Tiskové zprávy

Automatizace

(Tiskové zprávy červenec 2015)

Na veletrhu MOTEK 2015: Kombinace automatizovaných a manuálních montážních procesů

Procesní jistota díky pozičně kontrolnímu stojanu DEPRAG

Řízení a software jsou nyní integrovány v podstavci

Přestože je dnes mnoho pracovních procesů automatizováno, jsou oblasti, ve kterých jsou stále ještě potřeba lidské ruce – např. při sestavování produktů, při utažení šroubů nebo lepení produktů. Flexibilita pracovníků v montáži zůstává klíčovým faktorem pro úspěch oproti konkurenci. Inženýři firmy DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG se snaží i nadále optimalizovat automatizovaná řešení, ale pokročit i v oblastech, kde nebyla automatizace doposud hospodárná. Řešením jsou ruční pracoviště, která jsou díky částečné automatizaci produktivnější, s vyšším procesním zabezpečením a současně pro uživatele ergonomická.

Inteligentní ruční pracoviště spojují lidskou práci s procesním zabezpečením, které odpovídá automatizované výrobě. U promyšleného řešení je procesní zabezpečení i přes neustále se měnící pracovníky zajištěno. DEPRAG, specialista na šroubovací techniku a automatizaci, disponuje řadou promyšlených standardních modulů, kterými lze ergonomicky a hospodárně vybavit ruční pracoviště. Přičemž jediným komponentem je pozičně kontrolní stativ.

Pokud je nezbytná montáž více šroubovacích pozic u jednoho produktu v určitém pořadí, je vhodné rozpoznání pozice ke zvýšení procesní jistoty. Jakmile se nachází pozičně kontrolní stativ u správné pozice šroubování, může začít s utažením šroubu. Je vybaven hardwarem i softwarem, stativem jsou tedy aktivovány funkce v příslušné pozici.

Poziční řízení řídí dle provedení vstupy a výstupy. K tomu patří funkce jako upnutí a uzamčení obrobku, přívod spojovacích elementů a spuštění měřicích funkcí. Je-li třeba zpracovat více šroubovacích pozic, lze libovolně stanovit a kontrolovat pomocí pozičně kontrolního stojanu a příslušného provozního režimu pořadí pozic – šroub je utažen pouze v případě, že pracovník dodrží správný postup (posloupnost pozic).

Na rozdíl od předchůdce, disponuje pozičně kontrolní stativ dalšími novými vlastnostmi. V podstavci integrovaná elektronika nahrazuje doposud nezbytné, dodatečné externí řízení. V něm se nacházejí následující hardwarové komponenty: Mini PC s OS Linux, 24 V vstupy a výstupy SPS, Toolbox, ASTxx programové řízení a HDMI-připojení pro standardní monitor PC. Pro přístup k integrovanému webovému serveru je k dispozici Ethernet-objímka. Kromě toho jsou k dispozici i sériová rozhraní pro moduly Feldbus a možnosti připojení pro až tři poziční senzory a senzor dílu.

Chcete-li získat informace o průběhu procesu, nachází se v podstavci čtyři LED ukazatelé stavu. Podávají hlášení o stavu šroubovacího procesu: již správně sešroubovaná pozice je označena zeleně, chybná červeně – je zabráněno další práci na obrobku, dokud pracovník neodstraní chybu. Teprve potom může uživatel pracovat na dalším šroubovacím místě. Oranžově svítící LED je "Power" ukazatel a modře svítící LD ukazuje, že je systém připraven ("Systém Ready").

Monitor, který je připojen přes HDMI k podstavci pozičně kontrolního stativu, slouží k vizualizaci procesu. Jsou zde přesné barevně znázorněné pokyny pro uživatele, informují o tom, které pozice jsou již sešroubovány. Nachází-li se šroubovák namontovaný na stativu na zadaných X-Y-souřadnicích, je toto znázorněno barevně na displeji a dodatečně je zde ukazatel s textem – je či není v pořádku. Rozsvícené LED ukazatelé na podstavci informují pracovníka rovněž o aktuálním stavu šroubovacího procesu.

Určení parametrů průběhu procesu je možné pomocí webového interface, ve kterém pracovník dělá veškerá nastavení stejně tak nejrůznější řídicí konfigurace. Přes dodatečný modul "procesní ukazatel – webový interface" se rovněž ukáže jako na HDMI monitoru aktuální stav v reálném čase. To umožňuje kontrolu montáže na vzdáleném počítači nebo pomocí chytrého telefonu nebo tabletu.

Pozičně kontrolní stojan může být řízen čtyřmi různými provozními režimy. Samostatný provoz s ASTxx programovým řízením je jedním z nich. Je použitelný s nebo bez toolboxu. Zde si může pracovník nahrát obrazová data svého produktu a přiřadit k nim při vyhotovení programu s „učebním režimem“ příslušnou pozici šroubování s obrázkem originální šroubovací pozice se stojanem. V programu lze stanovit až 1000 šroubovacích pozic, zatímco počet možných programů v provozu s E/A rozhraním je omezen na 120 programů s až 120 pozicemi šroubování. Kromě toho je možný provoz se šroubovákem MICROMAT-F/MINIMAT-F s dodatečným pneumatickým řízením a provoz s externím Feldbus modulem (ProfiBus, ProfiNet, EtherCat, EthernetIP).

Stojan může být provozován s EC- nebo EC-Servo šroubováky. Umožňují volné naprogramování utažení šroubu – krouticí moment, úhel otočení, otáčky, časy údržby a směr otáčení mohou být individuálně přizpůsobeny šroubovacímu úkolu. Integrovaná evidence krouticího momentu a úhlu otočení umožňuje přesné řízení utažení šroubu stejně tak dokumentaci důležitých procesních parametrů.

Použitím pozičně kontrolního stativu je dosažena nejvyšší procesní jistota, celkový průběh výroby je koordinován, optimalizován a kontrolován. Při montáži více šroubů na součástce je třeba zajistit správné pořadí utažení šroubu pro zajištění procesního zabezpečení. Od 5. do 8. října 2015 se mohou návštěvníci veletrhu MOTEK ve Stuttgartu informovat o novinkách firmy DEPRAG - na veletržním stánku č. 5310 v hale 5. Firma zde představí řadu detailních řešení pro zajištění procesní jistoty ve šroubovací montáži.
 
Při vývoji inteligentního ručního pracoviště sáhla firma DEPRAG po vlastních standardních komponentech, které se nejvíce osvědčily při výrobě a umožňují individuální koncepci montážního zařízení při zajištění optimálního poměru cena/výkon. S 600 zaměstnanci je firma DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG zastoupena ve více než 50 zemích, společnost je respektovaným partnerem, který se zabývá inovativními koncepty automatizace. Kromě šroubovací techniky, přívodní techniky, řídicí techniky a měřicí techniky se firma DEPRAG zabývá komplexními částečně nebo plně automatizovanými montážními zařízeními. Vše z jedné firmy - od první konzultace až po servis a údržbu.


Kontakt:
Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.