Tiskové zprávy

Šroubovací technika

(Tiskové zprávy březen 2017)

Minimalizace časových výpadků a snadná úspora nákladů

Kalibrace na místě – trend v servisních službách

Garance nejvyšší kvality výroby

Pro zaručení kvality šroubových spojení v procesu montáže, jsou odpovídající šroubovací nástroje pravidelně zkoušeny a kalibrovány. Výrobci šroubovacích zařízení tyto úkony obvykle provádějí kalibrováním ve vlastní laboratoři.

Pokud není možné, vzdát se zkoušeného prostředku na více dní zasláním ke kalibraci
do laboratoře, nabízí se řešení: Kalibrovat na místě! DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG.
v Ambergu tento servisní úkon nabízí. V rozhovoru s Tobiasem Dirriglem, servisním technikem EC – šroubovací techniky, jsou výhody mobilní kalibrace pro klienta objasněny podrobněji:

Otázka: Nebezpečí pro zdraví a životy – výraz, který je vždy spojen s kvalitou při montážní výrobě. Jakou roli hraje při kalibraci?

Dirrigl: Kvalitu sešroubování ovlivňuje přesnost použitých šroubovacích a měřících prostředků. Pouze s přesně pracujícím nářadím je možné vyhnout se problémům výroby
a tím způsobeným požadavkům náhrady škod. Ve voze střední třídy je zabudováno
cca dvanáct kilogramů šroubů. 15 procent z nich spadá do bezpečnostní kategorie „Nebezpečí pro zdraví a životy“. Funkce a stabilita těchto konstrukčních částí jsou životně důležité! Selhání jednoho z nich, může stát při následné nehodě lidské životy. Ne nadarmo stanoví DIN EN ISO 9001 pravidelné zkoušky a kalibrace měřících prostředků, které jsou určeny k vyhodnocování a dokumentaci výsledků šroubování. Co mnoho klientů často nerespektuje: řízený šroubovací nástroj je současně měřící prostředek a podléhá proto směrnicím normy jakosti.

Otázka: Jak pojem mobilní kalibrace napovídá, kalibrace se neprovádí pouze v domovské laboratoři, ale také přímo na místě u zákazníka. Jak probíhá servis a v čem spočívají hlavní výhody?

Dirrigl: Mobilní kalibrace může být prováděna odborníky firmy DEPRAG přímo u zákazníků. K tomu máme kalibrační vůz s měřícím vybavením, který může být navigován mobilně, bez narušení průběhu výroby. Podobně, jako u kalibrace v akreditovaných kalibračních laboratořích, je zařízení kalibrováno v souladu s normou DIN EN ISO 9001. Jediný rozdíl je v tom, že se kalibrace koná při probíhající výrobě. To zaručuje bezpečnost kvality během šroubovací montáže.

Otázka: Existují další zásadní výhody?

Dirrigl: Výhody jsou zřejmé: Zákazník získá tím, že časové výpadky jeho měřících prostředků a výrobního nářadí jsou mimořádně krátké. Nyní ho již nemusí zasílat k výrobci a tím odpadají náklady na balení, dopravu a náklady na logistiku při odeslání. Stejně tak nejsou třeba žádné zapůjčené přístroje a záložní verze. Uživatelé této služby navíc ušetří vysoké časové a finanční ztráty.

Otázka: Výhody jsou slibné. Používají zákazníci tento servis?

Dirrigl: Od zavedení provádíme zatím okolo 35 procent kalibrace u zákazníka na místě – tendence stoupá! Renomovaní zákazníci již kalibrační služby vyzkoušeli a jsou velmi spokojeni. Kalibrace, které budou opětovně prováděny v následujícím roce, hovoří
pro servis.

Otázka: Hovoříte o kalibracích v příštím roce: Jak často musí být kalibrace, pro zaručení optimální kvality výroby, prováděna?

Dirrigl: Samozřejmě to velmi závisí na požadavcích kvality daného případu šroubování. Pokud však oddělení bezpečnosti a kvality jednotlivých společností interval kalibrací nenaplánovalo, doporučujeme je provádět nejméně jednou ročně nebo nejpozději po 1 mil. šroubovacích cyklů.

DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG, se stálým sídlem v bavorském Ambergu, zaměstnává
600 pracovníků a je zastupena ve více než 50 zemích. Poskytovatel šroubovací techniky
a automatizace, pneumatických motorů a pneumatického nářadí je pro svoji různorodost vyhledávaným partnerem. Mobilní kalibrace na místě doplňuje servisní služby v okruhu šroubovací techniky – po celém světě.


Kontakt:
Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.