Tiskové zprávy

Šroubovací technika

(Tiskové zprávy říjen2017)

Modulární stavební technologie a standardní řešení minimalizují dobu zhotovení

Krátké dodací lhůty u podávací techniky

Podavače s vibrační spirálou a se zdvižnou lištou mohou být dodány ve velmi krátkém čase

V 80. letech započal trend, který pokračuje až do současnosti a stal se již téměř standardem: Výrobci automobilů přivádějí na trh stále více modelů ve stále kratších intervalech. To má značný vliv na vývoj výrobků a na výrobu. Koncepty tak budou vyžadovat hlavně zkrácení dob vývoje. Efektivní metodou je například plánovat, konstruovat a objednávat výrobní zařízení a výrobní prostředky současně s vývojem nového automobilu. Změny ve vývoji výrobku se projeví přímo v plánování základní výroby, které je potom nutné eventuálně přizpůsobit. Přitom může dojít na základě mnoha organizátorských rozhraní změnových nákladů ke zvýšení suboptimálního toku informací, což vede ke zpoždění, po celou dobu vývoje. V tomto případě bude časový tlak na včasné zhotovení zařízení podle druhu výroby obzvlášť vysoký. Tady musí stavba zařízení projekčního plánu dodržet krátké dodací lhůty, jistotu plánování a spolehlivého partnera resp. dodavatele pro každou jednotlivou složku zařízení stále důležitější.

Pro konstruktéry šroubovací techniky je vedle plánování a stanovení rozměrů šroubovacího nářadí středem zájmu další důležitý prvek – podávací technika. Potřebné podavače, jako důležitá součást procesu montáže, rozhodujícím způsobem přispívají k produktivitě a použitelnosti zařízení pro montáž šroubováním. Druh podávání a zařízení pro montáž šroubováním závisí na uzpůsobení spojovacích prvků. Podavače se zdvižnou lištou a s vibrační spirálou se nabízejí, pokud mají být přiváděny rotačně symetrické součásti, jako šrouby, matice a nýty.

Optimálními předpoklady pro stavbu zařízení jsou modulární stavební postupy a standardizace, které ušetří dobu zhotovení. Jako specialista pro automatizovanou podávací a šroubovací techniku se DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG z Ambergu zabývá stavbou zařízení a konstruuje již více než čtyři desetiletí různé podávací systémy pro ruční použití i pro vestavbu. Se získaným Know-how podnik vyvinul dokonalý, rozsáhlý a modulární standardní systém. DEPRAG tak může pro podavače s vibrační spirálou a se zdvižnou lištou ve standardním provedení zaručit dodací lhůtu osm týdnů. "Standardní podavače u nás budou spíš konfigurovány, než konstruovány. Používáme totiž stavebnicový systém. Většina stavebních komponentů jako hrnce podavačů ve standardních velikostech s již prefabrikovanými spirálovými geometriemi, tělesa, řízení, ventilové bloky, základní desky a hadice podavačů ve standardních délkách jsou rozmanitě skladem a musí se jenom přizpůsobit a namontovat", tolik vedoucí prodeje firmy DEPRAG v Německu (FH) Robert Bachmeier.

Pro přesné stanovení rozměrů standardního podavače jsou zapotřebí všechna technická data dopravovaných komponentů a montované součásti. K tomu jsou nezbytné údaje o potřebné době výrobního taktu, o požadovaném způsobu řízení a o potřebném objemu. "Na základě těchto parametrů, dostane zákazník nabídku, uzpůsobenou přesně podle jeho požadavků. Osmitýdenní dodací lhůta začíná po zadání zakázky a po předložení všech detailních informací, potřebných ke konstrukci", vysvětluje Bachmeier.

Konstrukční náklady, specifické podle projektu, se většinou omezují na vyfrézování odpovídající dopravní dráhy v hrnci podavače a na upravení čelisťového pouzdra podle geometrie šroubů a konstrukčního dílu. Následně bude podavač se spirálou nebo se zdvižnou lištou v DEPRAGu montován a uveden do provozu. Každý přístroj prochází před dodáním k zákazníkovi rozsáhlou zkušební procedurou, která vedle zkoušky stálosti zahrnuje simulaci průběhu práce specifikované zákazníkem. "K tomu potřebujeme zpravidla množství náplně šroubů z kapacity podávacího systému a vzorek konstrukční části", vysvětluje Bachmeier. V návaznosti na interní zkoušku funkčnosti bude vystaven protokol o uvedení do provozu, který potvrzuje dodržení požadovaných parametrů výkonu. "Našim zákazníkům doporučujeme také možnost zúčastnit se předání. To je dobrá příležitost pro výměnu informací k opakovanému uvádění do provozu, obsluze a údržbě podavačů. Další přidaná hodnota, bez dodatečných nákladů", dodává ještě Bachmeier.

Podavače DEPRAG zajistí rychlé a nekomplikované uvedení do provozu a také jednoduché zabudování a obsluhu. Konstruktéři mají na výběr ze tří různých provedení řízení. V základním provedení "O" je zabudován pouze sériový základní přístroj. "P" - přístroje jsou osazeny ventilovými bloky a pneumatikou a "EP" - přístroje obsahují jak pneumatiku, tak elektronické řízení průběhu – obsluha musí vyslat pouze signál 24 V.

Standardní stavební komponenty systému podavačů se spirálou nebo se zdvižnou lištou DEPRAG se v průběhu desetiletí neustále vyvíjejí. Pro podavač s vibrační spirálou "eacy feed", určený k ručnímu provozu je to například standardní provedení hrnců podavače ve čtyřech velikostech objemu plnění: 0,15 l, 0,75 l, 1,2 l a 2,5 l. Spektrum přístrojů je vhodné pro menší šrouby M1 až M8 a délku dříku od 5 mm do 60 mm. Obzvlášť je u "eacy feed" třeba zdůraznit ohromnou energetickou účinnost: Díky 24 V kyvnému magnetu je dosaženo výrazného snížení spotřeby energie, které vede k úspoře energie cca. 80 procent. 24V technika umožňuje celosvětové použití podavače "eacy feed" a zajišťuje spolehlivý průběh provozu i při špatném napájení. Kromě toho je "eacy feed" komunikace schopný a připraven pro použití v prostředí průmyslu 4.0.

Podavače se zdvižnou lištou, nazývané také segmentové podavače, jsou alternativou k podavačům s vibrační spirálou, pokud musí být podávání šetrné ke konstrukčním dílům, bez otěru a hluku. Podavače se zdvižnou lištou DEPRAG jsou ve standartním provedení s velikostmi hrnců 0,15 l a 1,50 l. Pokrývají velikosti šroubů od M2 do M6 a jsou ideální pro šrouby o maximální délce 25 mm. Mohou být přiváděny také kuličky s průměrem od 1 do 12 mm.

Kromě podavačů se spirálou a se zdvižnou lištou má ve svém portfoliu DEPRAG mnoho další podávací techniky: lineární podavače, Pick-and-Place-postupy, Tape-on-reel / podávání na běžícím pásu, podavače šroubů a zásobovací systémy. U této podávací techniky jsou také převážně používány modulární stavební postupy. Zde je také z větší části možné prefabrikované standardní moduly použít na specifické provedení pro zákazníka, i zde jsou možné rychlé dodací lhůty.


Kontakt
Dagmar Dübbelde
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG
Carl-Schulz-Platz 1
D-92224 Amberg
Tel: 09621 371-343
Fax: 09621 371-199
Email: d.duebbelde@deprag.de 
 

Copyright fotografie (vymezení autorských práv):

Vezměte, prosím, na vědomí, že fotografie podléhají autorským právům. Neoprávněné použití bez souhlasu vlastníka a udání zdroje, úprava či užití pro jiné účely nejsou dovoleny.