Tiskové zprávy

Pneumatické motory

(Tiskové zprávy Květen 2017)

Servis jako řešení problémů

Testování výkonu podporuje výběr motorů

Energitecky účinné pohony pro každý případ použití

Otázkou při vývoji každého zařízení je správný pohon. Pro optimální motor vlastního pracovního stroje, musí být definován mimo jiné krouticí moment a pracovní krouticí moment. Tady se vyplatí se přesný výpočet. Jak poddimenzování, tak i předimenzování, znamená dodatečné náklady. Pokud je pneumatický motor příliš velký, jsou pořizovací náklady a spotřeba vzduchu vyšší, než bylo nutné. Příliš malý pohon musí být v nejhorším případě nahrazen větším.

Pneumatické motory pracují na jednoduchém principu: Lamelový pneumatický motor
se skládá z jednoho rotoru, excentricky umístěného ve statoru. Lamely tlačí odstředivou silou na stěnu statoru a vytvářejí pracovní komory. V těchto pracovních komorách se stlačený vzduch rozpíná, tlaková energie se mění v kinetickou energii – rotor se otáčí.

Pneumatické motory jsou charakteristické tím, že se otáčky automaticky přizpůsobí změně zatížení. Bez zatížení pracuje pneumatický motor na volnoběh. Při nízké zátěži, tedy nízkém krouticím momentu na vřetenu motoru, jsou pracovní otáčky podobné jako volnoběžné. Jakmile krouticí moment stoupá, otáčky se sníží. U 50 % volnoběžných otáček dosahuje pneumatický motor svého maximálního výkonu. „To je také optimální pracovní rozsah pneumatického motoru. Pneumatický motor pracuje obzvlášť energeticky účinně v rozmezí 40 - 50 % volnoběžných otáček. Tomuto kritériu věnujeme zvláštní pozornost, " vysvětluje DEPRAG výrobní manažerka pro pneumatické motory Dagmar Dübbelde.

Pokud je teoretický výpočet pro některý případ použití příliš náročný, je nabízen také test v praxi na určeném pneumatickém motoru, s hydraulickým nebo elektrickým pohonem, brusky, vrtačky, atd. Pokud nejsou technická data těchto strojů známá, mohou být stanovena na volně programovatelném kontrolním místě DEPRAG. Kromě výkonu, otáček a krouticího momentu je možné změřit provozní tlak a spotřebu vzduchu.

Kontrolní místo pracuje v měřicím rozsahu do 500 Nm a do 12.000 otáček za minutu
ve čtyřkvadrantovém režimu. DEPRAG inženýři mohou provést přesné určení až do výkonu 22 kW a nastavit charakteristiku profilů zatížení podle potřeby každého zákazníka. Dále lze naprogramovat libovolný počet cyklů zátěže. Každý zkoušený výrobek je možné nastavit individuálně ve třech osách a podle něj lze flexibilně nastavit systém. Ve zkušební laboratoři společnosti DEPRAG mohou být provedeny analýzy v nejkratší možné době s minimálními náklady. Pro volbu pohonů a zkoušení stávajících pohonů je nejlepším řešením servis a analýza výkonu společností DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG.

Výpočet výkonu

Optimální pohon je možné použít podle známých pracovních otáček a pracovního krouticího momentu. Potřebný teoretický výkon v kW je vypočten podle vzorce: Pracovní krouticí moment krát pracovní otáčky děleno 9550. Tento výkon je třeba dále přizpůsobit podle použití, jako např. menší průřezy otvorů, provozní tlak nebo provoz bez přimazávání.

Podmínky ovlivňující výkon

Otáčky lze jednoduše snížit regulací množství vzduchu. K tomu lze použít následující dvě možnosti: přiškrcení přiváděného nebo odváděného vzduchu. Přiškrcením odváděného vzduchu se sníží otáčky motoru s nevýznamným poklesem výkonu resp. krouticího momentu pneumatického motoru. Ventil škrcení zadržuje odváděný vzduch a tím se tlak zastaví, nebo vznikne protitlak a otáčky se sníží.

Pokud je požadováno současně s otáčkami motoru snížit i výkon, resp. krouticí moment motoru, je doporučeno přiškrtit také vzduch přiváděný.

Kromě regulace množství vzduchu lze otáčky snížit také provozním tlakem. Technická data pneumatických motorů společnosti DEPRAG uvádějí provozní tlak 6 bar. Snížením provozního tlaku pro maximální výkon na 5 barů přímo na motoru, ztratí motor 23 % svého výkonu. Při snížení na 4 bary, ztratí motor 45 %. Každý DEPRAG pneumatický motor lze používat libovolně v rozsahu 4 až 6,3 barů, a tím regulovat otáčky a krouticí moment. Snížení provozního tlaku má smysl pouze tehdy, když má pneumatický motor příliš silný výkon.

Dalším významným vlivem je provoz bez přimazávání: Optimální životnost a výkon pneumatického motoru je dosažena při dávkování 1-2 kapky oleje na 1 m³ spotřeby vzduchu. Při provozu bez přimazávání dojde ke ztrátě výkonu o 10-20 %.

Definování směru otáčení

Motory, které jsou konstruovány pouze pro provoz v jednom směru otáčení, jsou účinnější než reverzační motory. Odborník při nastavení směru otáčení pohlíží ze strany vstupu vzduchu ve směru hřídele motoru. U elektromotorů je to přesně naopak: Zde se na směr otáčení pohlíží ve směru vřetene motoru.

Následně dojde k výběru odpovídajícího motoru s požadovanými materiály vnějších částí (jako např. ušlechtilá ocel, šedá litina, keramika, hliník nebo jiné). DEPRAG k tomuto účelů nabízí nejrůznější varianty vřeten a individuální možnosti na upevnění. V DEPRAG programu pro motory se nachází mnoho pneumatických motorů se zabudovanou planetovou převodovkou, převodovkou se šnekovým nebo čelním soukolím. Je-li zapotřebí další zabezpečení, je doporučeno používání přídavné zadržující brzdy. K tomuto účelu se v programu výrobce nachazejí brzdící motory. Pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu mají motory nezbytné schválení ATEX. Sestavení končí technickou kontrolou maximalního přípustného axiálního a radiálního zatížení výstupního vřetene pneumatického motoru.

Pneumatické motory jsou velmi výkonné a přitom dlouhověké a robustní. Nejvyšší životnost pohonu zajišťuje dodržování rámcových podmínek, které jsou nastaveny při konstrukci a popsány v návodu k používání stroje. Tyto podmínky zahrnují dodržování doporučené kvality tlakového vzduchu, provoz s přimazáváním, dodržování intervalů údržby, max. délku hadice přívodního vzduchu 3 metry a dostatečné průměry otvorů hadice přívodního vzduchu a připojovacích prvků…

Firma DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG se sídlem v Amberg s cca. 600 zaměstnanci
je reprezentována ve více než 50 zemích světa. DEPRAG patří k předním výrobcům pneumatických motorů s největším spekterm kvalitních pohonů z ušlechtilé oceli
a inovativních turbín. Pod vedením rodinné firmy nabízí ve svém standartním programu pneumatických motorů řadu variant, ze kterých lze stavebnicovým systémem vyvinout a vyrobit individuální řešení používaných pohonů za atraktivní poměr ceny a výkonu. K dalším hlavním kompetence podniku patří šroubovací technika, automatizace a pneumatické nářadí.


Kontakt:
Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.