzduchu se naproti tomu používá k tomu, aby vedle otáček došlo ještě ke snížení výkonu resp. krouticího momentu.

Otáčky lze ovšem rovněž regulovat prostřednictvím provozního tlaku. Technická data DEPRAG BASIC LINE pneumatických motorů se zakládají na provozním tlaku 6 barů. Každý z těchto motorů je možné použít libovolně s tlakem mezi 4 a 6,3 bary tak, aby se síla výkonu přizpůsobila danému použití. Snížení provozního tlaku o 1 bar ovlivňuje snížení krouticího momentu o 17%. Je-li pneumatický motor provozován při 4 barech, snižuje se krouticí moment o 33%. Otáčí-li se motor příliš rychle, nebo pokud má příliš velký výkon, lze změnou množství vzduchu, provozního tlaku nebo jejich kombinací otáčky přizpůsobit. Pokud by měl být motor poháněn nízkým provozním tlakem, je doporučováno použití lamel s nuceným výsuvem.

Pneumatický motor řady BASIC LINE je ještě navíc reverzační a tím pádem vhodný pro chod vlevo nebo vpravo.

Proti elektromotoru lze pneumatický motor BASIC LINE bez převodovky zatěžovat až do zastavení: při přetížení zůstane motor stát, po snížení zátěže se opět rozeběhne a to libovolně často za sebou. BASIC LINE pneumatické motory jsou vybaveny planetovou převodovkou (s maximálním krouticím momentem 80 Nm pro motory s rozsahy výkonů 200-600 W resp. 120 Nm pro motory s rozsahy výkonů 900-1200 W). Pokud je potřeba motor se zabezpečením proti přetížení s vyšším krouticím momentem, bude pro zákazníka k motoru zvolena příslušná převodovka (planetová převodovka, čelní převodovka, šneková převodovka nebo kuželové soukolí).

Nakonec lze BASIC LINE pneumatický motor použít všude tam, kde je nekritické výrobní prostředí a tím pádem vystačí robustní těleso z šedé litiny. Zákazník má tím pádem k dispozici široké spektrum nabízených BASIC LINE lamelových motorů, ze kterých lze podle stavebnicového principu vyvinout a vyrobit individuální použití. Výrobní řada je k dostání ve výkonových třídách 200 W, 400 W, 600 W, 900 W a 1,2 kW s velkým rozsahem otáček. Všechny BASIC LINE pneumatické motory jsou vybaveny hřídelí s těsným perem.

Pro vyšší požadavky, jako například využití v čistých prostorech potravinářského nebo lékařského průmyslu, nabízí výrobce produktovou řadu ADVANCED LINE motorů z nerez oceli, které se vyznačují svým utěsněným, bez oleje provozovatelným a nerezovým pneumatickým lamelovým motorem. Tento vysoce kvalitní pneumatický motor ušetří enormní množství místa a je optimálním řešením pro zabudování do ručních mechanizovaných strojů nebo zařízení. Rozsah výkonu je od 20 W do 1,2 kW, od nízkých otáček až po vysoké otáčky. ADVANCED LINE lamelový motor je k dostání s certifikací ATEX, reverzační a dokonce s integrovanou bezpečnostní brzdou.

Rovněž pro výkonově silné rozmezí nabízí výrobce se svou obsáhlou řadou POWER LINE velké výkonové spektrum od 1,6 do 18 kW. POWER LINE pneumatické motory dosahují v porovnání s elektromotory vysokých rozběhových momentů za nedostižně nízkého poměru výkonu a hmotnosti.

S INDIVIDUAL LINE řadou pneumatických motorů uzavírá DEPRAG svůj sortiment pneumatických motorů. Pneumatické pohony INDIVIDUAL LINE se vyznačují cenově výhodnou a individuální zakázkovou výrobou. Standardní program nabízí mnoho variant, ze kterých lze na základě stavebnicového principu vyvinout a vyrobit požadovaná řešení pohonů za atraktivní poměr ceny a výkonu. Specialisté firmy DEPRAG realizují perfektní řešení pro každý případ použití, jedno zda se jedná o provedení převodovky na přání, o nejrůznější varianty výstupního vřetene nebo speciální požadavky zákazníka na upevnění. Rovněž k nabídce patří pneumatické motory, které jsou vyráběny z inovativních materiálů, jako například z keramiky.

Firma DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG v Ambergu je již řadu let renomovaným partnerem ohledně pneumatických motorů, pneumatického nářadí, automatizace a šroubovací techniky. Díky inovativním řešením a neustálé optimalizaci stávajících produktových řad se tato strojírenská firma stala lídrem v této oblasti a má velkou autoritu díky poradenství pro zákazníky. S 600 zaměstnanci je rodinná firma zastoupena ve více než 50 zemích.

Kontakt:
Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.