Tiskové zprávy

Pneumatické motory

(Tiskové zprávy Leden 2017)

Motory téměř pro každý případ použití

Bezproblémové ponoření pneumatického motoru DEPRAG

Míchání pod vodou

"Nic není nemožné", to je heslo inženýrů firmy DEPRAG, kteří věnují spoustu času poradenství svým zákazníkům. Pokud není pneumatický motor pro plánovanou aplikaci v katalogu, sáhnou po individuálním řešení pohonu. Nespočet variant aplikací, jednoduchá zástavba, nízká hmotnost k poměru k výkonu, vysoký rozsah otáček a zajištění bezpečnosti i při použití v prostředí s nebezpečím výbuchu zajišťují pneumatickému motoru široké možnosti použití. Pneumatické motory DEPRAG naleznou využití téměř ve všech oblastech průmyslu, je možné je použít i pod vodou.

S pneumatickými motory řady ADVANCED LINE jsou k dispozici vysoce kvalitní motory z nerez oceli, které spojuje mnoho výhod. Díky robustnímu provedení vnějších dílů z nerez oceli a utěsnění pomocí dvou hřídelových těsnicích kroužků jsou lamelové motory s výkonem od 120 W do 1,2 kW předurčeny pro použití pod vodou.

V případě použití pod vodou také záleží na tom, jak bude motor použit a v jaké hloubce vody by měl pracovat. Spustí-li se pneumatický motor pod vodou, lze ho bez problémů ponořit pouze do hloubky pěti metrů. Pokud je spuštěn na suchu, může být ponořen až do hloubky 20 metrů.

V případě dalších požadavků, nebo pokud má být pneumatický motor použit ve slané vodě, jsou potřeba další úpravy materiálu tělesa motoru, jedná se např. o utěsnění nebo ochranu vnitřních částí proti korozi.

Při výběru vhodného pneumatického motoru pro danou aplikaci je nezbytné na začátku intenzivně a do detailů se zákazníkem prodiskutovat požadovanou aplikaci. Což je patrné i na následujícím případu, kdy inženýři firmy DEPRAG navrhli zákazníkovi vhodné řešení: Motor má být použit jako míchací pohon pro látky obsahující kyseliny, přičemž se promíchává tekutina s minerály. Aby motor obstál ve všech požadavcích na ochranu životního prostředí, je třeba zodpovědět následující otázky: Jaké kyseliny se budou používat? V jaké koncentraci budou kyseliny přítomny v médiu respektive budou z něho vycházet: jaký materiál nerez oceli je požadován?

Aplikace je rozhodující! Pro tento účel je vybrán motor z nerez oceli řady ADVANCED LINE se speciálním požadavkem na odolnost vůči kyselinám. Dodatečně je zkonstruováno těleso z vhodného materiálu odolného vůči kyselinám a se speciálním utěsněním proti vniknutí kapaliny. Aby byl motor vhodný pro tuto aplikaci i zadaný krouticí moment, je nezbytné odsouhlasení dalších vstupních podmínek jako např. provozní tlak, požadovaná délka hadice atd. Technická data pneumatických motorů DEPRAG bazírují na provozním tlaku 6 barů. Při sníženém provozním tlaku se proporcionálně sníží i krouticí moment. U hadic delších než 3 metry je třeba zvýšit i průřez hadice.

Robustní motory z nerez oceli jsou poptávány i v papírenském průmyslu. Např. při zpracování vstupního materiálu při výrobě papíru: Míchají se zde v určitém poměru, dle druhu papíru, látky ze dřeva, celulózy a recyklovaná vlákna ze starého papíru, která se následně rozpustí ve vodě. Dále se přidají chemické přísady a plniva. Tato agresivní "kaše" se musí znovu promíchat. Jako řešení pohonu se doporučuje pneumatický motor speciálního provedení z tělesa z nerez oceli, které je odolné vůči kyselinám a ve kvalitě V4A.

Musí-li být pneumatický motor použit ve sterilním prostředí, což je běžné u aplikací v lékařské technice, je tento motor vybaven speciálními lamelami. Existuje nespočet příkladů aplikací, u kterých se vyplatí již při konstrukci hovořit s výrobcem pneumatických motorů o vlastním zadání a projednat vše do detailů.

Pro nejvyšší požadavky, jako je například použití v čistém prostředí v potravinářství nebo ve farmaceutickém průmyslu, nabízí výrobce motorů z nerez oceli produktovou řadu ADVANCED LINE, která se vyznačuje utěsněnými, nerezavějícími pneumatickými lamelovými motory s provozem bez přimazávání stlačeného vzduchu. Pro tyto aplikace je výfuk vzduchu motoru odváděn přes výfukovou hadici mimo čisté prostředí. Lamelový motor řady ADVANCED LINE je s certifikací ATEX, reverzační a v nabídce je rovněž i provedení s integrovanou brzdou. Motory jsou v nabídce v rozsahu výkonu od 20 W do 1,2 kW, od motorů s malými otáčkami až po vysokootáčkové motory.

Pneumatický motor je velice flexibilní – může být optimálně poháněn v širokém rozsahu měnící se zátěže. Výkon motoru lze přizpůsobit změnou provozního tlaku, otáčky lze plynule řídit přiškrcením množství vzduchu. Poškození způsobené přetížením je zcela vyloučeno. Dosáhne-li pneumatický motor konečného momentu (asi tak dvakrát takový jmenovitý krouticí moment) zůstává pneumatický motor jednoduše stát. Jakmile se se zátěž sníží, motor se rozběhne bez poškození znovu a libovolně krát za sebou.

Firma DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG se již po desetiletí zabývá stlačeným vzduchem jakožto pracovním médiem. Pneumatické motory DEPRAG se osvědčily na trzích po celém světě. Inovacemi a neustálým zlepšováním stávajících produktových řad se stala středně velká strojírenská firma vedoucím výrobcem. Ve standardním sortimentu firmy DEPRAG naleznete mnoho variant, ze kterých lze dle stavebnicového systému vyvinout a vyrobit individuální řešení pohonu pro požadovanou aplikaci za atraktivní cenu v poměru k výkonu. K dalším kompetencím firmy DEPRAG se sídlem v Ambergu patří šroubovací technika, automatizace a pneumatické nářadí. Rodinná firma, řízená majiteli, zaměstnává 600 zaměstnanců ve více než 50 zemích světa.

Kontakt:
Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de 

 

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.