Tiskové zprávy

Pneumatické nářadí

(Tiskové zprávy říjen 2016)

Inteligentní nářadí

DEPRAG CZ + Industry 4.0 = pneumatické brusky DIQ

Pneumatické brusky s revoluční technologií neustále monitorují aktuální stav nářadí.

DEPRAG CZ a.s. umožňuje novou platformou DIQ nevídané možnosti svému pneumatickému nářadí. Dceřiná společnost německé společnosti DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG využila platformu Industry 4.0/Smart Factory a připravila v rámci portfolia pneumatického nářadí technologii, která je na trhu absolutní novinkou! Pod značkou DEPRAG INDUSTRIAL prodává společnost profesionální pneumatické nářadí do celého světa.

Revoluční platforma DIQ – Industry 4.0/Smart Factory – je zcela novou technologií permanentně monitorující aktuální stav brusky resp. celé flotily brusek v rámci výrobní firmy. Dr. Michal Hubálek, technický ředitel firmy DEPRAG CZ a.s., poznamenává: "Pracovníci z řad našich zákazníků, kteří jsou přímo zodpovědní za servis našich brusek ve výrobním procesu, nám často sdělují, že nemají přesnou evidenci o době provozu brusky, jejím zatěžování, celkových nákladech na servis a dalších informací pro efektivní využití brusky při výkonu práce každého pracovníka. Kromě toho brusky přicházely do servisu často pozdě a náklady na jejich servis tím rostly. Rozhodli jsme se s tím něco udělat – a tak vznikla nová technologie DIQ!"

Každodenní porovnání
Palubní počítače, například v automobilech, dodávají spolehlivé informace o počtu ujetých kilometrů, průměrné nebo aktuální spotřebě pohonných hmot, době jízdy od jejího startu nebo o zbývajících kilometrech do pravidelné servisní kontroly. Palubní počítače podávají řidiči nezbytné informace a poukazují na varovná upozornění. Pamatují i na pravidelnou kontrolu v autorizovaném servisu.

V horší situaci se nachází správce podnikové flotily vozidel. Ten musí vést dokonalou evidenci o každém vozidle včetně případných celkových nákladů na jeho servis. Přitom musí spoléhat na řidiče, který má automobil svěřený pro výkon práce nebo sám fyzicky kontrolovat stav nezbytných informací. V opačném případě hrozí ztráta záruky, což je spojené se zvýšenými náklady.

Kdyby tak podobnými "palubními počítači" byly vybaveny i pneumatické brusky. To by se zásadně snížily náklady na pravidelný údržbový servis brusek. Stejně jako u firemních automobilů je i zde pravidelný servis nutností. Prostoje způsobené nefunkčním nářadím jsou spojené s finančními ztrátami, kterých je třeba se vyvarovat.

Princip: Aplikace – člověk a nářadí
Pro tzv. Smart Factory postavené na platformě Industry 4.0 jsou tak dnes připraveny i pneumatické brusky DEPRAG INDUSTRIAL. Prostřednictvím vyvinuté technologie dochází v průběhu práce k neustálému snímání provozních veličin, které jsou průběžně vyhodnocovány a důležité údaje jsou následně uchovány v interní paměti. Uložená data jsou následně bezdrátově pomocí IQRF sítě, pracující ve volném frekvenčním pásmu 868MHz a 916MHz, přenášena přes gateway do LAN/internetové sítě tak, aby mohla být uložena na našem cloudovém řešení. Samotný systém vestavěný v brusce nevyžaduje žádnou externí elektrickou energii, pracuje autonomně, zpracovává a přenáší data automaticky.

Dashboard – pro rychlý přehled všech brusek
Pro uživatele byla navržena velmi intuitivní a snadno ovladatelná aplikace, díky které je možné online sledovat jednotlivá pneumatická nářadí, vyhodnocovat je a vizualizovat výsledky naměřených hodnot. Pro rychlý přehled stavu všech brusek slouží „Dashboard“, zde je možné na základě zvoleného časového filtru, semaforovým způsobem Zelená – "OK", oranžová – "malý problém", Červená – "závažný problém", vidět, zda je nářadí v pořádku a nepoukazuje na žádné problémy, eventuálně je dostupná základní informace o případném problému s nářadím. Pokud toto převedeme na správce firemního vozového parku – díky jediné platformě je možné získat přehled o všech vozidlech a jejich stavu.

Evidence DIQ nářadí
Aplikace je vybavena možností evidence veškerého DIQ nářadí, zavedení všech pracovníků včetně stromové firemní struktury. Díky tomuto nástroji je možné nářadí přidělit konkrétním pracovníkům, zařadit jej do firemní hierarchie a vše sledovat v této součinnosti. Dále je v systému online dostupná veškerá technická dokumentace, jako jsou návody k obsluze, bezpečnostní předpisy apod.

Každé nářadí má v aplikaci svoji evidenční kartu, kde je možné zobrazit veškeré informace o nářadí - technické parametry (např. výkon, otáčky, hmotnost), výrobní číslo, datum uvedení do provozu či celkový odpracovaný čas nářadí. Kromě toho lze na této kartě zobrazit veškeré operátory, kteří s nářadím pracovali. Důležitou funkcí karty je úplný přehled o servisu nářadí včetně samotných nákladů na údržbu.

Aplikace je vybavena informačním panelem zobrazujícím aktuální stav nářadí, zde je možné velmi přehledně zobrazit online status dle příslušného nářadí, dále jakému operátorovi je aktuálně přiřazeno příslušné nářadí. Je zde dostupná informace o aktuálním stavu nářadí (OK, porucha, apod.) včetně informace o odpracovaných hodinách. Na kartě aktuální stav lze zobrazit, kdy byla data z nářadí naposledy vyčtena včetně informace o posledním provedeném servisu, zároveň je dostupná informace o blížící se nutnosti provést servisní údržbu nářadí zobrazením servisního klíče.

Jednou z hlavních funkcionalit aplikace je vizualizace vyhodnocených dat. Zde je možné sledovat pracovní efektivitu, která reprezentuje využití výkonového potenciálu nářadí. Je možné měřit skutečnou rychlost broušení a porovnat ji s optimální rychlostí broušení. U každého nářadí je možné sledovat průměrnou a celkovou spotřebu stlačeného vzduchu, to vše v závislosti na čase.

Dále je v aplikaci možné zobrazit odpracovaný čas v rámci volitelné časové osy. Aplikace je vybavena inteligentním systémem monitorování průběžného zatěžování nářadí, kde je okamžitě vyhodnoceno ve čtyřech stupních, jakým způsobem je nářadí provozováno – optimální využití (doporučená oblast použití), mírné přetěžování (nedoporučená oblast použití), velké přetížení nářadí (zakázané použití – vede ke značnému zkrácení životnosti nářadí) a nevyužitém nářadí (není využit potenciál nářadí). V aplikaci je možné sledovat průběh teplotních špiček a stav baterie.

Veškerá data je možné zobrazit v režimu jednoho nářadí, případně je možné vybrat více nářadí najednou a porovnat je mezi sebou, stejně tak je možné volit dle pracovníků i zde je funkcionalita obdobná. Veškerá data je možné zobrazit v časové ose od zobrazení jednotlivých hodin v rámci dne až po zobrazení jednotlivých měsíců v daném roce. Získané informace lze exportovat do formátu xls, pdf, csv pro další zpracování v rámci řízení firmy.

Služba, kterou technologie DIQ nabízí, tak umožní získat přehledný stav informací potřebný pro optimalizaci výrobního procesu a zvýšení jeho efektivity a to v době, kdy snižování výrobních nákladů je rozhodujícím faktorem ovlivňující nejen cenu samotného výrobku, ale i zisku celé firmy.


Kontakt:

Ing. Pavel Šilhán
Sales Manager
DEPRAG CZ a.s.
T. G. Masaryka 113
507 81 Lázně Bělohrad
Tel.: +420 493 771 664
Fax: +420 493 771 623
Email: p.silhan@deprag.cz

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.