Tiskové zprávy

Pneumatické motory

(Tiskové zprávy Listopad 2016)

Nebezpečí výbuchu zažehnáno

Více výkonu při stejné zástavbě

Pneumatické motory POWER LINE nyní s certifikací ATEX

Motor by měl být lehký a malý, avšak s velkým krouticím momentem! U pneumatických motorů POWER LINE název mluví za vše. Výkonné pneumatické motory bodují nízkou hmotností v poměru k výkonu. Přičemž dosáhnou ihned po svém spuštění požadovaného vysokého krouticího momentu. Motor boduje nejenom z hlediska ekonomického: Vedle atraktivních cen a rychlých dodacích termínů je motor POWER LINE v nabídce při stejné zástavbě s ještě vyšším výkonem. Patkové a přírubové motory s robustním tělesem z šedé litiny se pohybují v rozmezí výkonu od 1,6 do 18 kW.

Sortiment zahrnuje celou řadu standardních motorů. Nyní je nabídka motorů POWER LINE rozšířena a doplněna o motory s certifikací ATEX: ve velikostech od 1,6 do 6 kW v souladu se směrnicí 2014/34/EU z 26. února 2014 pro použití dle EX II 2 GD c IIC T3 (200°C).

Nářadí kategorie 2 je dle 2014/34/EU určeno pro použití v oblastech, ve kterých je třeba počítat s tím, že se zde může vyskytnout výbušná atmosféra tvořená plyny, parami, mlhou či směsí vzduchu s plyny či prachem. Přístrojová ochranná „protivýbušná“ opatření této kategorie zajišťují požadovanou úroveň bezpečnosti i při poruchách zařízení nebo chybových stavech.

Přičemž pneumatické motory jsou díky své konstrukci ideální pro toto použití. Princip funkce pneumatického lamelového motoru je jednoduchý: Kompresorem vyrobený stlačený vzduch uvede motor v rotaci. Ten obíhá v excentricky uloženém statoru. Lamely jsou vlivem odstředivé síly vysouvány směrem k plášti statoru a tvoří tak pracovní komory, jejichž objem se zvětšuje ve směru otáčení a ve výfukové výseči se znovu zmenšuje – díky expanzi utěsněného vzduchu se tlaková energie mění na kinetickou energii a tím dojde k otáčení rotoru. Expandovaný vzduch se ochladí, okolo motoru je zcela studený. Riziko, že se vznítí plyny při vysoké teplotě, je díky použití pneumatického motoru značně sníženo.

Všechny nové motory s certifikací ATEX lze rozpoznat dle typového klíče: Konformita 68X-001F09/IEC71 je zřejmá díky X v typovém označení.

Kromě certifikace ATEX optimalizovali inženýři firmy DEPRAG dosavadní motory POWER LINE, a sice: při stejných rozměrech jsou motory ještě efektivnější! Dosavadní výkon veškerých motorů je navýšen z 2,6 kW na 3,2 kW respektive z 3,6 kW na 5,0 kW a 6,0 kW.

Díky vysokým otáčkám lamelových motorů jsou často potřeba převodovky k přizpůsobení otáček. Nákladná konstrukční práce a přizpůsobení rozhraní mezi převodovkou a motorem je ušetřena. Pohony jsou vybaveny standardními IEC-přírubovými připojeními, která se používají například pro elektromotory nebo obvyklé převodovky. Díky IEC přírubě lze připojit rozdílné standardní převodovky s certifikací ATEX.  Ať už planetovou převodovku, šnekovou převodovku, převodovku s čelním ozubením, kuželovou převodovkou a ostatní druhy převodovek.

Všechny pohony z katalogu jsou reverzační, tzn. motory pracující v obou směrech. Pneumatické motory lze řídit externím ventilem. Jako alternativu naleznete v sortimentu i pneumatické motory, které lze spustit manuálně (páčkou).

Lamelové motory POWER LINE s výkonem od 1,6 do 5 kW jsou v nabídce s integrovaným brzdovým zařízením. Brzda je řízena separátním řízením. Poklesne-li tlak, brzda se automaticky aktivuje. Pokud je provozní tlak u připojení vzduchu pro brzdu motoru větší než 5 barů, může se vřeteno motoru volně točit.

Pro inženýry firmy DEPRAG je důležité efektivní použití motorů. Pneumatické motory jsou charakteristické tím, že se otáčky při změně zátěže automaticky přizpůsobí. Při plném odlehčení pracuje pneumatický motor naprázdno. V případě malé zátěže vznikne i nízký krouticí moment u vřetena motoru, jeho pracovní otáčky jsou blízko otáčkám naprázdno. Pracovní otáčky se sníží, jakmile stoupne krouticí moment. Při 50 procentech otáček naprázdno dosáhne pneumatický motor svého maximálního výkonu. „Toto je také optimální pracovní rozsah pneumatického motoru. V rozsahu 40-50% otáček naprázdno pracuje pneumatický motor obzvláště efektivně. Kritérium, kterému věnujeme při návrhu motoru zvláštní pozornost“, objasňuje produktová manažerka pro pneumatické motory DEPRAG paní Dagmar Dübbelde.

Velice důležité je správně dimenzovat pneumatický motor již při plánování. Pro všechny pneumatické motory DEPRAG jsou k dispozici teoretické křivky. Při návrhu správného pneumatického motoru pro individuální případ použití jsou zákazníkům k dispozici odborníci firmy DEPRAG.

Produktová manažerka Dagmar Dübbelde je potěšena vývojem produktové skupiny: „Společnost DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG se nachází v nepřetržitém procesu inovace. Zabýváme se vývojem a přizpůsobením produktového spektra požadavkům a aplikacím našich zákazníků. Což byl náš cíl, kterého jsme touto další inovací dosáhli.“

Firma DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG se sídlem firmy v bavorském Ambergu za zastoupena 600 zaměstnanci ve více než 50 zemích světa. DEPRAG je jedním z předních výrobců pneumatických motorů. Rodinná firma vedená majiteli nabízí ve svém standardním programu nespočet variant, ze kterých lze dle stavebnicového principu vyvinout a vyrobit individuální řešení pohonu pro požadovanou aplikaci za atraktivní poměr cena/výkon.


Kontakt:
Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.