Tiskové zprávy

Šroubovací technika

(Tiskové zprávy Únor 2017)

Optimální kombinace: Šroubovací- a řídící technika

Vysoké bezpečnostní požadavky? Nejvyšší bezpečnost v procesu!

EC-Servo šroubováky od DEPRAG zajistí stanovenou kvalitu

Chyby při montáži se bojí každý výrobce. Pokud dojde až k vrácení kvůli špatnému šroubovacímu spojení, vyčíslení ekonomických škod může být velmi vysoké. Pro zaručení bezpečného procesu montáže hraje důležitou roli vedle správné volby šroubovacího vřetene, školení personálu, používání vysoce kvalitních materiálů a stanovení vhodných parametrů procesu. Výběr správného šroubovacího vřetene je navíc ztížen zákonnými ustanoveními a interními předpisy, které je nutné dodržet.

DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG má v oblasti šroubovací techniky dobré jméno a to jak v oblasti ručních tak i stacionárních šroubovacích vřeten. Jürgen Hierold, obchodní náměstek DEPRAG: "Podporujeme naše zákazníky při volbě vhodných šroubovacích systémů a nářadí, čímž je zabráněno zpětnému stahování výrobků kvůli chybám ve šroubovacím spojeni".

Dosažení vysokých bezpečnostních požadavků je závislé na volbě vhodné šroubovací techniky. Inteligentní šroubovací systémy na základě EC-Servo techniky umožnují zápis, vyhodnocení a dokumentaci jednotlivých montážních kroků. Šroubovací vřeteno typu MINIMAT-EC-Servo s vysoce dynamickým pohonem umožnuje ve spojení s řízením AST programování šroubovacích sekvencí a nabízí maximální flexibilitu a procesní jistotu. Kompletní systém se skládá z EC-Servo šroubovacího vřetene, řízení a kabelové sady.
 
Tento flexibilní systém se používá při vysokých bezpečnostních požadavcích, s předepsaným přímým měřením řízených a regulovaných veličin. "Naše EC-Servo šroubovací technika splňuje ideálně požadavky skupiny rizika A: "ohrožení života a zdraví" v automobilovém průmyslu", říká pan Hierold. Tyto požadavky se uplatňují při selhání nepřímého šroubovací spojení a vzniku ohrožení života a zdraví.
 
Šroubováky DEPRAG umožňují na základě EC-Servo techniky standardní přesnost krouticího momentu s odchylkou <1%, která zůstane zachována při milionu spojení. Tím je dosažen index strojní způsobilosti od ≥1,67 u předepsané tolerance od ±5% ve vztahu na 6 Sigma. Hodnota Cmk od 1,67 znamená, že chybová část je méně než 0,6 za 1 milion zašroubování.

Podmínkou pro používání bez údržby a bez opotřebení dílů je použití bezkartáčových EC-motorů. Zajišťují výbornou dynamiku a nejvyšší krouticí momenty při nejmenším prostoru – ideální soulad pro utahování šroubů. Čidlo pro měření krouticího momentu a úhlu otáčení je integrováno přímo ve šroubováku. Umožňuje přesné řízení utahování šroubů a zaručuje kromě nejvyšší přesnosti spolehlivou dokumentaci důležitých parametrů procesu.
 
MINIMAT-EC-Servo šroubováky lze použít pro ruční i pro stacionární nasazení. MINIMAT-EC-Servo šroubováky dosahují velmi přesné krouticí momenty od 0,01 do 500 Nm.

Nezbytnou součástí šroubováků MINIMAT-EC-Servo je řízení průběhu AST s integrovanou výkonnou elektronikou. V řízení průběhu jsou jako hotové základní programy uloženy běžné šroubovací sekvence. K dostupným šroubovacím sekvencím patří mimo jiné zašroubování/povolení krouticím momentem, úhlem otočení nebo externím signálem Stop. V rámci výkonu daného šroubováku lze individuálně upravit momenty, úhly otočení, otáčky, čekací doby a směr otáčení. Parametry lze upravit přes webový prohlížeč nebo Touch Screen. Kombinací různých šroubovacích sekvencí s různými parametry utahování mohou být sestaveny rychlé a komfortní vícestupňové procesy, které mohou být provedeny v jednom montážním vstupu. Tímto způsobem může být naprogramováno až 120 šroubovacích programů. Řízení průběhu AST uchovává výsledky sešroubování z posledních sedmi pracovních dní.

Pro provoz ručního šroubováku je zapotřebí řízení AST5-S. Vzhledem k malé velikosti je řízení vhodné pro ruční pracoviště s omezenými prostorovými podmínkami. Vestavný šroubovák je používán společně s řízením průběhu AST40. Pokud není potřeba Touch displej, protože je např. řízení instalováno do rozvaděče, pak se používá ASTi40. Nezbytný SW modul lze jednoduše začlenit do přednostního řízení přístroje.

K uvedení systému do provozu je potřeba pár nezbytných kroků. Všechny potřebné funkce jsou k dispozici na webovém rozhraní a Touch displeji, takže nemusí být nainstalován žádný další SW. Komplexní SW s přídavnými moduly umožňuje sběr údajů a grafické znázornění pro statistická vyhodnocení a šroubové analýzy.

Variabilní vtáčecí momenty, např. při přímém šroubování v umělé hmotě nebo kovu, jsou ovlivněny kolísavými silami předpětí. Jako nový šroubovací způsob pro EC-Servo šroubováky ve spojení s řízením AST40 byla vytvořena šroubovací sekvence DEPRAG Clamp Force Control (CFC). Na základě rozpoznání dosednutí hlavy dojde ke konečnému utažení rozdílným momentem nebo úhlovým natočením. To vede k výrazně lepší stabilitě sil předpětí, než při utahovacím způsobu s řízeným krouticím momentem.

DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG, se sídlem v Amberg/Bavorsko zaměstnává 600 zaměstnanců ve více než 50 zemích. O jejich vysokou způsobilost v oblasti kvalitních EC- a EC-Servo šroubováků, důmyslnější technologie měření a prvotřídní podavače je velká poptávka, v rámci zajištění šroubovacích montáží.

 

Kontakt:
Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.